Ο σκοπός του προγράμματος είναι να παράσχει στους σπουδαστές γνώσεις, δεξιότητες και αντιλήψεις που θα τους βοηθήσουν να ενασκήσουν την καριέρα τους οπουδήποτε στον κόσμο σε συναφείς τομείς με τον κλάδο της Διοίκησης Επιχειρήσεων και να διασφαλίσει ότι θα έχουν την κατάρτιση για την επίτευξη των στόχων τους ώστε να μπορούν να γίνουν ηγέτες στον τομέα τους. Με τη συμπλήρωση των σπουδών τους οι φοιτητές εξοικειώνονται σ’ ένα ευρύ φάσμα κλάδων και λειτουργιών της Διοίκησης Επιχειρήσεων.

Οι φοιτητές θα αναπτύξουν επικοινωνιακές δεξιότητες που θα διευκολύνουν την αντίληψη, ανάλυση και διάγνωση επιχειρηματικών καταστάσεων, ενώ παράλληλα θα αποκτήσουν ικανότητες για την πρόβλεψη μελλοντικών εξελίξεων σε επιχειρηματικούς οργανισμούς και βαθιά πρακτική γνώση και εμπειρία στις εφαρμογές της πληροφορικής των επιχειρήσεων. Τέλος, οι φοιτητές θα εξοικειωθούν με το επιχειρηματικό περιβάλλον και θα είναι έτοιμοι να αντιμετωπίσουν πραγματικές επιχειρηματικές καταστάσεις σε Ευρωπαϊκό και Παγκόσμιο επίπεδο.

ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΑΠΟΚΤΗΘΟΥΝ

 • Να εισαγάγει και να εξοικειώσει τους σπουδαστές σ’ ένα ευρύ φάσμα κλάδων και λειτουργιών της Διοίκησης Επιχειρήσεων.
 • Να βοηθήσει τους σπουδαστές να αναπτύξουν επικοινωνιακές δεξιότητες που θα διευκολύνουν την αντίληψη, ανάλυση και διάγνωση επιχειρηματικών καταστάσεων και να ενισχύσει την απαραίτητη ικανότητα στην αντιμετώπισή τους.
 • Να παράσχει στους σπουδαστές τα μέσα για την κατανόηση και πρόβλεψη μελλοντικών εξελίξεων των επιχειρηματικών οργανισμών.
 • Να δώσει στους φοιτητές τη βαθιά πρακτική γνώση και εμπειρία στις εφαρμογές της πληροφορικής των επιχειρήσεων.
 • Να εισαγάγει τους σπουδαστές στις παγκόσμιες επιχειρηματικές λειτουργίες.

Να εξοικειώσει τους φοιτητές με το επιχειρηματικό περιβάλλον και να τους προετοιμάσει να αντιμετωπίσουν πραγματικές επιχειρηματικές καταστάσεις.

Οι απόφοιτοι του προγράμματος μπορούν να εργοδοτηθούν:

 • στο Δημόσιο, (ως λειτουργοί σε διάφορα σχετιζόμενα με το αντικείμενό τους Υπουργεία, όπως Οικονομικών, Εμπορίου), και
 • στον Ιδιωτικό τομέα (ως στελέχη επιχειρήσεων, σε λογιστικά τμήματα, ή τμήματα μάρκετινγκ και διαφήμισης, τμήματα οικονομικών και σε τραπεζικούς και άλλους χρηματοοικονομικούς οργανισμούς),
 • να αυτοεργοδοτηθούν δημιουργώντας δική τους επιχείρηση, και
 • μπορούν επίσης να συνεχίσουν τις σπουδές τους για απόκτηση μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών, είτε στη Διοίκηση Επιχειρήσεων είτε σε άλλους συναφείς τομείς

Κατηγορία Μαθημάτων ECTS
Υποχρεωτικά 180
Επιλογής 60
TOTAL 240

Υποχρεωτικά

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 180 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:

No. Κωδικός Όνομα ECTS
1 DLABCO152-1 Επιχειρησιακή Επικοινωνία 10
2 DLABSA151-1 Εισαγωγή στη Λογιστική 10
3 DLABSE151-1 Μικροοικονομική Ανάλυση 10
4 DLABSM152-1 Αρχές Μάρκετινγκ 10
5 DLACSC152-1 Πακέτα Εφαρμογών και Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης 10
6 DLAMAT151-1 Μαθηματικά των Επιχειρήσεων 10
7 DLABSE253-1 Μακροοικονομική Ανάλυση 10
8 DLABSO253-1 Οργάνωση των Επιχειρήσεων 10
9 DLAFIN253-1 Χρηματοοικονομική 10
10 DLABSM254-1 Μάρκετινγκ Υπηρεσιών και Έρευνα Μάρκετινγκ 10
11 DLABSA254-1 Κοστολόγηση και Διοικητική Λογιστική 10
12 DLABSM355-1 Στρατηγικό και Επικοινωνιακό Μάρκετινγκ 10
13 DLAMAT355-1 Στατιστική για τις Επιχειρήσεις 10
14 DLABSO457-1 Διοικητική Επιστήμη 10
15 DLABRM356-1 Μεθοδολογία της ‘Έρευνας 10
16 DLABSL254-1 Δίκαιο των Επιχειρήσεων 10
17 DLABSP458-1 Πτυχιακή Εργασία 10
18 DLABSO356-1 Διαχείριση Ανθρώπινων Πόρων και Επιχειρηματική Πολιτική 10

Επιλογής

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 60 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:

No. Κωδικός Όνομα ECTS
1 DLABSA255-1 Χρηματοοικονομική Λογιστική Μέσου Επιπέδου 10
2 DLABSA256-1 Κοστολόγηση και Διοικητική Λογιστική 10
3 DLABSA357-1 Προχωρημένα Θέματα Λογιστικές Θεωρίας και Πρακτικής 10
4 DLABSA358-1 Προχωρημένη Διοικητική Λογιστική 10
5 DLABSA457-1 Θεωρία Και Πρακτική Ελεγκτικής 10
6 DLABSA458-1 Φορολογία 10
7 DLABSE355-1 Οικονομική Θεωρία του Περιβάλλοντος και της Ανάπτυξης 10
8 DLAFIN356-1 Χρηματοοικονομική των Επιχειρήσεων 10
9 DLABSO355-1 Οργανωσιακή Συμπεριφορά 10
10 DLABSO458-1 Επιχειρησιακή Ηθική 10
11 DLABSM457-1 Προχωρημένα Θέματα Μάρκετινγκ 10
12 DLABSM356-1 Συμπεριφορά Καταναλωτή και Διοίκηση Πωλήσεων 10

Η Διάρκεια Σπουδών είναι 8 ακαδηµαϊκά εξάµηνα για πλήρη παρακολούθηση και 16 ακαδημαϊκά εξάμηνα για μερική παρακολούθηση.

Course Contents

In particular, the course covers the following:

development of student’s writing skills with emphasis given on writing

essays (argumentative essays -for and against, opinion)

formal letters (advice, complaint, application)

curriculum vitae

project writing

development of students’ speaking and listening skills through class discussions, oral presentation of students’ work in class and other communicative drills

extensive business writing including memoranda and agendas

business terminology

vocabulary enrichment achieved with students’ active participation in discussions on topics of common interest and the comprehension of passages from various sources

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. develop their writing and oral skills at a mature level, emphasising the literary effects of language
 2. compose various forms of business writing and well-developed essays
 3. apply acquired knowledge to write effectively for a variety of forms
 4. communicate confidently and effectively in spoken language in a wide range of situations
 5. use the vocabulary needed for advanced level communication
 6. develop the ability to read and view for information and respond critically to social, cultural and emotional values in texts
 7. analyse and evaluate advanced and authentic texts such as extracts, articles, and justify their opinion with accuracy and precision
 8. develop and establish opinions, synthesise texts and ideas, and express authentic thought with clarity
 9. identify and apply basic business terms essential in their academic and professional environment

Course Contents

In particular the course covers the following:

advanced argumentative essays with emphasis given on

outlining problems and offering solutions

giving an opinion

presenting both sides of an argument

report writing (assessment, proposal & informative)

note-taking

summary writing

news articles and press releases

effective oral presentation techniques

news letters

business terminology essential for effective business communication

vocabulary enrichment achieved with students’ active participation in class debates on topics of common interest and the comprehension of passages from various sources

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. show proficiency and fluency in the oral and written word
 2. practise writing as a process of motivated inquiry, engaging other writers’ ideas through the use of quotations, paraphrase, allusions and summary
 3. recognise how form and structure shape a text’s meaning and appreciate how genre generates expectations
 4. deliver an effective oral presentation in an academic environment
 5. interpret and summarise advanced reading texts
 6. synthesize advanced written word and present it either orally or in writing in a logical and fluent manner
 7. identify and apply the terminology used in the professional business world

Course Contents

Accounting equation: Understanding and applying the basic accounting equation.

Double entry bookkeeping: as applied to: assets, liabilities, capital, revenue, purchases and Expenses. Be able to balance off accounts.

Returns and carriage: Understanding and applying the accounting treatment of returns and carriage.

The ledger and its possible sub-divisions: Understanding the distinction between personal, real and nominal accounts.

Discounts: Applying the accounting treatment of discounts.

Capital and revenue expenditure: Understanding the distinction between capital and revenue expenditure.

Trial balance: The extraction of the Trial Balance from the ledger accounts.

Final Accounts: Introduction to Final accounts.

Adjustments to the final accounts:  These include adjustments for accruals, depreciation, prepayments, bad debts and the provision for bad debts.

Preparing final accounts: Preparing the Trading and Profit and Loss Account and Balance Sheet after dealing with adjustments.

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Identify the basic principles underlying the recording of business transactions and have the ability to prepare accounts for sole traders.
 2. Apply the concept of double entry bookkeeping and also be in a position to prepare a Trading and a Profit and Loss Account for a sole trader-involving end of year adjustments.
 3. Understand the notion of profit and its significance in the successful continuation of a business and calculate its value
 4. Examine the concept of profit in accounting to that of profit and competitiveness in other business disciplines.
 5. Use the understanding of accounting to evaluate the performance of companies.

Course Contents

orrection of errors and journals: Understanding and applying journal entries to correct errors in the accounting records.

Control accounts: Preparing the sales ledger and purchase ledger control accounts.

Incomplete records: Preparing final accounts from incomplete records.

Non-profit organisations: Preparing final accounts for non-profit organisations.

Manufacturing accounts: Understanding their purpose and constructing manufacturing accounts.

Introduction to ratio analysis: Examination of key indicators for the financial performance and financial position of a firm.

Introduction to stock valuation: Identify and examine methods for carrying out stock valuation.

Introduction to partnership accounts:  These include: the legal framework, appropriation accounts and partners’ personal accounts.

Introduction to limited company accounts: Compare the differences between sole trader and limited company accounts.

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Prepare accounts for manufacturing businesses and partnerships. Furthermore to be able to apply the principles of double entry and prepare accounts from incomplete records
 2. Evaluate the basic financial accounting concepts and prepare final accounts for all types of business.
 3. Formulate an opinion at more advanced accounting subjects when analysis will become a key aspect.
 4. Compare the differences between how companies perform in terms of their accounting profits, with the differences between how companies perform in terms of other measures of performance
 5. Consider the accuracy of accounts as means of measuring how companies perform over the business cycle.

Course Contents

Introduction to Economics

Economic agents and economic problems. Inputs and outputs. The production possibility frontier.

The law of increasing marginal opportunity cost.

Economic Systems

The role of the market in the solution of the three economic problems. Resource allocation and the rational for government intervention. Market Outcomes and Market Failures vs. Government Failures

Market Fundamentals

The demand for goods. The demand schedule and the demand curve. Factors, determining demand. Shifts in demand.

The supply of goods. The supply schedule and the supply curve. Factors, determining supply. Shifts in supply.

The market equilibrium. Effects of a shift in supply or demand.

Quantifying Market Responses: Elasticity .

Price elasticity of demand. Elasticity and revenue.  Income elasticity of demand. Cross-price elasticity of demand. Price elasticity of supply.

Applications of Supply and Demand and Price Elasticity

The economics of agriculture. The impact of a tax on price and quantity. Price controls. Price floors and price ceilings.

Demand and Consumer Behaviour

Choice and utility. Consumer equilibrium. The dynamics of consumer equilibrium: income effect and substitution effect. Deriving   the demand curve. Consumer surplus.

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Identify economic problems and economic decision makers.
 2. Apply graphical analysis to problem solving
 3. Examine the role of the market in the solution of the three economic problems
 4. Define and analyze market equilibrium and it dynamics.
 5. Quantify market responses of buyers and sellers.
 6. Identify and describe the applications of supply and demand
 7. Analyze consumer decision making and assess the importance of consumer surplus

Course Contents

Introduction to macroeconomics:

Objectives of macroeconomic analysis. Main macroeconomic variables: output, employment, price level. Employment vs. unemployment. Aggregate supply and aggregate demand

Measuring macroeconomic activity:

Identifying GDP: final goods vs. intermediate goods; value added. Three approaches to measuring GDP. The expenditure approach. Economic decision makers and their spending. The Income approach. Primary income vs. final income. Factor payments vs. transfer payments. Income approach vs. expenditure approach. NDP and domestic income. Private income and disposable income. GDP deflator: real vs. nominal GDP. GDP shortcomings

Aggregate expenditures:

Consumption spending: consumption function and consumption curve. Factors, determining the slope of the consumption curve and factors, determining its position. The savings function. Gross private investment demand – definition, components and determinants. Government spending. The import’s function.

The dynamics of macroeconomic equilibrium:

Macroeconomic equilibrium: AE = Y.  Planned vs. actual spending and disequilibrium. The role of inventories. Injections and leakages. The equilibrium condition: Injections = Leakages.  The simple multiplier. The complete multiplier and its constraints. Macroeconomic fluctuations and the business cycle.

Fiscal policy:

Definition and typology.  Goals and instruments of fiscal policy. The government budget. Deficits and surpluses. The demand side fiscal policy: determinants and effectiveness. The budget multiplier. Empirical evidence on the effectiveness of fiscal policy.

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Identify the key concepts of macroeconomics, the objectives and instruments of macroeconomic analysis.
 2. Analyze outcomes of economic activity: Gross Domestic Product, real and nominal GDP, price indexes and employment and unemployment.
 3. Compare and contrast different approaches to measuring GDP
 4. Identify and quantify aggregate expenditures; analyze their determinants and apply them in problem solving
 5. Integrate concepts of macroeconomic equilibrium and appraise its dynamics.
 6. Derive the simple and the complete multiplier and interpret its constraints.
 7. Evaluate business fluctuations and apply the theory of business cycle to the analysis of the current economic slowdown.
 8. Define and categorize the types of fiscal policy and debate their controversies

Course Contents

Producer Decision Making

Economic analysis of costs and profit

Long run vs. short run decisions

Quantifying costs and revenues

Profit maximization/loss minimization decision. Graphical and functional analysis

Analysis of perfectly competitive markets

Assessment of the determinants of industry’s structure

Graphical and functional analysis of price-taking behaviour

Critical analysis of performance of the perfectly competitive markets

Decision making of the pure monopoly

Identification and analysis of sources of market imperfection; natural vs. institutional monopoly

Structural conditions for the pure monopoly

Profit maximization under the pure monopoly and performance of the pure monopoly

Comparative analysis of perfect competition and pure monopoly

Key concepts of price discrimination

Market power and market rivalry

Examination of monopolistic competition: structure, conduct, performance

Appraisal of basic types of oligopoly and pricing

Critical assessment of oligopoly; the Austrian approach to the analysis of the big firm

Factor markets

Determinants of profit maximization in the production factor markets

The labor market and wage differentials; key concepts of discrimination

Capital and interest

The land market variables

General market equilibrium and microeconomic policy

Partial vs. general market equilibrium

Definition and classification of microeconomic policies

Empirical evidence on the effectiveness of microeconomic policies

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Identify the goals of the firm and basic determinants of producer decision-making.
 2. Examine the dynamics and structure of short run and long run costs
 3. Analyze the determinants of industrial organization
 4. Compare and contrast firm’s conduct and performance under different market structures.
 5. Evaluate the determinants of factor income.
 6. Interpret empirical evidence and critically assess the effectiveness of microeconomic policies.

Course Contents

Money and the functions of money:

The nature of money; the evolution of money; the forms of money; the functions of money. Liquidity and money aggregates; a basic understanding of money supply

The demand for money:

Definition. Motives for money demand: transactionary motive, precautionary motive, speculative motive (liquidity preference). The real vs. the nominal interest rate. The money demand curve. Factors, affecting money demand.

Banking and the supply of money:

Modern frictional-reserve banking. The process of deposit creation and the deposit multiplier. The balance sheet of the commercial bank.

Central Banking and monetary policy:

The role of the central bank. The balance sheet of the central bank. Monetary policy: goals and instruments. Open market operations; discount rate policy; the minimum reserves requirement. Effectiveness of the instruments. Monetary policy in the AD-AS framework. Monetary effects in the long run. From aggregate demand to aggregate supply.

The foundations of aggregate supply:

Short run vs. long run in macroeconomics. Deriving the short run aggregate supply curve. The segments of the SRAS curve. Determinants of aggregate supply in the short run. The long run aggregate supply curve – slope and determinants.

Inflation and unemployment:

Unemployment: nature, forms and measurement. Inflation – sources, forms and measurement. The trade-off of inflation and unemployment – the Phillips’ curve. The short run Phillips’ curve and the SRAS curve. The long run Phillips’ curve and the LRAS curve. The natural rate of unemployment and the potential GDP again.

Economic growth:

Definition. Conditions, factors and measurement of economic growth. Theories of growth. Models of growth and approaches to economic development. Alternative models of growth in developing countries.

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Understand the nature of money and its functions
 2. Distinguish money aggregates and understand factors, determining money supply. Analyze factors, affecting money demand and the equilibrium in the money market
 3. Indicate the tools used by the Central Bank to influence the money supply and interest rates
 4. Construct the aggregate supply curve and compare and contrast short run and long run macroeconomic equilibrium
 5. Distinguish sources and factors of economic growth and analyze indicators of economic growth.

Course Contents

Introduction to history and institutions

History of European Integration

Basic facts, law, institutions and the budget

Decision making

The economics of integration: tools and concepts

Introduction to essential microeconomic tools and preferential liberalisation

Market size and scale effects

Growth effects and factor market integration

Economic integration, labour markets and migration

Introduction to essential macroeconomic tools

EU Micro policies

The Common Agricultural Policy

Location effects, economic geography and regional policy

EU competition policy and state aid policy

EU trade policy

EU monetary and fiscal policies

The European Monetary System

The European monetary union

Fiscal policy and the Stability Pact

The financial markets and the euro

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Explain how European integration came about and analyse the economic and political logic that led to the creation of the Union.
 2. Identify how micro and macro economic tools can help understanding the logic of integration.
 3. Review the main EU policies and their effects on the economy and society.
 4. Analyse the monetary and fiscal aspects of the European integration process.

Course Contents

The Legal System of C