Το Πανεπιστήμιο Frederick είναι αναγνωρισμένο στην Ελλάδα από τον ΔΟΑΤΑΠ, www.doatap.gr, ως Ομοταγές προς τα Ελληνικά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και τα προγράμματα σπουδών που προσφέρει ως ισότιμα προς τα Ελληνικά Α.Ε.Ι. ( Ν.3328/2005).