Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δίδακτρα, θα πρέπει να επικοινωνήσετε είτε απευθείας με το Εκπαιδευτικό μας Κέντρο.