Σύμφωνα με την απόφαση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, όσοι φοιτητές γράφτηκαν στο μεταπτυχιακό ως και την 10/3/2016 δεν κάνουν πρακτική άσκηση. Η πρακτική άσκηση εντάχθηκε στο μεταπτυχιακό εξ αποστάσεως για όσους εγγράφονται από την 11/3/2016.