Η γλώσσα διδασκαλίας είναι η Ελληνική πλην των:

  • DL Quality Assurance
  • DL στο Διεθνές Εμπόριο και Ναυτιλιακή Διοίκηση
  • DL ΤΠΕ στην Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη
  • DL στην Πληροφορική*