Σύμφωνα με την από 18/3/2016 του ΔΟΑΤΑΠ προβλέπεται πρακτική άσκηση μόνο για το DL Ειδική Εκπαίδευση. Για το τόπο διεξαγωγής της πρακτικής άσκησης, θα υπάρξει νεότερη ανακοίνωση πριν τον Αύγουστο του 2016.