18 04, 2016

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα (Μάστερ) στις Τεχνολογίες Πληροφορικής και στην Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη (εξ αποστάσεως)

2018-06-11T09:52:14+00:00

Program Profile Qualification Awarded Master (MSc) in Information and Communication Technologies in Education for Sustainable Development Level Of Qualification Master (2nd Cycle Degree) Offered by School of Education Mode of Study Distance Learnin   Our ICT in ESD Philosophy The MSc. on "ICT in Education for Sustainable Development" is an interdisciplinary program that focuses on [...]

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα (Μάστερ) στις Τεχνολογίες Πληροφορικής και στην Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη (εξ αποστάσεως)2018-06-11T09:52:14+00:00
18 04, 2016

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα (Μάστερ) στα Αναλυτικά προγράμματα και τη Διδασκαλία (εξ αποστάσεως)

2018-06-11T09:53:19+00:00

Προφίλ Προγράμματος Καταληκτικός Τίτλος Σπουδών Master στα Αναλυτικά Προγράμματα και τη Διδασκαλία (Εκπαιδευτική Τεχνολογία ή Παιδαγωγική /Διδακτική Ηγεσία ή Γλώσσα και Λογοτεχνία) Επίπεδο Πιστοποίησης Master (2ος κύκλος σπουδών) Προσφέρεται από Σχολή Επιστημών της Αγωγής Τρόπος Σπουδών Εξ Αποστάσεως     Βασικοί Σκοποί Με βάση το γενικό σκοπό και τη συλλογιστική σχεδιασμού του εξ αποστάσεως Μάστερ [...]

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα (Μάστερ) στα Αναλυτικά προγράμματα και τη Διδασκαλία (εξ αποστάσεως)2018-06-11T09:53:19+00:00
18 04, 2016

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα (Μάστερ) στη Διοίκηση Σχολικών Μονάδων (εξ αποστάσεως)

2018-06-11T09:54:20+00:00

Προφίλ Προγράμματος Καταληκτικός Τίτλος Σπουδών Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Σχολικών Μονάδων Επίπεδο Πιστοποίησης Master (2ος κύκλος σπουδών) Προσφέρεται από Σχολή Επιστημών της Αγωγής Τρόπος Σπουδών Εξ Αποστάσεως   Βασικοί Σκοποί  Η σημασία της αποτελεσματικής οργάνωσης και διοίκησης σχολικών μονάδων αλλά και των εκπαιδευτικών συστημάτων έχει πολλαπλασιαστεί κατά τα τελευταία 25-30 χρόνια. Σε μια εποχή όπου [...]

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα (Μάστερ) στη Διοίκηση Σχολικών Μονάδων (εξ αποστάσεως)2018-06-11T09:54:20+00:00
18 04, 2016

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα (Μάστερ) στην Ειδική Εκπαίδευση (εξ αποστάσεως)

2017-05-23T10:37:40+00:00

Προφίλ Προγράμματος   Καταληκτικός Τίτλος Σπουδών Μεταπτυχιακό στην Ειδική Εκπαίδευση Επίπεδο Πιστοποίησης Master (2ος κύκλος σπουδών) Προσφέρεται από Σχολή Επιστημών της Αγωγής Τρόπος Σπουδών Εξ Αποστάσεως Βασικοί Σκοποί Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στην Ειδική Εκπαίδευση στοχεύει στην παροχή γνώσεων και δεξιοτήτων, τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο, οι οποίες είναι απαραίτητες για την εκπαίδευση [...]

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα (Μάστερ) στην Ειδική Εκπαίδευση (εξ αποστάσεως)2017-05-23T10:37:40+00:00
18 04, 2016

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα (Μάστερ) στην Διασφάλιση Ποιότητας (εξ αποστάσεως)

2017-05-23T10:37:40+00:00

Program Profile Qualification Awarded MSc in Quality Assurance Level Of Qualification Master (2nd Cycle Degree) Offered by School of Engineering and Applied Sciences Mode of Study Distance Learning MSc in Quality Assurance Engineering path Educational path Program Objectives (Engineering path) The Specific Objectives of the Program are to: Obtain an in depth comprehension of existing [...]

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα (Μάστερ) στην Διασφάλιση Ποιότητας (εξ αποστάσεως)2017-05-23T10:37:40+00:00
31 03, 2016

Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στην Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη / MSc in Education for the Environment and Sustainable Development

2017-05-23T10:37:41+00:00

Προφίλ Προγράμματος Σπουδών Τίτλος Σπουδών Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στην Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη Επίπεδο Τίτλου Μεταπτυχιακό Τμήμα ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Τύπος Φοίτησης Μερική ή πλήρης Γλώσσα Διδασκαλίας Ελληνική   ΣΚΟΠΟΣ Tο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στην Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη (ΕΠΑΑ) αποσκοπεί στην ανάπτυξη επαγγελματιών που να είναι [...]

Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στην Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη / MSc in Education for the Environment and Sustainable Development2017-05-23T10:37:41+00:00
31 03, 2016

Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στις Επιστήμες Αγωγής: Δυναμικά Περιβάλλοντα Μάθησης / MA in Educational Sciences: Dynamic Learning Environments

2017-05-23T10:37:41+00:00

Προφίλ Προγράμματος Σπουδών Τίτλος Σπουδών Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στις Επιστήμες Αγωγής: Δυναμικά Περιβάλλοντα Μάθησης Επίπεδο Τίτλου Μεταπτυχιακό Τμήμα ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Τύπος Φοίτησης Μερική ή πλήρης Γλώσσα Διδασκαλίας Ελληνική   ΣΚΟΠΟΣ Το «Μεταπτυχιακό πρόγραμμα επιπέδου Μάστερ στις Επιστήμες Αγωγής: Δυναμικά Περιβάλλοντα Μάθησης» αποσκοπεί στην προετοιμασία εκπαιδευτικών και ερευνητών που είναι σε θέση να ανταποκριθούν [...]

Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στις Επιστήμες Αγωγής: Δυναμικά Περιβάλλοντα Μάθησης / MA in Educational Sciences: Dynamic Learning Environments2017-05-23T10:37:41+00:00
31 03, 2016

Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στην Αγωγή και Προαγωγή της Υγείας / MA in Health Promotion

2017-05-23T10:37:41+00:00

Προφίλ Προγράμματος Σπουδών Τίτλος Σπουδών Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στην Αγωγή και Προαγωγή της Υγείας Επίπεδο Τίτλου Μεταπτυχιακό Τμήμα ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Τύπος Φοίτησης Μερική ή πλήρης Γλώσσα Διδασκαλίας Ελληνική   ΣΚΟΠΟΣ Ο σκοπός του «Μεταπτυχιακού Προγράμματος στην Αγωγή και Προαγωγή της Υγείας» (ΑΠΥ) είναι η κατάρτιση επαγγελματιών που να μπορούν να αναπτύξουν, να προωθήσουν [...]

Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στην Αγωγή και Προαγωγή της Υγείας / MA in Health Promotion2017-05-23T10:37:41+00:00
Go to Top