28 03, 2016

Πτυχίο Γενικής Νοσηλευτικής / BSc in General Nursing

2018-05-04T08:39:35+00:00

Προφίλ Προγράμματος Σπουδών Τίτλος Σπουδών Πτυχίο Γενικής Νοσηλευτικής Επίπεδο Τίτλου Προπτυχιακό Τμήμα ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Τύπος Φοίτησης Πλήρης ή Μερική Γλώσσα Διδασκαλίας Ελληνική ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός του Προγράμματος Νοσηλευτικής είναι η εκπαίδευση επιστημόνων νοσηλευτών οι οποίοι θα είναι σε θέση να χρησιμοποιούν γνώσεις και δεξιότητες για την παροχή υψηλού επιπέδου νοσηλευτικής φροντίδας σε άτομα, οικογένειες και πληθυσμιακές [...]

Πτυχίο Γενικής Νοσηλευτικής / BSc in General Nursing2018-05-04T08:39:35+00:00
24 03, 2016

Δίπλωμα Φαρμακευτικής / Diploma in Pharmacy (5-year program)

2018-08-08T08:46:34+00:00

Τίτλος Σπουδών Δίπλωμα Φαρμακευτικής Επίπεδο Τίτλου Δίπλωμα Τμήμα ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Τύπος Φοίτησης Πλήρης ή Μερική Γλώσσα Διδασκαλίας Ελληνική     ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός του Προγράμματος Φαρμακευτικής είναι η παροχή υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης για την προετοιμασία επαγγελματιών Φαρμακοποιών, επιστημόνων ειδικών στον τομέα φαρμάκων και με ικανότητες να ανταποκριθούν με επιτυχία στον ιδιωτικό τομέα στελεχώνοντας [...]

Δίπλωμα Φαρμακευτικής / Diploma in Pharmacy (5-year program)2018-08-08T08:46:34+00:00
Go to Top