Μεταπτυχιακά εξ αποστάσεως

Το κόστος όλων των προγραμμάτων ανέρχεται σε €5.490. Επιπλέον €35 έξοδα αίτησης, €100 έξοδα εγγραφής ανά ακαδημαϊκό εξάμηνο και €55 για την έκδοση του πτυχίου. Το κόστος των διδάκτρων αποπληρώνεται ως εξής:

Προκαταβολή εξακοσίων τριάντα πέντε ευρώ (€635) καταβάλλεται με την έγκριση και την εγγραφή στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα.

Το υπόλοιπο εξοφλείται ανά ακαδημαϊκό εξάμηνο σύμφωνα με το ποσό που αναλογεί στα ECTS (πιστωτικές μονάδες) των μαθημάτων του τρέχοντος εξαμήνου.

Ισχύει έκπτωση 5% στις παρακάτω κατηγορίες :

 • Άνεργοι
 • Πολύτεκνοι ή Τρίτεκνοι
 • Ταυτόχρονη εγγραφή συγγενών α΄βαθμού
 • ΑΜΕΑ έως 67%
 • Μονογονεϊκές οικογένειες

Επιπρόσθετα, έκπτωση θα λαμβάνουν οι φοιτητές βάσει των παρακάτω ακαδημαϊκών κριτηρίων (βαθμός Α’ Πτυχίου):

 • -15% ΑΡΙΣΤΑ τελικά δίδακτρα 4665€
 • -10% ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ τελικά δίδακτρα 4941€
 • -5% ΚΑΛΩΣ τελικά δίδακτρα 5215€

Με την εγγραφή τους οι φοιτητές λαμβάνουν:

 • Έκπτωση 50% σε μια σειρά σεμιναρίων (π.χ Εκπαίδευση Ενηλίκων)
 • Έκπτωση 100% για τους ίδιους ή συγγενείς του α’ βαθμού σε προγράμματα εξ αποστάσεως εκμάθησης Αγγλικών διάρκειας 1000 ωρών ή Βασικών Δεξιοτήτων Πληροφορικής (Υποχρεωτική η συμμετοχή σε εξετάσεις πιστοποίησης οι οποίες μπορούν να διενεργηθούν και εξ  αποστάσεως (tele-proctoring) καταβάλλοντας μόνο τα εξέταστρα.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι εκπτώσεις δε λειτουργούν αθροιστικά!

Προπτυχιακά δια ζώσης

Τα ετήσια δίδακτρα ανέρχονται σε €6.600. Επιπλέον 100€ τέλη εγγραφής και €65 έξοδα εγγραφής ανά ακαδημαϊκό εξάμηνο.

Στα πλαίσια της εταιρικής και κοινωνικής ευθύνης και βάσει κοινωνικοοικονομικών κριτηρίων προσφέρονται εκπτώσεις στα δίδακτρα του 1ου έτους.

 • σε ταυτόχρονη εγγραφή συγγενών α’ βαθμού
 • σε τρίτεκνους ή μέλη τρίτεκνων οικογενειών
 • σε πολύτεκνους ή μέλη πολύτεκνων οικογενειών
 • σε μέλη των Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας ή συγγενείς αυτών.
 • σε περίπτωση εφ’ άπαξ εξόφλησης των διδάκτρων

Προπτυχιακά εξ αποστάσεως

Για το πρώτο έτος τα δίδακτρα ανέρχονται στα €4.000, για το δεύτερο έτος στα 6.000€, για το τρίτο στα 6.000€ και για το τέταρτο στα 6.000€

Επιπλέον €35 έξοδα αίτησης και €100 έξοδα εγγραφής ανά έτος, τα οποία αποπληρώνονται ως εξής:

Προκαταβολή εξακοσίων τριάντα πέντε ευρώ (€635) καταβάλλεται με την έγκριση και την εγγραφή στο Προπτυχιακό Πρόγραμμα

Το υπόλοιπο των ετησίων διδάκτρων εξοφλείται σε έντεκα (11) άτοκες δόσεις, μέσω πιστωτικής κάρτας* ή τραπεζικού λογαριασμού.

 

Μεταπτυχιακά δια ζώσης


Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε εδώ (www.frederick.ac.cy)