11 04, 2016

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στην Ειδική Εκπαίδευση (εξ αποστάσεως)

2018-06-11T09:55:57+00:00

Προφίλ Προγράμματος Καταληκτικός Τίτλος Σπουδών Μεταπτυχιακό στην Ειδική Εκπαίδευση Επίπεδο Πιστοποίησης Master (2ος κύκλος σπουδών) Προσφέρεται από Σχολή Επιστημών της Αγωγής Τρόπος Σπουδών Εξ Αποστάσεως Βασικοί Σκοποί Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στην Ειδική Εκπαίδευση στοχεύει στην παροχή γνώσεων και δεξιοτήτων, τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο, οι οποίες είναι απαραίτητες για την εκπαίδευση και [...]

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στην Ειδική Εκπαίδευση (εξ αποστάσεως)2018-06-11T09:55:57+00:00
30 03, 2016

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στην Κοινωνική Εργασία και Κοινωνική Διοίκηση / MA in Social Work and Social Administration

2017-05-23T10:37:41+00:00

Προφίλ Προγράμματος Σπουδών Τίτλος Σπουδών Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στην Κοινωνική Εργασία και Κοινωνική Διοίκηση Επίπεδο Τίτλου Μεταπτυχιακό Τμήμα ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Τύπος Φοίτησης< Μερική ή πλήρης Γλώσσα Διδασκαλίας Ελληνική   ΣΚΟΠΟΣ Το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στην Κοινωνική Εργασία και Κοινωνική Διοίκηση προσφέρει δύο κατευθύνσεις: Κλινική Κοινωνική Εργασία με Οικογένειες, Παιδιά και Εφήβους Κοινοτική Ανάπτυξη και Κοινωνική [...]

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στην Κοινωνική Εργασία και Κοινωνική Διοίκηση / MA in Social Work and Social Administration2017-05-23T10:37:41+00:00
30 03, 2016

Κλινική Κοινωνική Εργασία με Οικογένειες, Παιδιά και Εφήβους

2017-05-23T10:37:41+00:00

Απαιτήσεις Προγράμματος Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Κοινωνική Εργασία και Κοινωνική Διοίκηση βασίζεται στο σύστημα συσσώρευσης πιστωτικών εκπαιδευτικών μονάδων (ECTS). Οι φοιτητές πρέπει να συγκεντρώσουν συνολικά 90 πιστωτικές μονάδες ECTS, προκειμένου να αποφοιτήσουν. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ένα τμήμα διαλέξεων (επίσημων διδασκαλιών στην τάξη), πρακτική άσκηση στο πεδίο εξειδίκευσης (τουλάχιστον 600 ωρών) σε μια κοινωνική υπηρεσία [...]

Κλινική Κοινωνική Εργασία με Οικογένειες, Παιδιά και Εφήβους2017-05-23T10:37:41+00:00
30 03, 2016

Κοινοτική Ανάπτυξη και Κοινωνική Διοίκηση

2017-05-23T10:37:41+00:00

Απαιτήσεις Προγράμματος Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Κοινωνική Εργασία και Κοινωνική Διοίκηση βασίζεται στο σύστημα συσσώρευσης πιστωτικών εκπαιδευτικών μονάδων (ECTS). Οι φοιτητές πρέπει να συγκεντρώσουν συνολικά 90 πιστωτικές μονάδες ECTS, προκειμένου να αποφοιτήσουν. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ένα τμήμα διαλέξεων (επίσημων διδασκαλιών στην τάξη), πρακτική άσκηση στο πεδίο εξειδίκευσης (τουλάχιστον 600 ωρών) σε μια κοινωνική υπηρεσία [...]

Κοινοτική Ανάπτυξη και Κοινωνική Διοίκηση2017-05-23T10:37:41+00:00
30 03, 2016

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στις Επιστήμες της Επικοινωνίας / MA in Communication

2017-05-23T10:37:41+00:00

Προφίλ Προγράμματος Σπουδών Τίτλος Σπουδών Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στις Επιστήμες της Επικοινωνίας Επίπεδο Τίτλου Μεταπτυχιακό Τμήμα ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ Τύπος Φοίτησης Μερική ή πλήρης Γλώσσα Διδασκαλίας Ελληνική   ΣΚΟΠΟΣ Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με το γενικό τίτλο Μέσα Επικοινωνίας και Δημοσιογραφία στην Κοινωνία της Πληροφορίας, που εμπίπτει στο πεδίο των σπουδών Επικοινωνίας και Δημοσιογραφίας, αποσκοπεί στην προετοιμασία [...]

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στις Επιστήμες της Επικοινωνίας / MA in Communication2017-05-23T10:37:41+00:00
30 03, 2016

ΜΜΕ, Δημοσιογραφία και Εκπαίδευση

2017-05-23T10:37:42+00:00

Απαιτήσεις Προγράμματος The Program is based on the ECTS credit accumulation mode of study. Students can be awarded the Master in Communication Studies: Media and Journalism in the Information Society upon completion of 90 credits. These credits are allocated to general and specialization’s modules. The list of general and specialization’s modules is provided in the [...]

ΜΜΕ, Δημοσιογραφία και Εκπαίδευση2017-05-23T10:37:42+00:00
30 03, 2016

Δημοσιογραφία και ΜΜΕ σε περίοδο κρίσεων

2017-05-23T10:37:42+00:00

Απαιτήσεις Προγράμματος The Program is based on the ECTS credit accumulation mode of study. Students can be awarded the Master in Communication Studies: Media and Journalism in the Information Society upon completion of 90 credits. These credits are allocated to general and specialization’s modules. The list of general and specialization’s modules is provided in the [...]

Δημοσιογραφία και ΜΜΕ σε περίοδο κρίσεων2017-05-23T10:37:42+00:00
Go to Top