Περίπου το 90 τις εκατό του διεθνούς εμπορίου ανταλλαγής προϊόντων σε όγκο , μεταφέρονται μέσω θαλάσσης , παρά την ανάπτυξη των άλλων μέσων μεταφοράς. Όταν πρόκειται για την μεταφορά, εννοούμε την θαλάσσια μεταφορά, η οποία παρέχει αδιαμφισβήτητα το κύριο μέσο μεταφοράς αγαθών. Επίσης, με την παγκοσμιοποίηση, η θαλάσσια μεταφορά θα συνεχίσει να παίζει καθοριστικό ρόλο στην ανταλλαγή προϊόντων ειδικά στην ευρωπαϊκή ένωση. Καμία άλλη ήπειρος δεν έχει τόσο μεγάλη και πολυποίκιλη ακτογραμμή σε σχέση με την συνολική επιφάνεια της που εξυπηρετεί τις ανταλλαγές της. Επιπροσθέτως, η συγκέντρωση στους λιμένες της ευρωπαϊκής ένωσης είναι η υψηλότερη στο κόσμο και ο εμπορικός στόλος που ελέγχεται από την Ε.Ε είναι μακράν ο μεγαλύτερος στο κόσμο. Η Κύπρος, ως εδραιωμένο μέλος της Ε.Ε είναι μέσα στις κορυφαίες ναυτικές χώρες του κόσμου και έχει ήδη ένα εδραιωμένο ναυτιλιακό και εμπορικό κέντρο.

Παρ όλο το διεθνή χαρακτήρα, ο τομέας της ναυτιλίας υπάγεται σε αυστηρούς κανόνες σε σχέση με άλλους τομείς της οικονομίας που επίσης λειτουργούν σε ένα παγκόσμιο επιχειρηματικό πλαίσιο. Στην πραγματικότητα, ο τομέας της ναυτιλίας, χρειάζεται νομικούς συμβούλους και διευθυντές που είναι εφοδιασμένοι με γνώσεις τόσο σε νομικό όσο αλλά και επιχειρηματικό τομέα, ικανοί να λειτουργήσουν σε διαφορετικές δικαιοδοσίες και να αντιμετωπίσουν μια πληθώρα νομικών και επιχειρηματικών προκλήσεων.

Συνεπώς, η κατανόηση της αλληλοσυσχέτισης μεταξύ των κανονισμών, των επιχειρήσεων μεταφοράς , την οικονομική ανάπτυξη και την παγκοσμιοποίηση έχει γίνει μια απαιτητική και περίπλοκη δουλειά. Του εναντίον, κάθε συνήγορος ή επιχειρηματικός επαγγελματίας πρέπει να είναι ειδικός και στους δυο κλάδους: στο νομικό πλαίσιο αλλά και στην ναυτιλιακή επιχείρηση για να μπορέσει να καθιερώσει τον εαυτό του σαν αξιόπιστο σύμβουλο. Συνεπώς, μία από τις προσδοκίες του προγράμματος είναι να παρέχουν στους φοιτητές μια ενδελεχή κατανόηση της ενοποίησης του νόμου και της επιχείρησης. Αυτό πρακτικά σημαίνει πως ότι οι μοντέρνοι επαγγελματίες στη ναυτιλία είτε είναι νομικοί είτε διευθυντές , θα εκπαιδευτούν σε ένα λεπτομερές διεθνές πλαίσιο κανονισμών καθώς επίσης και σε εξειδικευμένες επιχειρηματικές πρακτικές και πρακτικές διαχείρισης , αλλά τα οικονομικά που διέπουν αυτήν την ιδιόρρυθμη βιομηχανία , και αυτό θα είναι το πλεονέκτημα που τους καθιστά εξαιρετικά ανταγωνιστικούς.

Συνεπώς, το πρόγραμμα καλύπτει όλα τα νομικά θέματα που είναι απαραίτητα για ένα δικηγόρο στο ναυτιλιακό τομέα ,ενώ την ίδια στιγμή , προετοιμάζει τους φοιτητές να γίνουν ειδικοί στις ναυτιλιακές επιχειρήσεις. Το παρόν μεταπτυχιακό στοχεύει στο συνδυασμό της ουσιαστικής γνώσης και στο σύνολο δεξιοτήτων , τα οποία είναι απολύτως απαραίτητα σήμερα για τον ναυτιλιακό τομέα.

Αυτό το πρόγραμμα περιλαμβάνει εκτός άλλων , τα μαθήματα :

Ναυτικού δικαίου, δικαίου μεταφοράς αγαθών μέσω θαλάσσης και άλλων μέσων , ναυτασφάλιση κανονισμών διεθνούς εμπορίου , τραπεζικά και ναυτιλιακά οικονομικά , διαχείριση πλοίου και οικονομικά θαλάσσιας μεταφοράς , δικαιοδοσίες και εναλλακτικές επιλύσεις διαμαχών , και μοτίβα διεθνούς εμπορίου. Τα παραπάνω μαθήματα είναι ο πυρήνας του προγράμματος και αποτελούν ένα εξαιρετικό πρόγραμμα σπουδών με ακαδημαϊκά διαπιστευτήρια που είναι χρήσιμα για οποιοδήποτε νομικό ή επιχειρηματικό επαγγελματία που εύχεται να ειδικευτεί στην ναυτιλιακή βιομηχανία.

Μια μεγάλη γκάμα ευκαιριών, σε απαιτητικές θέσεις , είναι διαθέσιμες στους επικείμενους αποφοίτους. Η ποικιλομορφία του ναυτιλιακού τομέα και οι δραστηριότητες των υποτομέων , που ουσιαστικά διαμορφώνουν την βιομηχανία της ναυτιλίας , καθώς επίσης και το παγκόσμιο εμπόριο και τη μεταφορά που περιλαμβάνει εκατοντάδες από μεγάλες μεσαίες και μικρές εταιρίες ( και πολλές χιλιάδες που λειτουργούν παγκοσμίως) , εκ των οποίων όλες βασίζονται σε μεγάλο βαθμό στους επιδέξιους και πολυτάλαντους επαγγελματίες. Σε αυτό το περιεχόμενο, το πρόγραμμα έχει υπολογιστεί προσεκτικά και έχει σχεδιαστεί να παράξει ανταγωνιστικούς και πολυτάλαντους επαγγελματικά δικηγόρους και διευθυντές που θα είναι ικανοί να εργαστούν σε ανώτατο επίπεδο στελεχών.

Ενδεικτικά , οι τομείς της κοινωνίας και της οικονομίας που θα επωφεληθούν από την επιπρόσθετη αξία των αποφοίτων αυτού του προγράμματος είναι :

 1. Τα πρακτορεία δημοσίου τομέα με ευθύνες ρυθμιστικού χαρακτήρα και άλλοι οργανισμοί με δημόσιο συμφέρον σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.
 2. Προσωπικό ναυτιλιακών εταιριών στην ξηρά.
 3. Νομικός και δικαστικός τομέας.
 4. Τραπεζικός και οικονομικός τομέας.
 5. Τομέας εμπορίου και ακόμα
 6. Ερευνητικό και ακαδημαϊκό τομέα.

Σε όλα τα παραπάνω, χρειάζεται να χρησιμοποιηθεί η ίδια ομάδα καταρτιζόμενων ανθρώπων. Επίσης χρειάζεται να σημειωθεί πως το πρόγραμμα είναι μοναδικό στην Κύπρο και ένα από τα λίγα προγράμματα που προσφέρονται παγκοσμίως.

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος , οι φοιτητές θα είναι ικανοί να :

 1. Συμβουλεύσουν, να παραπέμψουν στην δικαιοσύνη και να διαπραγματευτούν βασισμένοι στη νομοθεσία που διέπουν την θέση του ναυάρχου, το διεθνές εμπόριο, και τη ναυτασφάλιση, τη νομοθεσία που διέπει τη μεταφορά αγαθών, τους εταιρικούς νόμους και το σχετικό ρυθμιστικό περιεχόμενο.
 2. Παρουσιάσουν δεξιότητες διαπραγμάτευσης , επικοινωνιακές και επαγγελματικές δεξιότητες , τόσο σε προφορικό ή σε γραπτό επίπεδο.
 3. Εφαρμόσουν ανεξάρτητη ανάλυση και έρευνα στο νομικό και επιχειρηματικό τομέα.
 4. Κατανοήσουν τις πλευρές σχετιζόμενες με την διεθνή επίλυση διαμαχών ( συμβατικών και εναλλακτικών μεθόδων επίλυσης διαμαχών) και τη σημασία της συνεργασίας και του φιλικού διακανονισμού διαμαχών χωρίς τη θυσία της αποδοτικότητας και τις επιμονής σε αιτιολογημένους στόχους και δικαιώματα.
 5. Παρουσιάσουν μια γενική γνώση και κατανόηση των δομών, των διεργασιών , και των ιδρυματικών πρακτικών της ναυτιλίας και του εμπορίου στη παγκόσμια αγορά.
 6. Εφαρμόσουν εργαλεία και τεχνικές σχετικές με τις διάφορες πτυχές της ναυτιλιακής επιχείρησης , μαζί με ένα εύρος επιχειρηματικών δεξιοτήτων που απαιτούνται σε διευθυντικές θέσεις εντός των ναυτιλιακών και σχετιζόμενων βιομηχανιών.
 7. Αναπτύξουν, ενσωματώσουν και προωθήσουν δραστηριότητες σχετικές με τη νομοθεσία , την ναυτιλιακή επιχείρηση , το διεθνές εμπόριο και την διαχείριση στην ναυτιλία κάνοντας καλή χρήση της συνδυασμένης γνώσης από τους παραπάνω κλάδους και να αξιολογήσουν με κριτική σκέψη τις καταστάσεις και τα φαινόμενα της βιομηχανίας σαν εξειδικευμένοι επαγγελματίες.
 8. Παρουσιάσουν τη κατάλληλη γνώση και εφαρμογή των μεθόδων που απαιτούνται για να προχωρήσουν σε ένα πτυχίο πάνω στην έρευνα ( διδακτορικό).
Κατηγορία Μαθημάτων ECTS
Υποχρεωτικά 48
Επιλεγόμενα 12
Μεταπτυχιακή Εργασία 30
TOTAL 90

 

Υποχρεωτικά

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 48 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:

No. Κωδικός Όνομα ECTS Hours / week
1 DLITSM501 INTERNATIONAL TRADE AND SHIPPING MANAGEMENT 8 3
2 DLMLSB502 INTERNATIONAL MARITIME LAW 8 3
3 DLMLSB503 LAW OF CARRIAGE OF GOODS 8 3
4 DLMLSB504 MARINE INSURANCE 8 3
5 DLMLSB505 DISPUTE RESOLUTION 8 3
6 DLMLSM506 RESEARCH METHODS 8 3

 

Επιλεγόμενα

Ο φοιτητής πρέπει να διαλεξει κατεύθυνση και να συμπληρωση επιτυχώς 12 ECTS

SHIP MANAGEMENT

No. Κωδικός Όνομα ECTS Hours / week
1 DLITSM511 SHIP MANAGEMENT 6 3
2 DLITSM512 COMMERCIAL MANAGEMENT OF SHIPS 6 3

FINANCIAL MANAGEMENT

No. Κωδικός Όνομα ECTS Hours / week
1 DLITSM513 BANKING AND FINANCE 6 3
2 DLITSM514 ECONOMICS OF INTERNATIONAL TRADE AND TRANSPORT 6 3

TRADE REGULATIONS AND PRACTICE

No. Κωδικός Όνομα ECTS Hours / week
1 DLITSM515 GLOBAL TRADE REGULATIONS AND PRACTICE 6 3
2 DLITSM516 ADVANCED CHARTERING PRACTICE AND LEGAL ISSUES 6 3

 

Μεταπτυχιακή Εργασία

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 30 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:

No. Κωδικός Όνομα ECTS Hours / week
1 DLMLSM520 DISSERTATION 30 3

Η Διάρκεια Σπουδών είναι 3 ακαδηµαϊκά εξάµηνα για πλήρη παρακολούθηση και 6 ακαδημαϊκά εξάμηνα για μερική παρακολούθηση.

Διεθνείς Μεταφορές Και Ναυτιλιακή Διοίκηση

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος , οι μαθητές θα είναι ικανοί να

 1. Αναπτύξουν μια κατανόηση της παγκόσμιας ανάπτυξης και τις βάσεις της παγκόσμιας ναυτιλίας και της επιχείρησης του εμπορίου.
 2. Αναπτύξουν μια κατανόηση των μακροοικονομικών και πολιτικών αλλαγών της εποχής μιας εκτυλισσόμενης παγκοσμιοποίησης και πως αυτή διαμορφώνει την ναυτιλιακή αγορά.
 3. Περιγράψουν και να αξιολογήσουν πρακτικές εξαγωγής και εισαγωγής προϊόντων και του περιβάλλοντος της επένδυσης στο οποίο λαμβάνει χώρα η διεθνής ναυτιλία και οι επιχειρηματικές συναλλαγές εμπορίου.
 4. Αναπτύξουν μια κατανόηση του παγκόσμιου χρηματικού πλαισίου της διεθνής επιχείρησης και τις επιρροές του πάνω στην ναυτιλία και το εμπόριο.
 5. Εξοικειωθούν με το ρόλο και τις κύριες λειτουργίες της διεθνής μεταφοράς.
 6. Εξοικειωθούν με τους τύπους των πλοίων, των φορτίων και της διαχείρισης του φορτίου.
 7. Εξοικειωθούν με το κύρια προϊόντα και τη ροή και την αγορά των προμηθειών.
 8. Εξοικειωθούν με τη βασικούς δείκτες εφοδιασμού και με άλλες κατευθυντήριες δυνάμεις της κυρίαρχης ναυτιλιακής αγοράς.

Τρόπος διεξαγωγής: Δια ζώσης

Προτεινόμενα μαθήματα επιλογής στο πρόγραμμα

Περιεχόμενο μαθήματος

 1. Ο ορισμός της παγκοσμιοποίησης της φύσης και της δομής της παγκόσμιας επιχείρησης
 2. Διεθνές εμπόριο –κινητήριες δυνάμεις και εμπόδια.
 3. Τα αποτελέσματα του γεωπολιτικού περιβάλλοντος και ο ρόλος των εθνικών και υπερεθνικών ρυθμιστικών πρακτορείων
 4. Τους στρατηγικούς περιβαλλοντολογικούς συντελεστές που επηρεάζουν την παγκόσμια επιχείρηση
 5. Την επιρροή των παγκόσμιων οικονομικών και κοινωνικοοικονομικών παραγόντων
 6. Την επιρροή των παγκόσμιων πολιτιστικών και κοινωνικοπολιτιστικών παραγόντων
 7. Τη σημασία των φυσικών πόρων και την επίδραση της βιομηχανοποίησης στο παγκόσμιο περιβάλλον.
 8. Τους ρόλους των διεθνών διευθυντών και τη λειτουργία της διεύθυνσης του διεθνούς ανθρωπίνου δυναμικού
 9. Παγκόσμιες στρατηγικές, παγκόσμιες λειτουργίες και προώθηση προϊόντων
 10. Πρακτικές εισαγωγής και εξαγωγής προϊόντων.
 11. Εξέλιξη της μεταφοράς μέσω θαλάσσης , τα μοτίβα της και τη συνεισφορά της στο διεθνές εμπόριο
 12. Τύποι και λειτουργίες πλοίων και φορτίων
 13. Μεταφορά σαν ένα μέρος της μέρος του παγκόσμιου εφοδιασμού και διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας
 14. Δομή της ναυτιλιακής βιομηχανίας και οι μεγάλοι της συνεργάτες
 15. Εφοδιασμός και ζήτηση για υπηρεσίες μεταφοράς –οι 4 ναυτιλιακές αγορές
 16. Οικονομική λειτουργία-κόστη και έσοδα

Προσχεδιασμένες εκπαιδευτικές δραστηριότητες και μέθοδοι διδασκαλίας

Η σκόπιμη χρήση αυτής της διδακτικής ενότητας είναι τέτοια ώστε να δομείται από το κεφάλαιο 1 έως 10 με σειρά κεφαλαίων. Αυτή η διδακτική ενότητα είναι σχεδιασμένη να κάνει μια εισαγωγή και να εξηγήσει το υλικό το οποίο αναμένεται να διδαχθεί. Όλη η προτεινόμενη βιβλιογραφία σχετιζόμενη με το εκάστοτε κεφάλαιο, θα δηλωθεί. Επιπροσθέτως, οποιαδήποτε κείμενο σχετικό που ένα συγκεκριμένο θέμα θα δηλωθεί σε διάφορα σημεία εντός του κεφαλαίου, τη κατάλληλη χρονική στιγμή. Αξίζει να επισημανθεί πως όλα η περαιτέρω βιβλιογραφία παρέχει μια καλή πηγή επιπρόσθετων παραδειγμάτων πάνω στα οποία μπορείτε να εξασκηθείτε εάν το θέλετε.

Το διαδικτυακό περιβάλλον μάθησης παρέχει μια ευκαιρία για διαδικτυακή ανατροφοδότηση από τους καθηγητές της διδακτικής ενότητας κατά τη διάρκεια των σπουδών σας και σας συστήνεται να το εκμεταλλευτείτε για το δικό σας όφελος. Επίσης , θα ενθαρρυνθείτε να αλληλεπιδράτε και με τους συμφοιτητές σας και με τους καθηγητές σας για να αισθάνεστε πως είστε μέλος μιας διαδικτυακής κοινότητας εκπαιδευομένων που ανήκουν στο δίκτυο του πανεπιστημίου.

Μαγνητοσκοπημένες διαλέξεις /παρουσιάσεις

Ίσως σας ζητηθεί να παρακολουθήσετε μια μαγνητοσκοπημένη διάλεξη ή παρουσίαση που έχει αναρτηθεί στο διαδίκτυο που πραγματεύεται όλες τις κύριες έννοιες ενός συγκεκριμένου κεφαλαίου.

Δυναμική διαδικτυακή αλληλεπίδραση

 1. Ασύγχρονη επικοινωνία ( επικοινωνία σε διαδικτυακό χώρο συζήτησης). Ίσως σας ζητηθεί να συμμετάσχετε, όποτε είναι απαραίτητο σε ένα διαδικτυακό χώρο συζήτησης παραθέτοντας τις απόψεις σας για συγκεκριμένα θέματα που καλύπτονται σε συγκεκριμένα κεφάλαια.
 2. Ταυτόχρονη Επικοινωνία (άμεση αποστολή μηνυμάτων). Χρησιμοποιώντας τα εργαλεία ταυτόχρονης επικοινωνίας (όπως το skype , εφαρμογές ανταλλαγής μηνυμάτων, τηλεδιάσκεψη και άλλα) θα μπορείτε να συζητάτε με τον καθηγητή της διδακτικής ενότητας και με άλλους φοιτητές στο διαδίκτυο με αναφορές σε συγκεκριμένα θέματα που καλύπτονται σε συγκεκριμένα κεφάλαια.

Αυτοαξιολόγηση

Σε όλο τον οδηγό μελέτης , θα βρείτε διάφορες φόρμες αξιολόγησης /αυτοαξιολόγησης με τη μορφή των

 1. Διαδικτυακών ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής στα θέματα που έχουν καλυφθεί.
 2. Διαδικτυακών επαναληπτικών ερωτήσεων σχεδιασμένων να προκαλούν τη σκέψη /δράση και το στοχασμό στα θέματα που έχουν διδαχθεί σε κάθε κεφάλαιο και την εφαρμοστικότητα τους στην πραγματική ζωή.
 3. Διαδικτυακών ασκήσεων αριθμητικής που απαιτούν υπολογιστική δουλειά σχεδιασμένη να ελέγχει εάν μπορείτε σωστά να εφαρμόσετε μια τεχνική ή μια μέθοδο που έχει διδαχθεί σε συγκεκριμένο κεφάλαιο.
 4. Χώρων Συζητήσεων που θίγονται τα προτεινόμενα άρθρα και προσφέρονται ερωτήσεις για δυναμική διαδικτυακή αλληλεπίδραση.
 5. Ανταλλαγών άμεσων μηνυμάτων
 6. Επιπρόσθετων κειμένων εκτός των ήδη συνιστώμενων στον οδηγό μελέτης.

Διεθνές Ναυτιλιακό Δίκαιο

Με την ολοκλήρωση της διδακτικής ενότητας , οι φοιτητές θα είναι ικανοί να

 1. Κατανοήσουν τη φύση των διεθνών κανονισμών σχετιζόμενων με την ναυτιλία και πως εφαρμόζονται σε εθνικό επίπεδο.
 2. Κατανοήσουν τα νομικά θέματα και τις αρχές σχετικά με το ναυαρχείο.
 3. Καθώς επίσης και τα θέματα ασφαλείας και τα περιβαλλοντολογικά θέματα και πολιτικές ( κώδικας ism ) που το υποστηρίζουν.
 4. Κατανοήσουν τις ευθύνες σχετικά με τους επιβάτες και τη θαλάσσια μόλυνση.
 5. Κατανοούν τις μεθόδους διασφάλισης των ναυτιλιακών απαιτήσεων και τις προτεραιότητες των δικαιωμάτων παρακράτησης των απαιτήσεων.

Περιεχόμενο μαθήματος

 1. Νομικά και πρακτικά θέματα σχετικά με την νομοθεσία ενός πρακτορείου, με έμφαση στο ρόλο και στις λειτουργίες του πράκτορα και του μεσίτη.
 2. Νομικά και πρακτικά θέματα που σχετίζονται με την πρόσληψη και το ρόλο των ναυτικών, συγκεκριμένα την έμμεση ευθύνη του πλοιοκτήτη για το καπετάνιο , τους αξιωματικούς και το προσωπικό.
 3. Νομικά και πρακτικά θέματα σχετικά με την πλοήγηση , ρυμούλκηση και σύγκρουση των πλοίων.
 4. Τη νομοθεσία της διάσωσης και αβαρίας.
 5. Ειδικά θέματα που διέπουν την διεθνή μεταφορά των επιβατών στη θάλασσα, με έμφαση στα επιβατηγά πλοία ,και κρουαζιερόπλοια τακτικών γραμμών.
 6. Νομικά θέματα σχετικά με τον περιορισμό της ευθύνης και της ευθύνης της θαλάσσιας μόλυνσης από τα πλοία, συγκεκριμένα περιβαλλοντολογικά νομικά θέματα που προκαλούνται από την θαλάσσια μόλυνση ή ατυχήματα και οι επιβλαβείς συνέπειες της στην θάλασσα , τη ξηρά και τον αέρα. Ειδικές παραπομπές στην μεταφορά του πετρελαίου και επικίνδυνων φορτίων.
 7. Σύλληψη των πλοίων, εφαρμογή και προτεραιότητες στις ναυτιλιακές απαιτήσεις , και πιο συγκεκριμένα : η φύση της αγωγής κατά παντός υπευθύνου, την σύλληψη των παράνομων σκαφών, την διαδικασία της σύλληψης, τους διάφορους τύπους και τις προτεραιότητες των παρακρατών που έχουν αποκτηθεί σε πρακτικές του ναυαρχείου, καθώς επίσης και τα χρονικά πλαίσια και τους περιορισμούς.

Δίκαιο Μεταφοράς Αγαθών.

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι φοιτητές θα είναι ικανοί να

 1. Κατανοήσουν βασικά νομικά θέματα που προκύπτουν στο διεθνές εμπόριο και τα συμβόλαια μεταφοράς και να αναλύουν και να συζητούν πως οι υποχρεώσεις και οι ευθύνες προκύπτουν στις σχέσεις του διεθνούς εμπορίου.
 2. Κατανοήσουν τις νομικές αρχές σχετικά με τα ναυλοσύμφωνα και τις φορτωτικές και να συγκρίνουν τις συμβάσεις της κύριας μεταφοράς των αγαθών μέσω θαλάσσης και τις διαφορές τους.
 3. Παρουσιάσουν μια βασική κατανόηση των αρχών και των πρακτικών της δίκης και της διαιτησίας στην επίλυση των διαμαχών.

Περιεχόμενο μαθήματος

 1. Υποχρεώσεις από το συμβόλαιο της ναύλωσης ( πλοϊμότητα, σταλίες , παρεκκλίσεις
 2. Ναυλοσύμφωνα κατά χρόνο
 3. Ναυλοσύμφωνα κατά ταξίδι
 4. Φορτωτική στην Hauge Visby, στους κανόνες του Αμβούργου και του Ρότερνταμ.
 5. Μεταφορά αγαθών από τρίτους και με διαφορετικούς τρόπους
 6. Επίλυση διαμάχης