Άρχισε να λειτουργεί το 2007 μετά από σχετική απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου της Κυπριακής Δημοκρατίας, μετά από εισήγηση ειδικής επιτροπής αξιολόγησης, η οποία αξιολόγησε το πανεπιστήμιο σε σχέση με τα προγράμματα σπουδών, το ακαδημαϊκό προσωπικό, τις διοικητικές υπηρεσίες και τις υποδομές του.