5 06, 2018

Εκπαίδευση Ενηλίκων

2021-03-17T08:25:51+00:00

  Περιγραφή Προγράμματος Το µεταπτυχιακό πρόγραµµα Εκπαίδευσης Ενηλίκων έχει σχεδιαστεί µε σκοπό να δεχτεί εκπαιδευτικούς, εκπαιδευτές ενηλίκων και άλλους επαγγελµατίες οι οποίοι εκπαιδεύουν και καταρτίζουν οµάδες ενηλίκων από διάφορα γνωστικά αντικείµενα και πεδία. Το πρόγραµµα έχει αναπτυχθεί/ δοµηθεί µε γνώµονα την αυξανόµενη πολυπλοκότητα και απαιτήσεις του λειτουργήματος των εκπαιδευτών ενηλίκων ανεξαρτήτως κλάδου και αντικειμένου [...]

Εκπαίδευση Ενηλίκων2021-03-17T08:25:51+00:00
15 02, 2016

Μεταπτυχιακό στις ΤΠΕ στην Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη

2021-03-17T08:28:15+00:00

  Περιγραφή Προγράμματος Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στις Τεχνολογίες Πληροφορικής στην Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη απευθύνεται σε αποφοίτους αναγνωρισμένων ανώτατων ακαδημαϊκών ιδρυμάτων από την Κύπρο και το εξωτερικό, που προέρχονται από το χώρο των επιστημών ευρύτερα (περιβαλλοντικές, φυσικές, ανθρωπιστικές, κοινωνικές επιστήμες, από το χώρο των τεχνολογιών και της παιδαγωγικής) και επιθυμούν να αναπτύξουν τις γνώσεις, [...]

Μεταπτυχιακό στις ΤΠΕ στην Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη2021-03-17T08:28:15+00:00
12 02, 2016

Μεταπτυχιακό στη Διασφάλιση Ποιότητας (Κατεύθυνση Εκπαίδευσης)

2021-03-17T08:27:51+00:00

  Περιγραφή Προγράμματος Ο επιστημονικός τομέας της Διασφάλισης Ποιότητας φιλοδοξεί να διασφαλίσει ότι τα πρότυπα διοίκησης, οι σχετικές διαδικασίες και πολιτικές, είναι κατάλληλες και εφαρμόζονται ορθά για να οδηγήσουν στη βελτίωση της λειτουργίας ενός οργανισμού. Σε αυτό το πλαίσιο, η διασφάλιση ποιότητας είναι μια συστηματική αναθεώρηση ενός εκπαιδευτικού οργανισμού, η οποία παρακολουθεί, αξιολογεί και παρέχει [...]

Μεταπτυχιακό στη Διασφάλιση Ποιότητας (Κατεύθυνση Εκπαίδευσης)2021-03-17T08:27:51+00:00
12 02, 2016

Μεταπτυχιακό στα Αναλυτικά Προγράμματα και τη Διδασκαλία

2021-03-17T08:27:20+00:00

  Περιγραφή Προγράμματος Το Εξ Αποστάσεως Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Επιστήμες Αγωγής: Αναλυτικά Προγράμματα και Διδασκαλία» δίνει έμφαση στην οριοθέτηση και την ανάδειξη των δεσμών μεταξύ των αναλυτικών προγραμμάτων, της διδασκαλίας, της αξιολόγησης και του τρόπου που οι διαδικασίες αυτές επηρεάζουν την εφαρμογή και την αποτελεσματικότητα της εκπαιδευτικής πολιτικής που χαράσσουν τα κράτη. Οι απόφοιτοι του [...]

Μεταπτυχιακό στα Αναλυτικά Προγράμματα και τη Διδασκαλία2021-03-17T08:27:20+00:00
12 02, 2016

Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Σχολικών Μονάδων

2021-03-17T08:26:42+00:00

  Περιγραφή Προγράμματος Η σημασία της αποτελεσματικής οργάνωσης και διοίκησης σχολικών μονάδων αλλά και των εκπαιδευτικών συστημάτων έχει πολλαπλασιαστεί κατά τα τελευταία 25-30 χρόνια. Σε μια εποχή όπου οι κοινωνικές, πολιτικές και οικονομικές αλλαγές είναι συνεχείς  και ραγδαίες και ταυτόχρονα οι απαιτήσεις για παροχή ποιοτικής εκπαίδευσης μεγαλύτερες από ποτέ, η ανάγκη για προετοιμασία κατάλληλων [...]

Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Σχολικών Μονάδων2021-03-17T08:26:42+00:00
12 02, 2016

Μεταπτυχιακό στην Ειδική Εκπαίδευση (με πρακτική άσκηση στην Ελλάδα)

2021-03-17T08:26:14+00:00

  Περιγραφή Προγράμματος Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στην Ειδική Εκπαίδευση στοχεύει στην παροχή γνώσεων και δεξιοτήτων, τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο, οι οποίες είναι απαραίτητες για την εκπαίδευση και υποστήριξη των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στα γενικά και τα ειδικά σχολεία. Στοχεύει στην παροχή γνώσεων, στην ευαισθητοποίηση, και στην εκπαίδευση πτυχιούχων Παιδαγωγικών [...]

Μεταπτυχιακό στην Ειδική Εκπαίδευση (με πρακτική άσκηση στην Ελλάδα)2021-03-17T08:26:14+00:00
Go to Top