Περιγραφή Προγράμματος

Για αιώνες, η διεθνής ναυτιλία αποτελεί σημαντικό παράγοντα στην ανάπτυξη του διεθνούς εμπορίου. Η αλληλεπίδραση μεταξύ του μειωμένου κόστους μεταφοράς, της οικονομικής ανάπτυξης και της παγκοσμιοποίησης , είναι σε μια συνεχή κίνηση καθώς τα δίκτυα της εφοδιαστικής αλυσίδας εξελίσσονται αδιάκοπα. Αυτά τα στοιχεία, η ναυτιλία, τα μοτίβα του εμπορίου και η οργάνωση είναι οι βασικές αρχές του προγράμματος ενώ οι νομικές οικονομικές και διοικητικές πλευρές του εμπορίου και της μεταφοράς διαμορφώνουν το εποικοδόμημα.

Το μάθημα παρέχει μια περιεκτική ενοποιημένη ανασκόπηση των υποχρεωτικών μαθημάτων που είναι σημαντικά για μια ολοκληρωμένη κατανόηση του διεθνούς εμπορίου και της μεταφοράς. Ειδικότερα, το μάθημα στοχεύει στην ανάπτυξη των γενικών επιχειρηματικών δεξιοτήτων που απαιτούνται από τους διαχειριστές που εργάζονται στο τομέα τους διεθνούς εμπορίου και της ναυτιλιακής επιχείρησης , στην ανάπτυξη κριτικών αναλυτικών δραστηριοτήτων που εφαρμόζονται στις προκλήσεις που συναντιούνται συνεχώς.

Η διεπιστημονική φύση του προγράμματος προετοιμάζει τους μαθητές σαν μελλοντικούς επαγγελματίες που μπορούν να λειτουργήσουν ικανοποιητικά σε ένα περίπλοκο εργασιακό περιβάλλον της διεθνούς αγοράς. Η ποικιλομορφία των δραστηριοτήτων εντός του δυναμικού εμπορίου και της ναυτιλιακής βιομηχανίας αλλά και των διάφορων τομέων του, αποτελούνται από εκατοντάδες μεγάλες μεσαίες και μικρές εταιρίες που κάνουν δυνατή αυτήν την επιλογή.

Οι απόφοιτοι του προγράμματος θα έχουν μια ποικιλία επιλογών καριέρας, συμπεριλαμβανομένου τις επιχειρήσεις εισαγωγής και εξαγωγής , τη διαχείριση πλοίου, την εμπορική διαχείριση , την ασφάλιση , την προώθηση του ναύλου, τη μεταφορά, την επιμελητεία, το πρακτορείου του λιμανιού, του εμπορίου, τα οικονομικά του πλοίου, τους ναυτιλιακούς κανονισμούς καθώς επίσης άλλα διοικητικά πόστα στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα.

Η γλώσσα διδασκαλίας είναι η Αγγλική.

Οι συγκεκριμένοι στόχοι του μεταπτυχιακού στο διεθνές εμπόριο και τη ναυτιλιακή διοίκηση είναι οι φοιτητές να:

– Έχουν τις πνευματικές δεξιότητες που είναι απαραίτητες για να συνεισφέρουν στην ανάπτυξη στρατηγιών για την κατεύθυνση του διεθνούς εμπορίου και μεταφοράς.
– Εξοικειωθούν με τις βασικές θεωρίες και πρακτικές της διεθνούς ναυτιλίας μεταφοράς και εμπορίου.
– Μπορούν να περιγράψουν και να αναλύσουν κριτικά τις δομές και τα ιδρύματα της διαχείρισης και οργάνωσης της θαλάσσιας μεταφοράς.
– Εξετάσουν τους οικονομικούς κινδύνους και τις ευκαιρίες του εμπορίου και της επιχειρηματικής μεταφοράς του περιβάλλοντος.
– Είναι ικανοί να κατανοήσουν την εισαγωγή των νομικών οικονομικών ιδρυμάτων και πρακτικών του εμπορίου και της μεταφοράς.

Για την επιτυχημένη ολοκλήρωση του προγράμματος , οι μαθητές πρέπει να συμπληρώσουν 90 διδακτικές μονάδες (ECTS) .Τα υποχρεωτικά μαθήματα έχουν συνολικά 48 ΕCTS , ενώ 12 ΕCTS μοιράζονται σε μαθήματα επιλογής , και οι υπόλοιπες 30 ECTS αποδίδονται στην διπλωματική.

Ακολουθώντας τη δομή των προγραμμάτων που παρέχονται σε αυτά τα ιδρύματα όπως το σχολή οικονομικών του Λονδίνου και το κολέγιο Birkbeck, το πανεπιστήμιο του Λονδίνου, το πρόγραμμα θα προσφέρεται τα απογεύματα για να φιλοξενήσει τους εργαζόμενους φοιτητές. Κάθε μάθημα θα προσφέρεται εντός μιας περιόδου 2 εβδομάδων παρέχοντας 36 ώρες επικοινωνίας σε 12 μέρες μαζί με τη πρόοδο και τη τελική εξέταση. 3 υποχρεωτικά μαθήματα και ένα επιλογής θα προσφέρονται κατά τη διάρκεια του πρώτου και του δεύτερου εξαμήνου. Το τρίτο εξάμηνο θα καλυφθεί με την απασχόληση πάνω στην διπλωματική.

Κατηγορία Μαθημάτων ECTS
Υποχρεωτικά 48
Επιλογής 12
Διπλωματική 30
Ελέυθερης Επιλογής 0
Σύνολο 90

Υποχρεωτικά Μαθήματα
Ο μαθητής πρέπει να συμπληρώσει 48 διδακτικές ώρες (ECTS), από την παρακάτω λιστά:

No. Code Name ECTS Hours / week
1 DLITSM501 INTERNATIONAL TRADE AND SHIPPING MANAGEMENT 8 3
2 DLITSM502 INTERNATIONAL MARITIME LAW AND CARRIAGE OF GOODS 8 3
3 DLITSM503 LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN MANAGEMENT 8 3
4 DLITSM505 SHIP MANAGEMENT 8 3
5 DLITSM506 RESEARCH METHODS 8 3
6 DLITSM507 COMMODITY TRADES 8 3

Μαθήματα Επιλογής
Ο μαθητής πρέπει να συμπληρώσει 12 διδακτικές ώρες (ECTS), από την παρακάτω λιστά:

No. Code Name ECTS Hours / week
1 DLITSM512 COMMERCIAL MANAGEMENT OF SHIPS 6 3
2 DLITSM513 BANKING AND FINANCE 6 3
3 DLITSM514 ECONOMICS OF INTERNATIONAL TRADE AND TRANSPORT 6 3
4 DLITSM515 GLOBAL TRADE REGULATIONS AND PRACTICE 6 3
5 DLITSM516 GLOBAL TRANSPORTATION SYSTEMS AND POLICIES 6 3

Διπλωματική
Ο μαθητής πρέπει να συμπληρώσει 30 διδακτικές ώρες (ECTS), από την παρακάτω λιστά:

No. Code Name ECTS Hours / week
1 DLITSM520 DISSERTATION 30 3

Με την επιτυχημένη ολοκλήρωση του προγράμματος, οι φοιτητές θα είναι ικανοί να:

 1. Παρουσιάσουν μια περιεκτική γνώση και κατανόηση των δομών , των διαδικασιών και των ιδρυματικών πρακτικών του εμπορίου και της ναυτιλίας στην παγκόσμια αγορά.
 2. Λειτουργήσουν σαν εκπαιδευμένοι επαγγελματίες που είναι ικανοί να αναπτύξουν, ενσωματώσουν και να προωθήσουν δραστηριότητες σχετικές με το διεθνές εμπόριο και τη ναυτιλιακή διαχείριση καθώς επίσης και την αλληλεπίδραση αυτών με τα οικονομικά συστήματα
 3. Παρουσιάσουν την κατάλληλη γνώση και το υπόβαθρο της έρευνας και τα εργαλεία που χρειάζονται για να προχωρήσουν σε ένα πτυχίο που βασίζεται στην έρευνα
 4. Εγκαθιδρύσουν συνεργατικά δίκτυα με άλλα πανεπιστήμια για την προώθηση της έρευνας και του ακαδημαϊκού λόγου μέσω προγραμμάτων ανταλλαγής μαθητών και ακαδημαϊκού προσωπικού , ως μέσο απόκτησης εμπειρίας ικανοποιητικής εκμετάλλευσης των αποτελεσμάτων της έρευνας, παραδείγματα καλής πρακτικής και καινοτομίας.
 5. Ενδυναμώσει την επικοινωνία και τα κανάλια ανταλλαγής πληροφοριών ανάμεσα στις ομάδες εργασίας , τα πανεπιστήμια και άλλα κέντρα που εξετάζουν θέματα εμπορίου και μεταφοράς σε τοπικό περιφερειακό και παγκόσμιο επίπεδο.

Οι απόφοιτοι αναμένεται να είναι σε θέση να αναλάβουν διοικητικές ευθύνες. Οι απόφοιτοι που ήδη εργάζονται αναμένεται να ενισχύσουν τις προοπτικές της καριέρας τους και να είναι προετοιμασμένοι να αντιμετωπίσουν προκλήσεις μιας πιο απαιτητικής θέσης εντός εταιριών εισαγωγής και εξαγωγής , διαχείρισης πλοίου, εταιρίες παροχής εγγυήσεων, προώθησης ναύλου, πρακτορεία λιμανιού , μεσιτικές εταιρίες , εταιρίες οικονομικών εμπορίας καθώς επίσης και σε μια ποικιλία άλλων διοικητικών θέσεων στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.

Για την επιτυχημένη ολοκλήρωση του προγράμματος , οι μαθητές πρέπει να συμπληρώσουν 90 διδακτικές μονάδες (ECTS) .Τα υποχρεωτικά μαθήματα έχουν συνολικά 48 ΕCTS , ενώ 12 ΕCTS μοιράζονται σε μαθήματα επιλογής , και οι υπόλοιπες 30 ECTS αποδίδονται στην διπλωματική.

Ακολουθώντας τη δομή των προγραμμάτων που παρέχονται σε αυτά τα ιδρύματα όπως το σχολή οικονομικών του Λονδίνου και το κολέγιο Birkbeck, το πανεπιστήμιο του Λονδίνου, το πρόγραμμα θα προσφέρεται τα απογεύματα για να φιλοξενήσει τους εργαζόμενους φοιτητές. Κάθε μάθημα θα προσφέρεται εντός μιας περιόδου 2 εβδομάδων παρέχοντας 36 ώρες επικοινωνίας σε 12 μέρες μαζί με τη πρόοδο και τη τελική εξέταση. 3 υποχρεωτικά μαθήματα και ένα επιλογής θα προσφέρονται κατά τη διάρκεια του πρώτου και του δεύτερου εξαμήνου. Το τρίτο εξάμηνο θα καλυφθεί με την απασχόληση πάνω στην διπλωματική.

Κατηγορία Μαθημάτων ECTS
Υποχρεωτικά 48
Επιλογής 12
Διπλωματική 30
Ελέυθερης Επιλογής 0
Σύνολο 90

Υποχρεωτικά Μαθήματα
Ο μαθητής πρέπει να συμπληρώσει 48 διδακτικές ώρες (ECTS), από την παρακάτω λιστά:

No. Code Name ECTS Hours / week
1 DLITSM501 INTERNATIONAL TRADE AND SHIPPING MANAGEMENT 8 3
2 DLITSM502 INTERNATIONAL MARITIME LAW AND CARRIAGE OF GOODS 8 3
3 DLITSM503 LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN MANAGEMENT 8 3
4 DLITSM505 SHIP MANAGEMENT 8 3
5 DLITSM506 RESEARCH METHODS 8 3
6 DLITSM507 COMMODITY TRADES 8 3

Μαθήματα Επιλογής
Ο μαθητής πρέπει να συμπληρώσει 12 διδακτικές ώρες (ECTS), από την παρακάτω λιστά:

No. Code Name ECTS Hours / week
1 DLITSM512 COMMERCIAL MANAGEMENT OF SHIPS 6 3
2 DLITSM513 BANKING AND FINANCE 6 3
3 DLITSM514 ECONOMICS OF INTERNATIONAL TRADE AND TRANSPORT 6 3
4 DLITSM515 GLOBAL TRADE REGULATIONS AND PRACTICE 6 3
5 DLITSM516 GLOBAL TRANSPORTATION SYSTEMS AND POLICIES 6 3

Διπλωματική
Ο μαθητής πρέπει να συμπληρώσει 30 διδακτικές ώρες (ECTS), από την παρακάτω λιστά:

No. Code Name ECTS Hours / week
1 DLITSM520 DISSERTATION 30 3

Διεθνείς Μεταφορές Και Ναυτιλιακή Διοίκηση

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος , οι μαθητές θα είναι ικανοί να

 1. Αναπτύξουν μια κατανόηση της παγκόσμιας ανάπτυξης και τις βάσεις της παγκόσμιας ναυτιλίας και της επιχείρησης του εμπορίου.
 2. Αναπτύξουν μια κατανόηση των μακροοικονομικών και πολιτικών αλλαγών της εποχής μιας εκτυλισσόμενης παγκοσμιοποίησης και πως αυτή διαμορφώνει την ναυτιλιακή αγορά.
 3. Περιγράψουν και να αξιολογήσουν πρακτικές εξαγωγής και εισαγωγής προϊόντων και του περιβάλλοντος της επένδυσης στο οποίο λαμβάνει χώρα η διεθνής ναυτιλία και οι επιχειρηματικές συναλλαγές εμπορίου.
 4. Αναπτύξουν μια κατανόηση του παγκόσμιου χρηματικού πλαισίου της διεθνής επιχείρησης και τις επιρροές του πάνω στην ναυτιλία και το εμπόριο.
 5. Εξοικειωθούν με το ρόλο και τις κύριες λειτουργίες της διεθνής μεταφοράς.
 6. Εξοικειωθούν με τους τύπους των πλοίων, των φορτίων και της διαχείρισης του φορτίου.
 7. Εξοικειωθούν με το κύρια προϊόντα και τη ροή και την αγορά των προμηθειών.
 8. Εξοικειωθούν με τη βασικούς δείκτες εφοδιασμού και με άλλες κατευθυντήριες δυνάμεις της κυρίαρχης ναυτιλιακής αγοράς.

Τρόπος διεξαγωγής: Δια ζώσης

Προτεινόμενα μαθήματα επιλογής στο πρόγραμμα

Περιεχόμενο μαθήματος

 1. Ο ορισμός της παγκοσμιοποίησης της φύσης και της δομής της παγκόσμιας επιχείρησης
 2. Διεθνές εμπόριο –κινητήριες δυνάμεις και εμπόδια.
 3. Τα αποτελέσματα του γεωπολιτικού περιβάλλοντος και ο ρόλος των εθνικών και υπερεθνικών ρυθμιστικών πρακτορείων
 4. Τους στρατηγικούς περιβαλλοντολογικούς συντελεστές που επηρεάζουν την παγκόσμια επιχείρηση
 5. Την επιρροή των παγκόσμιων οικονομικών και κοινωνικοοικονομικών παραγόντων
 6. Την επιρροή των παγκόσμιων πολιτιστικών και κοινωνικοπολιτιστικών παραγόντων
 7. Τη σημασία των φυσικών πόρων και την επίδραση της βιομηχανοποίησης στο παγκόσμιο περιβάλλον.
 8. Τους ρόλους των διεθνών διευθυντών και τη λειτουργία της διεύθυνσης του διεθνούς ανθρωπίνου δυναμικού
 9. Παγκόσμιες στρατηγικές, παγκόσμιες λειτουργίες και προώθηση προϊόντων
 10. Πρακτικές εισαγωγής και εξαγωγής προϊόντων.
 11. Εξέλιξη της μεταφοράς μέσω θαλάσσης , τα μοτίβα της και τη συνεισφορά της στο διεθνές εμπόριο
 12. Τύποι και λειτουργίες πλοίων και φορτίων
 13. Μεταφορά σαν ένα μέρος της μέρος του παγκόσμιου εφοδιασμού και διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας
 14. Δομή της ναυτιλιακής βιομηχανίας και οι μεγάλοι της συνεργάτες
 15. Εφοδιασμός και ζήτηση για υπηρεσίες μεταφοράς –οι 4 ναυτιλιακές αγορές
 16. Οικονομική λειτουργία-κόστη και έσοδα

Προσχεδιασμένες εκπαιδευτικές δραστηριότητες και μέθοδοι διδασκαλίας

Η σκόπιμη χρήση αυτής της διδακτικής ενότητας είναι τέτοια ώστε να δομείται από το κεφάλαιο 1 έως 10 με σειρά κεφαλαίων. Αυτή η διδακτική ενότητα είναι σχεδιασμένη να κάνει μια εισαγωγή και να εξηγήσει το υλικό το οποίο αναμένεται να διδαχθεί. Όλη η προτεινόμενη βιβλιογραφία σχετιζόμενη με το εκάστοτε κεφάλαιο, θα δηλωθεί. Επιπροσθέτως, οποιαδήποτε κείμενο σχετικό που ένα συγκεκριμένο θέμα θα δηλωθεί σε διάφορα σημεία εντός του κεφαλαίου, τη κατάλληλη χρονική στιγμή. Αξίζει να επισημανθεί πως όλα η περαιτέρω βιβλιογραφία παρέχει μια καλή πηγή επιπρόσθετων παραδειγμάτων πάνω στα οποία μπορείτε να εξασκηθείτε εάν το θέλετε.

Το διαδικτυακό περιβάλλον μάθησης παρέχει μια ευκαιρία για διαδικτυακή ανατροφοδότηση από τους καθηγητές της διδακτικής ενότητας κατά τη διάρκεια των σπουδών σας και σας συστήνεται να το εκμεταλλευτείτε για το δικό σας όφελος. Επίσης , θα ενθαρρυνθείτε να αλληλεπιδράτε και με τους συμφοιτητές σας και με τους καθηγητές σας για να αισθάνεστε πως είστε μέλος μιας διαδικτυακής κοινότητας εκπαιδευομένων που ανήκουν στο δίκτυο του πανεπιστημίου.

Μαγνητοσκοπημένες διαλέξεις /παρουσιάσεις

Ίσως σας ζητηθεί να παρακολουθήσετε μια μαγνητοσκοπημένη διάλεξη ή παρουσίαση που έχει αναρτηθεί στο διαδίκτυο που πραγματεύεται όλες τις κύριες έννοιες ενός συγκεκριμένου κεφαλαίου.

Δυναμική διαδικτυακή αλληλεπίδραση

 1. Ασύγχρονη επικοινωνία ( επικοινωνία σε διαδικτυακό χώρο συζήτησης). Ίσως σας ζητηθεί να συμμετάσχετε, όποτε είναι απαραίτητο σε ένα διαδικτυακό χώρο συζήτησης παραθέτοντας τις απόψεις σας για συγκεκριμένα θέματα που καλύπτονται σε συγκεκριμένα κεφάλαια.
 2. Ταυτόχρονη Επικοινωνία (άμεση αποστολή μηνυμάτων). Χρησιμοποιώντας τα εργαλεία ταυτόχρονης επικοινωνίας (όπως το skype , εφαρμογές ανταλλαγής μηνυμάτων, τηλεδιάσκεψη και άλλα) θα μπορείτε να συζητάτε με τον καθηγητή της διδακτικής ενότητας και με άλλους φοιτητές στο διαδίκτυο με αναφορές σε συγκεκριμένα θέματα που καλύπτονται σε συγκεκριμένα κεφάλαια.

Αυτοαξιολόγηση

Σε όλο τον οδηγό μελέτης , θα βρείτε διάφορες φόρμες αξιολόγησης /αυτοαξιολόγησης με τη μορφή των

 1. Διαδικτυακών ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής στα θέματα που έχουν καλυφθεί.
 2. Διαδικτυακών επαναληπτικών ερωτήσεων σχεδιασμένων να προκαλούν τη σκέψη /δράση και το στοχασμό στα θέματα που έχουν διδαχθεί σε κάθε κεφάλαιο και την εφαρμοστικότητα τους στην πραγματική ζωή.
 3. Διαδικτυακών ασκήσεων αριθμητικής που απαιτούν υπολογιστική δουλειά σχεδιασμένη να ελέγχει εάν μπορείτε σωστά να εφαρμόσετε μια τεχνική ή μια μέθοδο που έχει διδαχθεί σε συγκεκριμένο κεφάλαιο.
 4. Χώρων Συζητήσεων που θίγονται τα προτεινόμενα άρθρα και προσφέρονται ερωτήσεις για δυναμική διαδικτυακή αλληλεπίδραση.
 5. Ανταλλαγών άμεσων μηνυμάτων
 6. Επιπρόσθετων κειμένων εκτός των ήδη συνιστώμενων στον οδηγό μελέτης.

Διεθνής Ναυτιλιακή Νομοθεσία Και Μεταφορά Αγαθών

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος , οι φοιτητές θα είναι ικανοί να

 1. Έχουν μια κατανόηση των διεθνών και τοπικών ναυτιλιακών οργανισμών κανονισμών και της δομής , του περιεχομένου και της εφαρμογής των μεγάλων συμβάσεων.
 2. Έχουν μια κατανόηση της υιοθέτησης , επικύρωσης ενσωμάτωσης και τροποποίησης των διεθνών οργάνων κανονισμών και μια επεξήγηση πως οι χώρες που είναι μέτοχοι-συμμετέχοντες στις συμβάσεις που ελέγχονται από αυτούς.
 3. Γνωρίζουν τις ιδιωτικές έννοιες νομοθεσίας και να αναγνωρίζουν την νομοθεσία μιας συγκεκριμένης χώρας καθώς καμία διεθνής νομοθεσία δεν θα κυβερνά τη σχέση τους και να καθορίσει τις διαμάχες.
 4. Κατανοήσουν τα βασικά νομοθετικά θέματα που προκύπτουν στο διεθνές εμπόριο και στα συμβόλαια μεταφοράς και να αναλύουν και να συζητούν πως οι υποχρεώσεις και οι ευθύνες προκύπτουν στις σχέσεις διεθνούς εμπορίου.
 5. Κατανοήσουν τις νομοθετικές αρχές σχετικά με τα ναυλοσύμφωνα και τις φορτωτικές και να συγκρ