28 03, 2016

Πτυχίο Δημοσιογραφίας / BA in Journalism

2018-08-08T09:06:02+00:00

Προφίλ Προγράμματος Σπουδών Τίτλος Σπουδών Πτυχίο Δημοσιογραφίας Επίπεδο Τίτλου Προπτυχιακό Τμήμα ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ Τύπος Φοίτησης Μερική ή πλήρης Γλώσσα Διδασκαλίας Ελληνική   ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός του προγράμματος είναι η παροχή υψηλής ακαδημαϊκής εκπαίδευσης σε πτυχιακό επίπεδο και η προαγωγή της έρευνας στους τομείς της δημοσιογραφίας, των Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας και των Κοινωνικών Επιστημών. Στα πλαίσια αυτού [...]

Πτυχίο Δημοσιογραφίας / BA in Journalism2018-08-08T09:06:02+00:00
28 03, 2016

Πτυχίο Σχεδιασμού Μόδας και Εικόνας

2018-08-08T08:57:01+00:00

Προφίλ Προγράμματος Σπουδών Τίτλος Σπουδών  Πτυχίο Σχεδιασμού Μόδας & Εικόνας Επίπεδο Τίτλου  Προπτυχιακό Τμήμα  ΤΜΗΜΑ ΚΑΛΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Τύπος Φοίτησης  Μερική ή πλήρης Γλώσσα Διδασκαλίας  Αγγλική* * Το Πρόγραμμα σπουδών προσφέρεται στην Αγγλική γλώσσα για να προετοιμάσει καλύτερα τους φοιτητές για περαιτέρω σπουδές και να τους προσφέρει επιπλέον εφόδια για την αγορά εργασίας. Για φοιτητές που δεν [...]

Πτυχίο Σχεδιασμού Μόδας και Εικόνας2018-08-08T08:57:01+00:00
28 03, 2016

Πτυχίο Οπτικοακουστικής Επικοινωνίας / BA Audio Visual Communication

2018-05-04T07:29:02+00:00

Προφίλ Προγράμματος Σπουδών Τίτλος Σπουδών  Πτυχίο Οπτικοακουστικής Επικοινωνίας Επίπεδο Τίτλου  Προπτυχιακό Τμήμα  ΤΜΗΜΑ ΚΑΛΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Τύπος Φοίτησης  Μερική ή πλήρης Γλώσσα Διδασκαλίας  Αγγλική* * Το Πρόγραμμα σπουδών προσφέρεται στην Αγγλική γλώσσα για να προετοιμάσει καλύτερα τους φοιτητές για περαιτέρω σπουδές και να τους προσφέρει επιπλέον εφόδια για την αγορά εργασίας. Για φοιτητές που [...]

Πτυχίο Οπτικοακουστικής Επικοινωνίας / BA Audio Visual Communication2018-05-04T07:29:02+00:00
28 03, 2016

Πτυχίο Σχεδιασμού Εσωτερικών Χώρων / BA in Interior Design

2018-05-04T07:30:07+00:00

 Προφίλ Προγράμματος Σπουδών Τίτλος Σπουδών Πτυχίο Σχεδιασμού Εσωτερικών Χώρων Επίπεδο Τίτλου Προπτυχιακό Τμήμα ΤΜΗΜΑ ΚΑΛΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Τύπος Φοίτησης Μερική ή πλήρης Γλώσσα Διδασκαλίας Αγγλική* * Το Πρόγραμμα σπουδών προσφέρεται στην Αγγλική γλώσσα για να προετοιμάσει καλύτερα τους φοιτητές για περαιτέρω σπουδές και να τους προσφέρει επιπλέον εφόδια για την αγορά εργασίας. Για φοιτητές [...]

Πτυχίο Σχεδιασμού Εσωτερικών Χώρων / BA in Interior Design2018-05-04T07:30:07+00:00
28 03, 2016

Πτυχίο Γραφικών Τεχνών και Διαφημιστικού Σχεδίου / BA in Graphic and Advertising Design

2018-05-04T07:31:08+00:00

Προφίλ Προγράμματος Σπουδών Τίτλος Σπουδών Πτυχίο Γραφικών Τεχνών και Διαφημιστικού Σχεδίου Επίπεδο Τίτλου Προπτυχιακό Τμήμα ΤΜΗΜΑ ΚΑΛΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Τύπος Φοίτησης Μερική ή πλήρης Γλώσσα Διδασκαλίας Αγγλική* * Το Πρόγραμμα σπουδών προσφέρεται στην Αγγλική γλώσσα για να προετοιμάσει καλύτερα τους φοιτητές για περαιτέρω σπουδές και να τους προσφέρει επιπλέον εφόδια για την αγορά εργασίας. [...]

Πτυχίο Γραφικών Τεχνών και Διαφημιστικού Σχεδίου / BA in Graphic and Advertising Design2018-05-04T07:31:08+00:00
Go to Top