22 10, 2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΟΑΤΑΠ

2020-10-22T15:00:32+00:00

Κατηγορία: Γενικές Πληροφορίες Καταχωρήθηκε: 22-10-2020 Πηγή: Πληροφορίες ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ «Με την υπΆ αριθμ. 129/2020 γνωμοδότηση (ατομική) του Αντιπροέδρου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, κρίθηκε ότι το απόσπασμα του Πρακτικού 11/26-06-2020 της Ολομέλειας του ΔΣ του ΔΟΑΤΑΠ το οποίο αφορούσε στο 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, συνιστά κανονιστική απόφαση, δεν υφίσταται στο νομικό κόσμο και δεν παράγει ουδέν έννομο αποτέλεσμα. [...]

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΟΑΤΑΠ2020-10-22T15:00:32+00:00
28 08, 2020

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗ ΣΤΙΣ 10/08/2020

2020-08-28T17:25:00+00:00

  Το ΝΣΚ γνωμοδοτεί ότι το πρακτικό του ΔΟΑΤΑΠ που αφορά ρυθμίσεις αναγνώρισης τίτλων σπουδών εξ αποστάσεως εκπαίδευσης είναι διττώς παράνομο, αφού παραβαίνει και είναι αντίθετο προς το Σύνταγμα. Τέλος, επισημαίνεται ότι ο ΔΟΑΤΑΠ δεν αποτελεί εκτελεστικό όργανο και οι αποφάσεις του δεν έχουν νομική απόκριση . Συνυπολογίζοντας όλα τα προηγούμενα η διοίκηση του Οργανισμού(Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π)  οφείλει να ανακαλέσει άμεσα την [...]

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗ ΣΤΙΣ 10/08/20202020-08-28T17:25:00+00:00
22 09, 2018

Απονομές Μεταπτυχιακών τίτλων – Φωτογραφιες Open Day 7-9-2018

2018-09-25T14:12:29+00:00

Απονομές Μεταπτυχιακών τίτλων – Φωτογραφιες Open Day 7-9-20182018-09-25T14:12:29+00:00
29 03, 2016

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Αειφόρα Ενεργειακά Συστήματα

2017-05-23T10:37:42+00:00

Απαιτήσεις Προγράμματος Το πρόγραμμα στηρίζεται στο σύστημα συσσώρευσης ευρωπαϊκών πιστωτικών μονάδων ECTS. Στους φοιτητές απονέμεται το Πτυχίο Ηλεκτρολόγου Μηχανικού με τη συμπλήρωση 240 πιστωτικών μονάδων. Οι μονάδες αυτές κατανείμονται σε υποχρεωτικά και επιλεγόμενα μαθήματα. Στους πιο κάτω πίνακες φαίνονται οι διάφορες κατηγορίες μαθημάτων και οι λίστες με τα μαθήματα της κάθε κατηγορίας. Κατηγορία Μαθημάτων ECTS [...]

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Αειφόρα Ενεργειακά Συστήματα2017-05-23T10:37:42+00:00
28 03, 2016

Γενική

2017-05-23T10:37:42+00:00

Απαιτήσεις Προγράμματος Το πρόγραμμα στηρίζεται στο σύστημα συσσώρευσης ευρωπαϊκών πιστωτικών μονάδων ECTS. Στους φοιτητές απονέμεται το Πτυχίο Μηχανολόγου Μηχανικού με τη συμπλήρωση 240 πιστωτικών μονάδων. Οι μονάδες αυτές κατανείμονται σε υποχρεωτικά και επιλεγόμενα μαθήματα. Στους πιο κάτω πίνακες φαίνονται οι διάφορες κατηγορίες μαθημάτων και οι λίστες με τα μαθήματα της κάθε κατηγορίας. Κατηγορία Μαθημάτων ECTS [...]

Γενική2017-05-23T10:37:42+00:00
Go to Top