Όλα τα προγράμματα λειτουργούν στη Λευκωσία εκτός από το πρόγραμμα της Ναυτιλιακής Διοίκησης, της Προ δημοτικής Εκπαίδευσης και κάποια μεταπτυχιακά πχ. Συμβουλευτική τα οποία λειτουργούν στη Λεμεσό.