Οι εγγραφές γίνονται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Η έναρξη των προγραμμάτων πραγματοποιείται στο Χειμερινό Εξάμηνο τον πρώτο δεκαήμερο του Οκτώβρη και στο Εαρινό Εξάμηνο την πρώτη εβδομάδα του Φεβρουαρίου.