27 05, 2020

24. Ποιες άλλες αναγνωρίσεις έχει;

2020-06-04T10:10:41+00:00

Αναγνώριση από επαγγελματικά σώματα: Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου (ΕΤΕΚ) Το Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου (ΕΤΕΚ) αναγνώρισε όλα τα προγράμματα του Πανεπιστημίου Frederick που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές του με αποτέλεσμα οι απόφοιτοι να εγγράφονται στο μητρώο του Επιμελητηρίου. Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Αρχιτεκτόνων Το πενταετές δίπλωμα Αρχιτεκτονικής είναι επίσημα αναγνωρισμένο από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Αρχιτεκτόνων, με βάση σχετική [...]

24. Ποιες άλλες αναγνωρίσεις έχει;2020-06-04T10:10:41+00:00
27 05, 2020

23. Πόσες σχολές έχει;

2020-06-04T10:10:41+00:00

Το Πανεπιστήμιο Frederick είναι το μόνο ιδιωτικό πανεπιστήμιο που οργανώνεται ακαδημαϊκά σε έξι Σχολές, που καλύπτουν σχεδόν όλο το φάσμα της εκπαίδευσης και προσφέρουν προγράμματα σε πτυχιακό, μεταπτυχιακό και διδακτορικό επίπεδο. Οργανώνονται σε Τμήματα, ενώ για τη διοικητική υποστήριξη λειτουργούν οκτώ υπηρεσίες. Οι επίσημες γλώσσες του Πανεπιστημίου είναι η Ελληνική και η Αγγλική.

23. Πόσες σχολές έχει;2020-06-04T10:10:41+00:00
27 05, 2020

21. Ποιες είναι οι τιμές των προγραμμάτων σπουδών που προσφέρονται από το Πανεπιστήμιο;

2020-06-04T10:10:41+00:00

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δίδακτρα, θα πρέπει να επικοινωνήσετε είτε απευθείας με το Εκπαιδευτικό μας Κέντρο.

21. Ποιες είναι οι τιμές των προγραμμάτων σπουδών που προσφέρονται από το Πανεπιστήμιο;2020-06-04T10:10:41+00:00
27 05, 2020

20. Μπορώ να πάω για σπουδές σε όποια από τις δύο πόλεις θέλω;

2020-06-04T10:10:41+00:00

Όλα τα προγράμματα λειτουργούν στη Λευκωσία εκτός από το πρόγραμμα της Ναυτιλιακής Διοίκησης, της Προ δημοτικής Εκπαίδευσης και κάποια μεταπτυχιακά πχ. Συμβουλευτική τα οποία λειτουργούν στη Λεμεσό.

20. Μπορώ να πάω για σπουδές σε όποια από τις δύο πόλεις θέλω;2020-06-04T10:10:41+00:00
27 05, 2020

19. Ποια είναι τα κριτήρια εισδοχής;

2020-06-04T10:10:41+00:00

ια την εγγραφή σε κάποιο από τα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών απαιτούνται: Αίτηση Επικυρωμένο αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου Επικυρωμένο αντίγραφο απολυτηρίου γενικού ή τεχνικού λυκείου ή ΙΕΚ με πιστοποίηση ΕΟΠΠΕΠ 2 φωτογραφίες Μια συστατική επιστολή. Για την εγγραφή σε κάποιο από τα μεταπτυχιακά προγράμματα απαιτούνται: Αίτηση Επικυρωμένο αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου Επικυρωμένα [...]

19. Ποια είναι τα κριτήρια εισδοχής;2020-06-04T10:10:41+00:00
27 05, 2020

18. Υπάρχουν προπαρασκευαστικά μαθήματα;

2020-06-04T10:10:41+00:00

Στις περιπτώσεις που το Πανεπιστήμιο κρίνει απαραίτητο, προσφέρονται πριν την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους δωρεάν προπαρασκευαστικά μαθήματα διάρκειας τριών ή τεσσάρων εβδομάδων ανάλογα με το πρόγραμμα σπουδών.

18. Υπάρχουν προπαρασκευαστικά μαθήματα;2020-06-04T10:10:41+00:00
27 05, 2020

17. Πότε γίνονται οι εγγραφές;

2020-06-04T10:10:41+00:00

Οι εγγραφές γίνονται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Η έναρξη των προγραμμάτων πραγματοποιείται στο Χειμερινό Εξάμηνο τον πρώτο δεκαήμερο του Οκτώβρη και στο Εαρινό Εξάμηνο την πρώτη εβδομάδα του Φεβρουαρίου.

17. Πότε γίνονται οι εγγραφές;2020-06-04T10:10:41+00:00
27 05, 2020

16. Κατά την διάρκεια των σπουδών του μεταπτυχιακού προγράμματος εξ αποστάσεως, που παρακολουθώ θα πρέπει να μεταβώ στην Κύπρο;

2020-06-04T10:10:42+00:00

Καθ’ όλη τη διάρκεια των μεταπτυχιακών σπουδών δεν απαιτείται παρουσία στην Κύπρο καθώς η εκπαίδευση γίνεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Πανεπιστημίου στην οποία έχει πρόσβαση κάθε φοιτητής.

16. Κατά την διάρκεια των σπουδών του μεταπτυχιακού προγράμματος εξ αποστάσεως, που παρακολουθώ θα πρέπει να μεταβώ στην Κύπρο;2020-06-04T10:10:42+00:00
27 05, 2020

15. Σε τι γλώσσα διδάσκονται τα μεταπτυχιακά προγράμματα εξ αποστάσεως;

2020-06-04T10:10:42+00:00

Η γλώσσα διδασκαλίας είναι η Ελληνική πλην των: DL Quality Assurance DL στο Διεθνές Εμπόριο και Ναυτιλιακή Διοίκηση DL ΤΠΕ στην Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη DL στην Πληροφορική*

15. Σε τι γλώσσα διδάσκονται τα μεταπτυχιακά προγράμματα εξ αποστάσεως;2020-06-04T10:10:42+00:00
Go to Top