8 08, 2018

Πτυχίο Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού

2018-08-08T09:09:32+00:00

Προφίλ Προγράμματος Σπουδών Τίτλος Σπουδών Πτυχίο Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Επίπεδο Τίτλου Προπτυχιακό Τμήμα ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Τύπος Φοίτησης Πλήρης ή Μερική Γλώσσα Διδασκαλίας Ελληνική ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός του Προγράμματος Σπουδών «Επιστήμη Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού» είναι η παροχή υψηλού επιπέδου ακαδημαϊκής εκπαίδευσης και εφαρμοσμένης γνώσης για την κατάρτιση Αθλητικών Επιστημόνων και Παιδαγωγών στη [...]

Πτυχίο Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού2018-08-08T09:09:32+00:00
29 03, 2016

Πτυχίο Μηχανολόγου Μηχανικού Οχημάτων / BSc in Automotive Engineering

2018-05-04T08:45:41+00:00

 Προφίλ Προγράμματος Σπουδών Τίτλος Σπουδών Πτυχίο Μηχανολόγου Μηχανικού Οχημάτων Επίπεδο Τίτλου Προπτυχιακό Τμήμα ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τύπος Φοίτησης Μερική ή πλήρης Γλώσσα Διδασκαλίας Αγγλική* * Το Πρόγραμμα σπουδών προσφέρεται στην Αγγλική γλώσσα για να προετοιμάσει καλύτερα τους φοιτητές για περαιτέρω σπουδές και να τους προσφέρει επιπλέον εφόδια για την αγορά εργασίας. Για φοιτητές που δεν [...]

Πτυχίο Μηχανολόγου Μηχανικού Οχημάτων / BSc in Automotive Engineering2018-05-04T08:45:41+00:00
29 03, 2016

Πτυχίο Πολιτικού Μηχανικού / BSc in Civil Engineering

2018-05-04T08:46:53+00:00

 Προφίλ Προγράμματος Σπουδών Τίτλος Σπουδών Πτυχίο Πολιτικού Μηχανικού Επίπεδο Τίτλου Προπτυχιακό Τμήμα ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τύπος Φοίτησης Μερική ή πλήρης Γλώσσα Διδασκαλίας Αγγλική* * Το Πρόγραμμα σπουδών προσφέρεται στην Αγγλική γλώσσα για να προετοιμάσει καλύτερα τους φοιτητές για περαιτέρω σπουδές και να τους προσφέρει επιπλέον εφόδια για την αγορά εργασίας. Για φοιτητές που δεν έχουν [...]

Πτυχίο Πολιτικού Μηχανικού / BSc in Civil Engineering2018-05-04T08:46:53+00:00
29 03, 2016

Γεωτεχνική Πετρελαίου

2017-05-23T10:37:42+00:00

Απαιτήσεις Προγράμματος Το πρόγραμμα στηρίζεται στο σύστημα συσσώρευσης ευρωπαϊκών πιστωτικών μονάδων ECTS. Στους φοιτητές απονέμεται το Πτυχίο Πολιτικού Μηχανικού με τη συμπλήρωση 240 πιστωτικών μονάδων. Οι μονάδες αυτές κατανείμονται σε υποχρεωτικά και επιλεγόμενα μαθήματα. Στους πιο κάτω πίνακες φαίνονται οι διάφορες κατηγορίες μαθημάτων και οι λίστες με τα μαθήματα της κάθε κατηγορίας. Κατηγορία Μαθημάτων ECTS [...]

Γεωτεχνική Πετρελαίου2017-05-23T10:37:42+00:00
29 03, 2016

Αειφόρο Δομημένο Περιβάλλον

2017-05-23T10:37:42+00:00

Απαιτήσεις Προγράμματος Το πρόγραμμα στηρίζεται στο σύστημα συσσώρευσης ευρωπαϊκών πιστωτικών μονάδων ECTS. Στους φοιτητές απονέμεται το Πτυχίο Πολιτικού Μηχανικού με τη συμπλήρωση 240 πιστωτικών μονάδων. Οι μονάδες αυτές κατανείμονται σε υποχρεωτικά και επιλεγόμενα μαθήματα. Στους πιο κάτω πίνακες φαίνονται οι διάφορες κατηγορίες μαθημάτων και οι λίστες με τα μαθήματα της κάθε κατηγορίας. Κατηγορία Μαθημάτων ECTS [...]

Αειφόρο Δομημένο Περιβάλλον2017-05-23T10:37:42+00:00
29 03, 2016

Γενική

2017-05-23T10:37:42+00:00

Απαιτήσεις Προγράμματος Το πρόγραμμα στηρίζεται στο σύστημα συσσώρευσης ευρωπαϊκών πιστωτικών μονάδων ECTS. Στους φοιτητές απονέμεται το Πτυχίο Πολιτικού Μηχανικού in Computer Science με τη συμπλήρωση 240 πιστωτικών μονάδων. Οι μονάδες αυτές κατανείμονται σε υποχρεωτικά και επιλεγόμενα μαθήματα. Στους πιο κάτω πίνακες φαίνονται οι διάφορες κατηγορίες μαθημάτων και οι λίστες με τα μαθήματα της κάθε κατηγορίας. [...]

Γενική2017-05-23T10:37:42+00:00
29 03, 2016

Πτυχίο Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών / Bsc in Computer Engineering

2018-05-04T08:51:12+00:00

Προφίλ Προγράμματος Σπουδών Τίτλος Σπουδών Πτυχίο Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Επίπεδο Τίτλου Προπτυχιακό Τμήμα ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Τύπος Φοίτησης Μερική ή πλήρης Γλώσσα Διδασκαλίας Αγγλική* * Το Πρόγραμμα σπουδών προσφέρεται στην Αγγλική γλώσσα για να προετοιμάσει καλύτερα τους φοιτητές για περαιτέρω σπουδές και να τους προσφέρει επιπλέον εφόδια για την αγορά εργασίας. Για [...]

Πτυχίο Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών / Bsc in Computer Engineering2018-05-04T08:51:12+00:00
29 03, 2016

Πτυχίο Πληροφορικής / BSc in Computer Science

2017-05-23T10:37:42+00:00

Προφίλ Προγράμματος Σπουδών Τίτλος Σπουδών Πτυχίο Πληροφορικής Επίπεδο Τίτλου Προπτυχιακό Τμήμα ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Τύπος Φοίτησης Μερική ή πλήρης Γλώσσα Διδασκαλίας Αγγλική* * Το Πρόγραμμα σπουδών προσφέρεται στην Αγγλική γλώσσα για να προετοιμάσει καλύτερα τους φοιτητές για περαιτέρω σπουδές και να τους προσφέρει επιπλέον εφόδια για την αγορά εργασίας. Για φοιτητές που [...]

Πτυχίο Πληροφορικής / BSc in Computer Science2017-05-23T10:37:42+00:00
29 03, 2016

Πτυχίο Ηλεκτρολόγου Μηχανικού / Bsc in Electrical Engineering

2018-05-04T08:57:27+00:00

 Προφίλ Προγράμματος Σπουδών Τίτλος Σπουδών Πτυχίο Ηλεκτρολόγου Μηχανικού Επίπεδο Τίτλου Προπτυχιακό Τμήμα ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τύπος Φοίτησης Μερική ή πλήρης Γλώσσα Διδασκαλίας Αγγλική* * Το Πρόγραμμα σπουδών προσφέρεται στην Αγγλική γλώσσα για να προετοιμάσει καλύτερα τους φοιτητές για περαιτέρω σπουδές και να τους προσφέρει επιπλέον εφόδια για την αγορά εργασίας. Για φοιτητές που δεν έχουν [...]

Πτυχίο Ηλεκτρολόγου Μηχανικού / Bsc in Electrical Engineering2018-05-04T08:57:27+00:00
29 03, 2016

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Αειφόρα Ενεργειακά Συστήματα

2017-05-23T10:37:42+00:00

Απαιτήσεις Προγράμματος Το πρόγραμμα στηρίζεται στο σύστημα συσσώρευσης ευρωπαϊκών πιστωτικών μονάδων ECTS. Στους φοιτητές απονέμεται το Πτυχίο Ηλεκτρολόγου Μηχανικού με τη συμπλήρωση 240 πιστωτικών μονάδων. Οι μονάδες αυτές κατανείμονται σε υποχρεωτικά και επιλεγόμενα μαθήματα. Στους πιο κάτω πίνακες φαίνονται οι διάφορες κατηγορίες μαθημάτων και οι λίστες με τα μαθήματα της κάθε κατηγορίας. Κατηγορία Μαθημάτων ECTS [...]

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Αειφόρα Ενεργειακά Συστήματα2017-05-23T10:37:42+00:00
Go to Top