Την Πέμπτη, 3/5/2018 πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα της Εθνικής Βιβλιοθήκης του Κέντρου Πολιτισμού Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, τιμητική εκδήλωση στη διάρκεια της οποίας βραβεύθηκαν όλοι οι εκπαιδευτικοί οργανισμοί για τη προσφορά τους στο πρόγραμμα «Σπουδάζω με Υποτροφία», μεταξύ των οποίων και το Πανεπιστήμιο FREDERICK.

Τα τελευταία χρόνια υλοποιείται από τον οργανισμό Equal Society μια εξαιρετική πρωτοβουλία που σκοπό έχει τη παροχή ίσων ευκαιριών πρόσβασης στη Τριτοβάθμια Εκπαίδευση σε οικονομικά και κοινωνικά αδύναμους. Μέσω του προγράμματος αυτού, το οποίο τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας και του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης, προσφέρεται η δυνατότητα σε όσους πληρούν τα απαραίτητα κριτήρια να συνεχίσουν τις προπτυχιακές ή μεταπτυχιακές σπουδές τους, επιλέγοντας ένα δημόσιο ή ιδιωτικό Πανεπιστήμιο, είτε της ημεδαπής είτε της αλλοδαπής. Το Πανεπιστήμιο FREDERICK μέσω της UNICERT, αποκλειστικού αντιπροσώπου για τη προώθηση των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών, δια ζώσης και εξ αποστάσεως, σε Ελλάδα και Βαλκάνια προγραμμάτων σπουδών του, ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα του οργανισμού προσφέροντας μια πλήρη υποτροφία.

Το Πανεπιστήμιο FREDERICK χαιρετίζει αντίστοιχες πρωτοβουλίες και αποδεικνύει έμπρακτα τόσο τη κοινωνική του ευαισθησία όσο και τον ανθρωποκεντρικό του χαρακτήρα επιβραβεύοντας εκείνους τους φοιτητές που παρουσιάζουν υψηλές ακαδημαϊκές επιδόσεις κατά τη διάρκεια των σπουδών τους.

Πανεπιστήμιο FREDERICK. Το μεγάλο σου κοντινό βήμα.