Το Πανεπιστήμιο προσφέρει δια ζώσης και εξ αποστάσεως προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών.