Η αναγνώριση των μεταπτυχιακών τίτλων πραγματοποιείται με την υποβολή αίτησης και πληρώνοντας το σχετικό παράβολο. Για τους προπτυχιακούς τίτλους δίνονται εξετάσεις (εφόσον απαιτείται) σε μαθήματα που ορίζει ο ΔΟΑΤΑΠ.