Στις περιπτώσεις που το Πανεπιστήμιο κρίνει απαραίτητο, προσφέρονται πριν την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους δωρεάν προπαρασκευαστικά μαθήματα διάρκειας τριών ή τεσσάρων εβδομάδων ανάλογα με το πρόγραμμα σπουδών.