Η τελετή αποφοίτησης του Πανεπιστημίου FREDERICK Κύπρου  2017