18 04, 2016

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα (Μάστερ) στην Διοίκηση Επιχειρήσεων – MBA (εξ αποστάσεως)

2017-05-23T10:37:40+00:00

Program Profile Qualification Awarded Master in Business Administration Level Of Qualification Master (2nd Cycle Degree) Offered by School of Economic Sciences and Administration Mode of Study Distance Learning   Our MBA Philosophy Taking an MBA is a life-changing and demanding experience.  It is committed to stimulate your thinking and give you the opportunity to learn [...]

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα (Μάστερ) στην Διοίκηση Επιχειρήσεων – MBA (εξ αποστάσεως)2017-05-23T10:37:40+00:00
18 04, 2016

Μάστερ στο Διεθνές Εμπόριο και Ναυτιλιακή Διοίκηση (εξ αποστάσεως)

2017-05-23T10:37:40+00:00

Program Profile Qualification Awarded MSc in International Trade and Shipping Management Level Of Qualification Master (2nd Cycle Degree) Offered by Department of Maritime Studies Mode of Study Distance Learning For centuries, international shipping has been critical to the development of world trade. The inter-relationships between falling transportation costs, economic growth and globalisation are in continual motion [...]

Μάστερ στο Διεθνές Εμπόριο και Ναυτιλιακή Διοίκηση (εξ αποστάσεως)2017-05-23T10:37:40+00:00
18 04, 2016

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα (Μάστερ) στη Διοίκηση Υπηρεσιών και Μονάδων Υγείας (εξ αποστάσεως)

2017-05-23T10:37:40+00:00

Προφίλ Προγράμματος Καταληκτικός Τίτλος Σπουδών  Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα (MSc) Στη Διοίκηση Υπηρεσιών και Μονάδων Υγείας Επίπεδο Πιστοποίησης Master (2ος κύκλος σπουδών) Προσφέρεται από  ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Τρόπος Σπουδών Εξ Αποστάσεως Βασικοί Σκοποί Το Μεταπτυχιακό πρόγραμμα στη Διοίκηση της Υγείας έχει ως σκοπό να προετοιμάσει την επόμενη γενιά των ανώτερων στελεχών και ηγετών στον τομέα της Υγείας [...]

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα (Μάστερ) στη Διοίκηση Υπηρεσιών και Μονάδων Υγείας (εξ αποστάσεως)2017-05-23T10:37:40+00:00
31 03, 2016

Διδακτορικό Πρόγραμμα στη Διοίκηση / Doctoral Program (PhD) in Management

2017-05-23T10:37:41+00:00

Προφίλ Προγράμματος Σπουδών Τίτλος Σπουδών Διδακτορικό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Επίπεδο Τίτλου Διδακτορικό Τμήμα ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Τύπος Φοίτησης Πλήρης ή Μερική Γλώσσα Διδασκαλίας Αγγλική* * Το Πρόγραμμα σπουδών προσφέρεται στην Αγγλική γλώσσα για να προετοιμάσει καλύτερα τους φοιτητές για περαιτέρω σπουδές και να τους προσφέρει επιπλέον εφόδια για την αγορά εργασίας. Για φοιτητές [...]

Διδακτορικό Πρόγραμμα στη Διοίκηση / Doctoral Program (PhD) in Management2017-05-23T10:37:41+00:00
31 03, 2016

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων / Master in Business Administration (MBA)

2017-05-23T10:37:41+00:00

Προφίλ Προγράμματος Σπουδών Τίτλος Σπουδών Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Επίπεδο Τίτλου Μεταπτυχιακό Τμήμα ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Τύπος Φοίτησης Πλήρης ή Μερική Γλώσσα Διδασκαλίας Αγγλική* * Το Πρόγραμμα σπουδών προσφέρεται στην Αγγλική γλώσσα για να προετοιμάσει καλύτερα τους φοιτητές για περαιτέρω σπουδές και να τους προσφέρει επιπλέον εφόδια για την αγορά εργασίας. Για [...]

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων / Master in Business Administration (MBA)2017-05-23T10:37:41+00:00
31 03, 2016

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στο Διεθνές Εμπόριο και Ναυτιλιακή Διοίκηση / MSc in International Trade and Shipping Management

2017-05-23T10:37:41+00:00

Προφίλ Προγράμματος Σπουδών Τίτλος Σπουδών Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στο Διεθνές Εμπόριο και Ναυτιλιακή Διοίκηση Επίπεδο Τίτλου Μεταπτυχιακό Τμήμα ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Τύπος Φοίτησης Πλήρης ή Μερική Γλώσσα Διδασκαλίας Αγγλική* * Το Πρόγραμμα σπουδών προσφέρεται στην Αγγλική γλώσσα για να προετοιμάσει καλύτερα τους φοιτητές για περαιτέρω σπουδές και να τους προσφέρει επιπλέον εφόδια για την αγορά εργασίας. [...]

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στο Διεθνές Εμπόριο και Ναυτιλιακή Διοίκηση / MSc in International Trade and Shipping Management2017-05-23T10:37:41+00:00
31 03, 2016

Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στο Engineering Management / MSc in Engineering Management

2017-05-23T10:37:41+00:00

Προφίλ Προγράμματος Σπουδών Τίτλος Σπουδών Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στο Engineering Management Επίπεδο Τίτλου Μεταπτυχιακό Τμήμα ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Τύπος Φοίτησης Μερική ή πλήρης Γλώσσα Διδασκαλίας Αγγλική* * Το Πρόγραμμα σπουδών προσφέρεται στην Αγγλική γλώσσα για να προετοιμάσει καλύτερα τους φοιτητές για περαιτέρω σπουδές και να τους προσφέρει επιπλέον εφόδια για την αγορά εργασίας. [...]

Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στο Engineering Management / MSc in Engineering Management2017-05-23T10:37:41+00:00
31 03, 2016

Διασχολικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Υπηρεσιών και Μονάδων Υγείας / MSc in Health Management

2017-05-23T10:37:41+00:00

Προφίλ Προγράμματος Σπουδών Τίτλος Σπουδών Διασχολικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Υπηρεσιών και Μονάδων Υγείας Επίπεδο Τίτλου Μεταπτυχιακό Τμήμα ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Τύπος Φοίτησης Πλήρης Γλώσσα Διδασκαλίας Ελληνική   ΣΚΟΠΟΣ Το Πρόγραμμα έχει σκοπό την εξειδίκευση και προετοιμασία της επόμενης γενιάς των ανώτερων στελεχών τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα Υγείας για μια εποικοδομητική σταδιοδρομία. [...]

Διασχολικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Υπηρεσιών και Μονάδων Υγείας / MSc in Health Management2017-05-23T10:37:41+00:00
Go to Top