Μετά από διαδικασία εξωτερικής αξιολόγησης, απονεμήθηκε στο Πανεπιστήμιο Frederick το E-xcellence Label for Associates in Quality από την Ευρωπαϊκή Ένωση Πανεπιστημίων εξ Αποστάσεως Διδασκαλίας (European Association of Distance Teaching Universities- EADTU). Η Ευρωπαϊκή Ένωση Πανεπιστημίων Εξ Αποστάσεως Διδασκαλίας κατέχει ηγετική θέση στα Ευρωπαϊκά δρώμενα που σχετίζονται με την εξ αποστάσεως, ανοιχτή και ευέλικτη εκπαίδευση.