Άδεια και ίδρυση του Κολλεγίου

2021-08-30T12:01:13+00:00

  Το UNICERT College έχει λάβει επίσημη άδεια ίδρυσης και λειτουργίας από το Υπουργείο Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης της Ελλάδας, σύμφωνα με τον νόμο 3696/2008. H υπ’ αριθμ. 177249/K1 απόφαση για την χορήγηση άδειας Κολλεγίου στο UNICERT College δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα Της Κυβερνήσεως στις 31/12/2020 με αριθμό φύλλου 5977. Toν Δεκέμβριο 2020 – και μετά από [...]