5 06, 2018

Ναυτικό Δίκαιο και Ναυτιλιακή Διοίκηση

2021-03-17T08:24:40+00:00

  Περίπου το 90 τις εκατό του διεθνούς εμπορίου ανταλλαγής προϊόντων σε όγκο , μεταφέρονται μέσω θαλάσσης , παρά την ανάπτυξη των άλλων μέσων μεταφοράς. Όταν πρόκειται για την μεταφορά, εννοούμε την θαλάσσια μεταφορά, η οποία παρέχει αδιαμφισβήτητα το κύριο μέσο μεταφοράς αγαθών. Επίσης, με την παγκοσμιοποίηση, η θαλάσσια μεταφορά θα συνεχίσει να παίζει [...]

Ναυτικό Δίκαιο και Ναυτιλιακή Διοίκηση2021-03-17T08:24:40+00:00
5 06, 2018

MBA Διοίκηση Επιχειρήσεων (Δημόσια Διοίκηση και Πολιτική)

2021-03-17T08:25:23+00:00

  Ο σκοπός του προγράμματος είναι η δημιουργία στελεχών με ισχυρό υπόβαθρο στη διοίκηση επιχειρήσεων, που να είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις του σύγχρονου οικονομικού περιβάλλοντος. Το πρόγραμμα ενισχύει τις δυνατότητες των συμμετεχόντων να οργανώσουν δική τους επιχείρηση ή να κάνουν καριέρα σε διευθυντικές θέσεις σε κορυφαίες επιχειρήσεις και οργανισμούς. Το πρόγραμμα [...]

MBA Διοίκηση Επιχειρήσεων (Δημόσια Διοίκηση και Πολιτική)2021-03-17T08:25:23+00:00
5 06, 2018

MBA Διοίκηση Επιχειρήσεων (Γενικό)

2021-03-17T08:25:01+00:00

  Ο σκοπός του προγράμματος είναι η δημιουργία στελεχών με ισχυρό υπόβαθρο στη διοίκηση επιχειρήσεων, που να είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις του σύγχρονου οικονομικού περιβάλλοντος. Το πρόγραμμα ενισχύει τις δυνατότητες των συμμετεχόντων να οργανώσουν δική τους επιχείρηση ή να κάνουν καριέρα σε διευθυντικές θέσεις σε κορυφαίες επιχειρήσεις και οργανισμούς. Το πρόγραμμα [...]

MBA Διοίκηση Επιχειρήσεων (Γενικό)2021-03-17T08:25:01+00:00
4 06, 2018

Διεθνές Εμπόριο & Ναυτιλιακή Διοίκηση

2021-03-19T09:50:32+00:00

  Περιγραφή Προγράμματος Για αιώνες, η διεθνής ναυτιλία αποτελεί σημαντικό παράγοντα στην ανάπτυξη του διεθνούς εμπορίου. Η αλληλεπίδραση μεταξύ του μειωμένου κόστους μεταφοράς, της οικονομικής ανάπτυξης και της παγκοσμιοποίησης , είναι σε μια συνεχή κίνηση καθώς τα δίκτυα της εφοδιαστικής αλυσίδας εξελίσσονται αδιάκοπα. Αυτά τα στοιχεία, η ναυτιλία, τα μοτίβα του εμπορίου και η οργάνωση [...]

Διεθνές Εμπόριο & Ναυτιλιακή Διοίκηση2021-03-19T09:50:32+00:00
Go to Top