Φοίτηση στο Frederick2017-05-23T10:37:40+00:00

Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης

Ναυτικό Δίκαιο και Ναυτιλιακή Διοίκηση

  Περίπου το 90 τις εκατό του διεθνούς εμπορίου ανταλλαγής προϊόντων σε όγκο , μεταφέρονται μέσω θαλάσσης , παρά την ανάπτυξη των άλλων μέσων μεταφοράς. Όταν πρόκειται για την μεταφορά, εννοούμε την θαλάσσια μεταφορά, [...]

MBA Διοίκηση Επιχειρήσεων (Δημόσια Διοίκηση και Πολιτική)

  Ο σκοπός του προγράμματος είναι η δημιουργία στελεχών με ισχυρό υπόβαθρο στη διοίκηση επιχειρήσεων, που να είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις του σύγχρονου οικονομικού περιβάλλοντος. Το πρόγραμμα ενισχύει τις δυνατότητες των [...]

MBA Διοίκηση Επιχειρήσεων (Γενικό)

  Ο σκοπός του προγράμματος είναι η δημιουργία στελεχών με ισχυρό υπόβαθρο στη διοίκηση επιχειρήσεων, που να είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις του σύγχρονου οικονομικού περιβάλλοντος. Το πρόγραμμα ενισχύει τις δυνατότητες των [...]

Διεθνές Εμπόριο & Ναυτιλιακή Διοίκηση

  Περιγραφή Προγράμματος Για αιώνες, η διεθνής ναυτιλία αποτελεί σημαντικό παράγοντα στην ανάπτυξη του διεθνούς εμπορίου. Η αλληλεπίδραση μεταξύ του μειωμένου κόστους μεταφοράς, της οικονομικής ανάπτυξης και της παγκοσμιοποίησης , είναι σε μια συνεχή κίνηση [...]

Επιστημών της Αγωγής

Εκπαίδευση Ενηλίκων

  Περιγραφή Προγράμματος Το µεταπτυχιακό πρόγραµµα Εκπαίδευσης Ενηλίκων έχει σχεδιαστεί µε σκοπό να δεχτεί εκπαιδευτικούς, εκπαιδευτές ενηλίκων και άλλους επαγγελµατίες οι οποίοι εκπαιδεύουν και καταρτίζουν οµάδες ενηλίκων από διάφορα γνωστικά αντικείµενα και πεδία. Το [...]

Categories: Επιστημών της Αγωγής|

Μεταπτυχιακό στις ΤΠΕ στην Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη

  Περιγραφή Προγράμματος Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στις Τεχνολογίες Πληροφορικής στην Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη απευθύνεται σε αποφοίτους αναγνωρισμένων ανώτατων ακαδημαϊκών ιδρυμάτων από την Κύπρο και το εξωτερικό, που προέρχονται από το χώρο των επιστημών [...]

Categories: Επιστημών της Αγωγής|

Μεταπτυχιακό στη Διασφάλιση Ποιότητας (Κατεύθυνση Εκπαίδευσης)

  Περιγραφή Προγράμματος Ο επιστημονικός τομέας της Διασφάλισης Ποιότητας φιλοδοξεί να διασφαλίσει ότι τα πρότυπα διοίκησης, οι σχετικές διαδικασίες και πολιτικές, είναι κατάλληλες και εφαρμόζονται ορθά για να οδηγήσουν στη βελτίωση της λειτουργίας ενός οργανισμού. [...]

Categories: Επιστημών της Αγωγής|

Μεταπτυχιακό στα Αναλυτικά Προγράμματα και τη Διδασκαλία

  Περιγραφή Προγράμματος Το Εξ Αποστάσεως Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Επιστήμες Αγωγής: Αναλυτικά Προγράμματα και Διδασκαλία» δίνει έμφαση στην οριοθέτηση και την ανάδειξη των δεσμών μεταξύ των αναλυτικών προγραμμάτων, της διδασκαλίας, της αξιολόγησης και του τρόπου [...]

Categories: Επιστημών της Αγωγής|

Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Σχολικών Μονάδων

  Περιγραφή Προγράμματος Η σημασία της αποτελεσματικής οργάνωσης και διοίκησης σχολικών μονάδων αλλά και των εκπαιδευτικών συστημάτων έχει πολλαπλασιαστεί κατά τα τελευταία 25-30 χρόνια. Σε μια εποχή όπου οι κοινωνικές, πολιτικές και οικονομικές αλλαγές [...]

Categories: Επιστημών της Αγωγής|

Μεταπτυχιακό στην Ειδική Εκπαίδευση (με πρακτική άσκηση στην Ελλάδα)

  Περιγραφή Προγράμματος Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στην Ειδική Εκπαίδευση στοχεύει στην παροχή γνώσεων και δεξιοτήτων, τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο, οι οποίες είναι απαραίτητες για την εκπαίδευση και υποστήριξη των μαθητών με [...]

Categories: Επιστημών της Αγωγής|