8 08, 2018

Πτυχίο Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού

2018-08-08T09:09:32+00:00

Προφίλ Προγράμματος Σπουδών Τίτλος Σπουδών Πτυχίο Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Επίπεδο Τίτλου Προπτυχιακό Τμήμα ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Τύπος Φοίτησης Πλήρης ή Μερική Γλώσσα Διδασκαλίας Ελληνική ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός του Προγράμματος Σπουδών «Επιστήμη Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού» είναι η παροχή υψηλού επιπέδου ακαδημαϊκής εκπαίδευσης και εφαρμοσμένης γνώσης για την κατάρτιση Αθλητικών Επιστημόνων και Παιδαγωγών στη [...]

Πτυχίο Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού2018-08-08T09:09:32+00:00
28 03, 2016

Πτυχίο Ψυχολογίας / BSc in Psychology

2018-08-08T09:05:08+00:00

 Προφίλ Προγράμματος Σπουδών Τίτλος Σπουδών  Πτυχίο Ψυχολογίας Επίπεδο Τίτλου  Προπτυχιακό Τμήμα ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ Τύπος Φοίτησης  Μερική ή πλήρης Γλώσσα Διδασκαλίας  Ελληνική   ΣΚΟΠΟΣ Ψυχολογία είναι η επιστήμη της νόησης και της συμπεριφοράς. Αποτελεί το κλειδί για την κατανόηση της ανθρώπινης συμπεριφοράς από το πώς αναπτυσσόμαστε και αλληλεπιδρούμε ο ένας με τον άλλον ως τις βιολογικές [...]

Πτυχίο Ψυχολογίας / BSc in Psychology2018-08-08T09:05:08+00:00
28 03, 2016

Πτυχίο Κοινωνικής Εργασίας / BA in Social Work

2018-08-08T09:03:49+00:00

 Προφίλ Προγράμματος Σπουδών Τίτλος Σπουδών Πτυχίο Κοινωνικής Εργασίας Επίπεδο Τίτλου Προπτυχιακό Τμήμα ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Τύπος Φοίτησης Μερική ή πλήρης Γλώσσα Διδασκαλίας Ελληνική   ΣΚΟΠΟΣ O σκοπός του Προγράμματος είναι η παροχή επιστημονικών θεωρητικών γνώσεων και καλών πρακτικών στο γνωστικό αντικείμενο της Κοινωνικής Εργασίας, ως εφαρμοσμένης Κοινωνικής Επιστήμης. Το Τμήμα επιδιώκει να μεταδώσει στους φοιτητές [...]

Πτυχίο Κοινωνικής Εργασίας / BA in Social Work2018-08-08T09:03:49+00:00
24 03, 2016

Πτυχίο Δημοτικής Εκπαίδευσης / BEd in Primary Education

2021-06-17T09:18:46+00:00

Τίτλος Σπουδών Πτυχίο Δημοτικής Εκπαίδευσης Επίπεδο Τίτλου Προπτυχιακό Τμήμα ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Τύπος Φοίτησης Πλήρης Γλώσσα Διδασκαλίας Ελληνική  ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ Κατ’ εξαίρεση για το ερχόμενο ακαδημαϊκό έτος 21-22, για το συμβατικό πτυχιακό πρόγραμμα που προσφέρουμε στη Λεμεσό στη Δημοτική Εκπαίδευση (Δασκάλους) θα μπορούμε να προσφέρουμε ειδικά μειωμένα δίδακτρα. Συγκεκριμένα, οι υποτροφίες που θα προσφερθούν θα μπορούν να φτάνουν [...]

Πτυχίο Δημοτικής Εκπαίδευσης / BEd in Primary Education2021-06-17T09:18:46+00:00
24 03, 2016

Πτυχίο Προδημοτικής Εκπαίδευσης / BEd in Pre-Primary Education

2018-05-04T08:31:37+00:00

  Τίτλος Σπουδών Πτυχίο Προδημοτικής Εκπαίδευσης Επίπεδο Τίτλου Προπτυχιακό Τμήμα ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Τύπος Φοίτησης Πλήρης Γλώσσα Διδασκαλίας Ελληνική ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός του Προγράμματος Προδημοτικής Εκπαίδευσης είναι να βοηθήσει τους φοιτητές να αποκτήσουν το απαραίτητο ακαδημαϊκό, παιδαγωγικό και μεθοδολογικό υπόβαθρο και να αναπτύξουν τις επιθυμητές γνώσεις, δεξιότητες, στάσεις και συμπεριφορές, έτσι ώστε να ασκούν αποτελεσματικά και [...]

Πτυχίο Προδημοτικής Εκπαίδευσης / BEd in Pre-Primary Education2018-05-04T08:31:37+00:00
Go to Top