Το Πανεπιστήμιο Frederick είναι το μόνο ιδιωτικό πανεπιστήμιο που οργανώνεται ακαδημαϊκά σε έξι Σχολές, που καλύπτουν σχεδόν όλο το φάσμα της εκπαίδευσης και προσφέρουν προγράμματα σε πτυχιακό, μεταπτυχιακό και διδακτορικό επίπεδο. Οργανώνονται σε Τμήματα, ενώ για τη διοικητική υποστήριξη λειτουργούν οκτώ υπηρεσίες. Οι επίσημες γλώσσες του Πανεπιστημίου είναι η Ελληνική και η Αγγλική.