Απαιτήσεις Προγράμματος

Το πρόγραμμα βασίζεται στη λειτουργία συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων ECTS, απαιτεί την εκπόνηση μεταπτυχιακής διατριβής, και προσφέρει τρεις ειδικότητες. Οι τρεις ειδικότητες είναι οι εξής:

  • Μηχανική Υδρογονανθράκων
  • Υπεράκτιες Κατασκευές
  • Μηχανική Πετρελαίων

Στους μαθητές μπορεί να απονεμηθεί το Master of Science στο Oil & Gas & Offshore Engineering μετά την ολοκλήρωση των 90 πιστωτικών μονάδων. Από τις 90 πιστωτικές μονάδες, 69 διατίθενται για υποχρεωτικά μαθήματα και 21 για επιλεγόμενα μαθήματα. Οι 56 πιστωτικές μονάδες αφορούν διδακτέα μαθήματα, 4 πιστωτικές μονάδες αφορούν την παρακολούθηση επιστημονικών σεμιναρίων και οι υπόλοιπες 30 μονάδες αφορούν την πρόταση της έρευνας και τη διατριβή. Συγκεκριμένα 6 μονάδες για την ερευνητική πρόταση και 24 μονάδες για την ολοκλήρωση της διατριβής. Κάθε ειδίκευση απαιτεί ένα διαφορετικό σύνολο υποχρεωτικών και επιλεγομένων μαθημάτων. Ο επιτυχής απόφοιτος αναμένεται να υπερασπιστεί τη διατριβή του σε μια προφορική παρουσίαση, ενώπιων τριμελούς επιτροπής που αποτελείται από το σύμβουλο της διατριβής του και άλλα δύο επιπλέον μέλη ΔΕΠ.

Κατηγορία Μαθημάτων ECTS
Υποχρεωτικά Μαθήματα 69
Επιλεγόμενα Μαθήματα 21
ΣΥΝΟΛΟ 90

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 69 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:

No. Κωδικός Όνομα ECTS Ώρες / εβδ.
1 MOE500 Εισαγωγή στη Μηχανική Υδρογονανθράκων και Υπεράκτιων Κατασκευών 7 3
2 MOE512 Μηχανική Γεωτρήσεων και Ταμιευτήρων Υδρογονανθράκων 7 3
3 MOE517 Πρόταση Έρευνας 7 3
4 MOE518 Μεταπτυχιακή Διατριβή 23 0
5 MOE519 Σεμινάρια Ι 2 0
6 MOE520 Σεμινάρια ΙI 2 0
7 MPE501 Υπολογιστική Γεωμηχανική και Εφαρμογές 7 3
8 MPE530 Πετρελαϊκοί Γεωλογικοί Σχηματισμοί και Χαρακτηρισμός Ταμιευτήρων 7 3
9 MPE551 Μέθοδοι Μοντελοποίησης και Προσομοίωσης στη Μηχανική Πετρελαίων 7 3

Επιλεγόμενα Μαθήματα

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 21 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:

No. Κωδικός Όνομα ECTS Ώρες / εβδ.
1 MEM512 Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας 7 3
2 MES502 Εισαγωγή στα Ενεργειακά Οικονομικά 7 3
3 MOE503 Επιτήρηση και Έλεγχος Ποιότητας 7 3
4 MOE504 Μηχανική Διεργασιών 7 3
5 MOE506 Επεξεργασία, Αποθήκευση, Μεταφορά, Από-Υγροποίηση, Διανομή και Χρήση Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (LNG) 7 3
6 MOE507 Περιβαλλοντική Νομοθεσία και Επιπτώσεις, Υγεία και Ασφάλεια 7 3
7 MOE511 Τεχνολογίες Παραγωγής Ισχύος 7 3
8 MOE513 Προηγμένες Διαδικασίες Μεταφοράς 7 3
9 MOE515 Ειδικά Θέματα 7 3
10 MPE531 Γεωφυσική και Σεισμική Ανάλυση και Χαρακτηρισμός 7 3