6 08, 2019

Σχολής Επιστημών Υγείας

2019-09-01T09:24:18+00:00

Διάρκεια σπουδών: 3 Έτη* Επίπεδο Σπουδών: Διδακτορικό Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνικά/ Αγγλικά Τύπος Σπουδών: Full Time Κριτήρια Εισδοχής: Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών Αναγνωρισμένος από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. Συνάφεια Σπουδών με το επιθυμητό διδακτορικό πρόγραμμα Υποχρεώσεις Η διάρκεια των διδακτορικών προγραμμάτων είναι τα τρία (3) έτη. Τα κριτήρια εισδοχής του υποψήφιου διδάκτορα στο πρόγραμμα της επιλογής του αφορούν στη [...]

Σχολής Επιστημών Υγείας2019-09-01T09:24:18+00:00
6 08, 2019

Σχολής Πολυτεχνικής

2019-09-01T09:23:35+00:00

Διάρκεια σπουδών: 3 Έτη* Επίπεδο Σπουδών: Διδακτορικό Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνικά/ Αγγλικά Τύπος Σπουδών: Full Time Κριτήρια Εισδοχής: Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών Αναγνωρισμένος από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. Συνάφεια Σπουδών με το επιθυμητό διδακτορικό πρόγραμμα Υποχρεώσεις Η διάρκεια των διδακτορικών προγραμμάτων είναι τα τρία (3) έτη. Τα κριτήρια εισδοχής του υποψήφιου διδάκτορα στο πρόγραμμα της επιλογής του αφορούν στη [...]

Σχολής Πολυτεχνικής2019-09-01T09:23:35+00:00
6 08, 2019

Σχολής Νομικής και Διοίκησης Επιχειρήσεων

2019-09-01T09:24:53+00:00

Διάρκεια σπουδών: 3 Έτη* Επίπεδο Σπουδών: Διδακτορικό Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνικά/ Αγγλικά Τύπος Σπουδών: Full Time Κριτήρια Εισδοχής: Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών Αναγνωρισμένος από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. Συνάφεια Σπουδών με το επιθυμητό διδακτορικό πρόγραμμα Υποχρεώσεις Η διάρκεια των διδακτορικών προγραμμάτων είναι τα τρία (3) έτη. Τα κριτήρια εισδοχής του υποψήφιου διδάκτορα στο πρόγραμμα της επιλογής του αφορούν στη [...]

Σχολής Νομικής και Διοίκησης Επιχειρήσεων2019-09-01T09:24:53+00:00
6 08, 2019

Σχολής Επιστημών Αγωγής

2019-09-01T09:25:31+00:00

Διάρκεια σπουδών: 3 Έτη* Επίπεδο Σπουδών: Διδακτορικό Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνικά/ Αγγλικά Τύπος Σπουδών: Full Time Κριτήρια Εισδοχής: Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών Αναγνωρισμένος από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. Συνάφεια Σπουδών με το επιθυμητό διδακτορικό πρόγραμμα Υποχρεώσεις Η διάρκεια των διδακτορικών προγραμμάτων είναι τα τρία (3) έτη. Τα κριτήρια εισδοχής του υποψήφιου διδάκτορα στο πρόγραμμα της επιλογής του αφορούν στη [...]

Σχολής Επιστημών Αγωγής2019-09-01T09:25:31+00:00
Go to Top