FAQ2020-05-12T16:31:47+00:00
1.Γιατί να επιλέξω το Πανεπιστήμιο Frederick;2020-05-14T18:03:39+00:00

Γιατί παρέχει:

 • Ευρύ φάσμα προγραμμάτων σπουδών.
 • Στήριξη όπου και όποτε χρειάζεται.
 • Μάθηση μέσω της διδασκαλίας και της έρευνας στους τομείς της επιστήμης, της τεχνολογίας, των γραμμάτων και των τεχνών.
 • Εκπαίδευση υψηλού ποιοτικού επιπέδου και αναγνωρισμένα προσόντα, που εξασφαλίζουν στους αποφοίτους του επιστημονική και επαγγελματική σταδιοδρομία, κινητικότητα και ανταγωνιστικότητα στην Κύπρο και στο εξωτερικό.
 • Σύγχρονη και ασύγχρονη μέθοδος εκπαίδευσης μέσω πλατφόρμας.
 • Έμπειρο και καταρτισμένο διδακτικό προσωπικό, που απαρτίζεται από επιστήμονες που διακρίθηκαν σε Πανεπιστήμια της Ελλάδας, της Υπόλοιπης Ευρώπης, των ΗΠΑ και άλλων χωρών με πολύχρονη διδακτική πείρα.
 • Δωρεάν πρόσβαση σε ψηφιακή βιβλιοθήκη.
2. Είναι αναγνωρισμένο στην Ελλάδα;2020-05-14T18:03:54+00:00

Το Πανεπιστήμιο Frederick είναι αναγνωρισμένο στην Ελλάδα από τον ΔΟΑΤΑΠ, www.doatap.gr, ως Ομοταγές προς τα Ελληνικά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και τα προγράμματα σπουδών που προσφέρει ως ισότιμα προς τα Ελληνικά Α.Ε.Ι. ( Ν.3328/2005).

3. Πότε λειτούργησε το Πανεπιστήμιο Frederick;2020-05-14T18:04:07+00:00

Άρχισε να λειτουργεί το 2007 μετά από σχετική απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου της Κυπριακής Δημοκρατίας, μετά από εισήγηση ειδικής επιτροπής αξιολόγησης, η οποία αξιολόγησε το πανεπιστήμιο σε σχέση με τα προγράμματα σπουδών, το ακαδημαϊκό προσωπικό, τις διοικητικές υπηρεσίες και τις υποδομές του.

4. Ποιο είναι το Πανεπιστήμιο Frederick;2020-05-14T18:04:19+00:00

Το Πανεπιστήμιο Frederick είναι ένα ιδιωτικό πανεπιστήμιο που λειτουργεί στην Κυπριακή Δημοκρατία, χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρχισε τη λειτουργία του το Σεπτέμβριο του 2007 μετά από απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου της Κυπριακής Δημοκρατίας και μετά από την επιτυχημένη, πολύχρονη πορεία του Frederick Institute of Technology στην εκπαίδευση και στην έρευνα. Τον Ιανουάριο του 2012, το Πανεπιστήμιο πήρε την τελική άδεια λειτουργίας του μετά από απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου.

Αποστολή του Πανεπιστημίου Frederick είναι η παροχή ευκαιριών μάθησης μέσω της διδασκαλίας και της έρευνας στους τομείς της επιστήμης, της τεχνολογίας, των γραμμάτων και των τεχνών, καθώς και η γενικότερη προσφορά στο κοινωνικό σύνολο. Η εκπαίδευση που προσφέρει το Πανεπιστήμιο Frederick είναι υψηλού ποιοτικού επιπέδου και οδηγεί σε αναγνωρισμένα προσόντα, που εξασφαλίζουν στους αποφοίτους του επιστημονική και επαγγελματική σταδιοδρομία, κινητικότητα και ανταγωνιστικότητα, στην Κύπρο και στο εξωτερικό. Στο Πανεπιστήμιο Frederick καλλιεργείται, μεταδίδεται και εφαρμόζεται η διεπιστημονική ανταλλαγή γνώσεων.

Στο Πανεπιστήμιο Frederick λειτουργούν έξι Σχολές που καλύπτουν σχεδόν όλο το φάσμα της εκπαίδευσης και προσφέρουν προγράμματα σε πτυχιακό, μεταπτυχιακό και διδακτορικό επίπεδο. Έχει έδρα τη Λευκωσία, πρωτεύουσα της Κυπριακής Δημοκρατίας ενώ συγκεκριμένες Σχολές και Τμήματα λειτουργούν και στο παράρτημα του Πανεπιστημίου στη Λεμεσό. Οι επίσημες γλώσσες του Πανεπιστημίου είναι η Ελληνική και η Αγγλική.

5. Γράφτηκα στο μεταπτυχιακό DL Ειδική Εκπαίδευση το χειμερινό εξάμηνο του 2015. Πρέπει να κάνω πρακτική άσκηση;2020-05-27T08:01:03+00:00

Σύμφωνα με την απόφαση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, όσοι φοιτητές γράφτηκαν στο μεταπτυχιακό ως και την 10/3/2016 δεν κάνουν πρακτική άσκηση. Η πρακτική άσκηση εντάχθηκε στο μεταπτυχιακό εξ αποστάσεως για όσους εγγράφονται από την 11/3/2016.

6. Υπάρχει πρακτική άσκηση στα μεταπτυχιακά προγράμματα εξ αποστάσεως;2020-05-27T08:01:17+00:00

Σύμφωνα με την από 18/3/2016 του ΔΟΑΤΑΠ προβλέπεται πρακτική άσκηση μόνο για το DL Ειδική Εκπαίδευση. Για το τόπο διεξαγωγής της πρακτικής άσκησης, θα υπάρξει νεότερη ανακοίνωση πριν τον Αύγουστο του 2016.

7. Με ποια διαδικασία αναγνωρίζονται οι προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί τίτλοι του Πανεπιστημίου από τον ΔΟΑΤΑΠ;2020-05-27T08:01:29+00:00

Η αναγνώριση των μεταπτυχιακών τίτλων πραγματοποιείται με την υποβολή αίτησης και πληρώνοντας το σχετικό παράβολο. Για τους προπτυχιακούς τίτλους δίνονται εξετάσεις (εφόσον απαιτείται) σε μαθήματα που ορίζει ο ΔΟΑΤΑΠ.

8. Αν για προσωπικούς λόγους θελήσω να διακόψω μου επιστρέφονται τα χρήματα που έχω καταβάλλει;2020-05-27T08:01:42+00:00

Κατόπιν υποβολής της σχετικής αίτησης, η οικονομική επιτροπή του Πανεπιστημίου κρίνει αν θα υπάρξει επιστροφή χρημάτων.

9. Μπορώ να διακόψω προσωρινά τη φοίτηση μου και να συνεχίσω αργότερα;2020-05-27T08:02:24+00:00

Μπορεί να διακοπεί η φοίτηση για διάστημα όχι μεγαλύτερο των δύο ακαδημαϊκών εξαμήνων και με την προϋπόθεση ότι το μεταπτυχιακό πρόγραμμα υφίσταται με την ίδια δομή.

10. Τι προβλέπεται σε περίπτωση αποτυχίας σε κάποιο μάθημα;2020-05-27T08:02:35+00:00

Αν ο τελικός βαθμός του μαθήματος κυμαίνεται από 4 ως 4,9, τότε ο φοιτητής έχει το δικαίωμα και τη δυνατότητα να επαναλάβει την εξέταση χωρίς επιβάρυνση την επόμενη εξεταστική περίοδο. Αν ο τελικός βαθμός είναι μικρότερος του 4, τότε ο φοιτητής επιλέγει υποχρεωτικά το συγκεκριμένο μάθημα το επόμενο εξάμηνο αναλαμβάνοντας και το σχετικό κόστος.

11. Υπάρχει επαναληπτική εξέταση στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα που παρακολουθώ;2020-05-27T08:02:46+00:00

Το Πανεπιστήμιο ορίζει επαναληπτική εξέταση μόνο για τους φοιτητές οι οποίοι για σοβαρό λόγο δεν παραβρέθηκαν στην κανονική εξέταση του μαθήματος.

12. Πού, με ποιόν τρόπο και πότε πραγματοποιούνται οι εξετάσεις στα μεταπτυχιακά προγράμματα;2020-05-27T08:02:57+00:00

Οι εξετάσεις διεξάγονται ταυτόχρονα σε Ελλάδα και Κύπρο με το πέρας του Ακαδημαϊκού Εξάμηνου στο Εξεταστικό Κέντρο που έχει δηλώσει ο κάθε φοιτητής ότι θα παρακαθήσει για την εξεταστική περίοδο.

13. Ποια είναι η διαδικασία παρακολούθησης και αξιολόγησης των εξ αποστάσεως μεταπτυχιακών προγραμμάτων;2020-06-04T10:10:42+00:00

Η φοίτηση πραγματοποιείται μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας (portal) του Πανεπιστημίου, στην οποία ο φοιτητής εισέρχεται με κωδικούς. Επίσης σε κάθε μάθημα εκπονείται το λιγότερο μία εργασία, της οποίας ο βαθμός προσμετράτε στον τελικό βαθμό του μαθήματος.

14. Πόσο διαρκεί η φοίτηση στα μεταπτυχιακά προγράμματα;2020-06-04T10:10:42+00:00

Η διάρκεια σπουδών των μεταπτυχιακών προγραμμάτων ανέρχεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα (18 μήνες) η οποία δύναται να παραταθεί μέχρι τα έξι (6) ακαδημαϊκά εξάμηνα. Ειδικά για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα της Ειδικής Εκπαίδευσης, ενδέχεται η ελάχιστη διάρκειά του να προσαυξηθεί κατά ένα ακαδημαϊκό εξάμηνο. Σε κάθε περίπτωση θα υπάρχει νεότερη ανακοίνωση πριν από τον Αύγουστο του 2016.

15. Σε τι γλώσσα διδάσκονται τα μεταπτυχιακά προγράμματα εξ αποστάσεως;2020-06-04T10:10:42+00:00

Η γλώσσα διδασκαλίας είναι η Ελληνική πλην των:

 • DL Quality Assurance
 • DL στο Διεθνές Εμπόριο και Ναυτιλιακή Διοίκηση
 • DL ΤΠΕ στην Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη
 • DL στην Πληροφορική*
16. Κατά την διάρκεια των σπουδών του μεταπτυχιακού προγράμματος εξ αποστάσεως, που παρακολουθώ θα πρέπει να μεταβώ στην Κύπρο;2020-06-04T10:10:42+00:00

Καθ’ όλη τη διάρκεια των μεταπτυχιακών σπουδών δεν απαιτείται παρουσία στην Κύπρο καθώς η εκπαίδευση γίνεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Πανεπιστημίου στην οποία έχει πρόσβαση κάθε φοιτητής.

17. Πότε γίνονται οι εγγραφές;2020-06-04T10:10:41+00:00

Οι εγγραφές γίνονται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Η έναρξη των προγραμμάτων πραγματοποιείται στο Χειμερινό Εξάμηνο τον πρώτο δεκαήμερο του Οκτώβρη και στο Εαρινό Εξάμηνο την πρώτη εβδομάδα του Φεβρουαρίου.

18. Υπάρχουν προπαρασκευαστικά μαθήματα;2020-06-04T10:10:41+00:00

Στις περιπτώσεις που το Πανεπιστήμιο κρίνει απαραίτητο, προσφέρονται πριν την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους δωρεάν προπαρασκευαστικά μαθήματα διάρκειας τριών ή τεσσάρων εβδομάδων ανάλογα με το πρόγραμμα σπουδών.

19. Ποια είναι τα κριτήρια εισδοχής;2020-06-04T10:10:41+00:00

ια την εγγραφή σε κάποιο από τα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών απαιτούνται:

 • Αίτηση
 • Επικυρωμένο αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου
 • Επικυρωμένο αντίγραφο απολυτηρίου γενικού ή τεχνικού λυκείου ή ΙΕΚ με πιστοποίηση ΕΟΠΠΕΠ
 • 2 φωτογραφίες
 • Μια συστατική επιστολή.

Για την εγγραφή σε κάποιο από τα μεταπτυχιακά προγράμματα απαιτούνται:

 • Αίτηση
 • Επικυρωμένο αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου
 • Επικυρωμένα αντίγραφα ακαδημαϊκών τίτλων σπουδών (πτυχίου, αναλυτικής βαθμολογίας)
 • Επικυρωμένο αντίγραφο απολυτηρίου λυκείου
 • 2 φωτογραφίες
 • Μια συστατική επιστολή είτε από ακαδημαϊκό είτε από επαγγελματικό περιβάλλον
 • Επιστολή ερευνητικών ενδιαφερόντων.
20. Μπορώ να πάω για σπουδές σε όποια από τις δύο πόλεις θέλω;2020-06-04T10:10:41+00:00

Όλα τα προγράμματα λειτουργούν στη Λευκωσία εκτός από το πρόγραμμα της Ναυτιλιακής Διοίκησης, της Προ δημοτικής Εκπαίδευσης και κάποια μεταπτυχιακά πχ. Συμβουλευτική τα οποία λειτουργούν στη Λεμεσό.

21. Ποιες είναι οι τιμές των προγραμμάτων σπουδών που προσφέρονται από το Πανεπιστήμιο;2020-06-04T10:10:41+00:00

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δίδακτρα, θα πρέπει να επικοινωνήσετε είτε απευθείας με το Εκπαιδευτικό μας Κέντρο.

22. Τι προγράμματα σπουδών προσφέρει το Πανεπιστήμιο;2020-06-04T10:10:41+00:00

Το Πανεπιστήμιο προσφέρει δια ζώσης και εξ αποστάσεως προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών.

23. Πόσες σχολές έχει;2020-06-04T10:10:41+00:00

Το Πανεπιστήμιο Frederick είναι