Απαιτήσεις Προγράμματος

Το πρόγραμμα βασίζεται στη λειτουργία συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων ECTS, απαιτεί την εκπόνηση μεταπτυχιακής διατριβής, και προσφέρει τρεις ειδικότητες. Οι τρεις ειδικότητες είναι οι εξής:

  • Μηχανική Υδρογονανθράκων
  • Υπεράκτιες Κατασκευές
  • Μηχανική Πετρελαίων

Στους μαθητές μπορεί να απονεμηθεί το Master of Science στο Oil & Gas & Offshore Engineering μετά την ολοκλήρωση των 90 πιστωτικών μονάδων. Από τις 90 πιστωτικές μονάδες, 69 διατίθενται για υποχρεωτικά μαθήματα και 21 για επιλεγόμενα μαθήματα. Οι 56 πιστωτικές μονάδες αφορούν διδακτέα μαθήματα, 4 πιστωτικές μονάδες αφορούν την παρακολούθηση επιστημονικών σεμιναρίων και οι υπόλοιπες 30 μονάδες αφορούν την πρόταση της έρευνας και τη διατριβή. Συγκεκριμένα 6 μονάδες για την ερευνητική πρόταση και 24 μονάδες για την ολοκλήρωση της διατριβής. Κάθε ειδίκευση απαιτεί ένα διαφορετικό σύνολο υποχρεωτικών και επιλεγομένων μαθημάτων. Ο επιτυχής απόφοιτος αναμένεται να υπερασπιστεί τη διατριβή του σε μια προφορική παρουσίαση, ενώπιων τριμελούς επιτροπής που αποτελείται από το σύμβουλο της διατριβής του και άλλα δύο επιπλέον μέλη ΔΕΠ.

Κατηγορία Μαθημάτων ECTS
Υποχρεωτικά Μαθήματα 69
Επιλεγόμενα Μαθήματα 21
ΣΥΝΟΛΟ 90

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 69 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:

No. Κωδικός Όνομα ECTS Ώρες / εβδ.
1 MOE500 Εισαγωγή στη Μηχανική Υδρογονανθράκων και Υπεράκτιων Κατασκευών 7 3
2 MOE501 Υπολογιστική Μηχανική και Εφαρμογές 7 3
3 MOE508 Ενισχυμένη Υπεράκτια Υδροδυναμική και Μηχανική Κυμάτων 7 3
4 MOE509 Ανάλυση και Σχεδιασμός Υπεράκτιων Συστημάτων Αγκυροβόλησης 7 3
5 MOE510 Δυναμική Ανάλυση και Αρχές Σχεδιασμού Υπεράκτιων Κατασκευών 7 3
6 MOE517 Πρόταση Έρευνας 7 3
7 MOE518 Μεταπτυχιακή Διατριβή 23 0
8 MOE519 Σεμινάρια Ι 2 0
9 MOE520 Σεμινάρια ΙI 2 0

Επιλεγόμενα Μαθήματα

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 21 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:

No. Κωδικός Όνομα ECTS Ώρες / εβδ.
1 MOE502 Συστήματα Δυναμικής και Ελέγχου 7 3
2 MOE503 Επιτήρηση και Έλεγχος Ποιότητας 7 3
3 MOE507 Περιβαλλοντική Νομοθεσία και Επιπτώσεις, Υγεία και Ασφάλεια 7 3
4 MOE511 Τεχνολογίες Παραγωγής Ισχύος 7 3
5 MOE512 Μηχανική Γεωτρήσεων και Ταμιευτήρων Υδρογονανθράκων 7 3
6 MOE513 Προηγμένες Διαδικασίες Μεταφοράς 7 3
7 MOE514 Παράκτιες και Υπεράκτιες Εφαρμογές 7 3
8 MOE515 Ειδικά Θέματα 7 3