Αναρτήθηκε στις 30/3/2016 η υπ΄αριθμ΄ ΔΙΔΑΔ/Φ.31.52/2266/οικ.9165 διευκρινιστική εγκύκλιος που αφορά τον Ν.4369/2016, Α΄33 και αναφέρεται στην Διαφάνεια-Αξιοκρατία και Αποτελεσματικότητα της Δημόσιας Διοίκησης .

Για να δείτε όλη την εγκύκλιο πατήστε εδώ