Εξ’ Αποστάσεως Μεταπτυχιακά

Αρχική/Εξ’ Αποστάσεως Μεταπτυχιακά
Εξ’ Αποστάσεως Μεταπτυχιακά2017-05-23T10:37:40+00:00

Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης

Ναυτικό Δίκαιο και Ναυτιλιακή Διοίκηση

Ισχύει έκπτωση 15% για όλες τις νέες εγγραφές έως και 18/02/2021 & διευκόλυνση αποπληρωμής του ποσού της προκαταβολής σε δύο δόσεις! Περίπου το 90 τις εκατό του διεθνούς εμπορίου ανταλλαγής προϊόντων σε όγκο , [...]

MBA Διοίκηση Επιχειρήσεων (Δημόσια Διοίκηση και Πολιτική)

Ισχύει έκπτωση 15% για όλες τις νέες εγγραφές έως και 18/02/2021 & διευκόλυνση αποπληρωμής του ποσού της προκαταβολής σε δύο δόσεις! Ο σκοπός του προγράμματος είναι η δημιουργία στελεχών με ισχυρό υπόβαθρο στη διοίκηση [...]

MBA Διοίκηση Επιχειρήσεων (Γενικό)

Ισχύει έκπτωση 15% για όλες τις νέες εγγραφές έως και 18/02/2021 & διευκόλυνση αποπληρωμής του ποσού της προκαταβολής σε δύο δόσεις! Ο σκοπός του προγράμματος είναι η δημιουργία στελεχών με ισχυρό υπόβαθρο στη διοίκηση [...]

Διεθνές Εμπόριο & Ναυτιλιακή Διοίκηση

Ισχύει έκπτωση 15% για όλες τις νέες εγγραφές έως και 18/02/2021 & διευκόλυνση αποπληρωμής του ποσού της προκαταβολής σε δύο δόσεις! Περιγραφή Προγράμματος Για αιώνες, η διεθνής ναυτιλία αποτελεί σημαντικό παράγοντα στην ανάπτυξη του διεθνούς [...]

Επιστημών της Αγωγής

Εκπαίδευση Ενηλίκων

Ισχύει έκπτωση 15% για όλες τις νέες εγγραφές έως και 18/02/2021 & διευκόλυνση αποπληρωμής του ποσού της προκαταβολής σε δύο δόσεις! Περιγραφή Προγράμματος Το µεταπτυχιακό πρόγραµµα Εκπαίδευσης Ενηλίκων έχει σχεδιαστεί µε σκοπό να δεχτεί [...]

Categories: Επιστημών της Αγωγής|

Μεταπτυχιακό στις ΤΠΕ στην Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη

Ισχύει έκπτωση 15% για όλες τις νέες εγγραφές έως και 18/02/2021 & διευκόλυνση αποπληρωμής του ποσού της προκαταβολής σε δύο δόσεις! Περιγραφή Προγράμματος Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στις Τεχνολογίες Πληροφορικής στην Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη [...]

Categories: Επιστημών της Αγωγής|

Μεταπτυχιακό στη Διασφάλιση Ποιότητας (Κατεύθυνση Εκπαίδευσης)

Ισχύει έκπτωση 15% για όλες τις νέες εγγραφές έως και 18/02/2021 & διευκόλυνση αποπληρωμής του ποσού της προκαταβολής σε δύο δόσεις! Περιγραφή Προγράμματος Ο επιστημονικός τομέας της Διασφάλισης Ποιότητας φιλοδοξεί να διασφαλίσει ότι τα πρότυπα [...]

Categories: Επιστημών της Αγωγής|

Μεταπτυχιακό στα Αναλυτικά Προγράμματα και τη Διδασκαλία

Ισχύει έκπτωση 15% για όλες τις νέες εγγραφές έως και 18/02/2021 & διευκόλυνση αποπληρωμής του ποσού της προκαταβολής σε δύο δόσεις! Περιγραφή Προγράμματος Το Εξ Αποστάσεως Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Επιστήμες Αγωγής: Αναλυτικά Προγράμματα και Διδασκαλία» [...]

Categories: Επιστημών της Αγωγής|

Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Σχολικών Μονάδων

Ισχύει έκπτωση 15% για όλες τις νέες εγγραφές έως και 18/02/2021 & διευκόλυνση αποπληρωμής του ποσού της προκαταβολής σε δύο δόσεις! Περιγραφή Προγράμματος Η σημασία της αποτελεσματικής οργάνωσης και διοίκησης σχολικών μονάδων αλλά και [...]

Categories: Επιστημών της Αγωγής|

Μεταπτυχιακό στην Ειδική Εκπαίδευση (με πρακτική άσκηση στην Ελλάδα)

Ισχύει έκπτωση 15% για όλες τις νέες εγγραφές έως και 18/02/2021 & διευκόλυνση αποπληρωμής του ποσού της προκαταβολής σε δύο δόσεις! Περιγραφή Προγράμματος Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στην Ειδική Εκπαίδευση στοχεύει στην παροχή γνώσεων και δεξιοτήτων, [...]

Categories: Επιστημών της Αγωγής|

Σχολή Επιστημών Υγείας

Διοίκηση Υπηρεσιών και Μονάδων Υγείας

Ισχύει έκπτωση 15% για όλες τις νέες εγγραφές έως και 18/02/2021 & διευκόλυνση αποπληρωμής του ποσού της προκαταβολής σε δύο δόσεις! Περιγραφή Προγράμματος Το Μεταπτυχιακό πρόγραμμα στη Διοίκηση της Υγείας έχει ως σκοπό να προετοιμάσει [...]

Categories: Σχολή Επιστημών Υγείας|