Απαιτήσεις Προγράμματος

The Program is based on the ECTS credit accumulation mode of study. Students can be awarded the Master of Science Degree in Engineering Management upon completion of 90 credits. From these credits, 60 are allocated to taught courses. The taught courses comprise 5 required courses (30 ECTS) and 5 (30 ECTS) electives. Electives can be selected from a pool of 14 courses, organised into a management track and a technical track.

The remaining 30 ECTS related to the research part of the program which consists of a research methodology and preparation section and the master thesis.

Κατηγορία Μαθημάτων ECTS
Υποχρεωτικά Μαθήματα 62
Επιλεγόμενα Μαθήματα 28
ΣΥΝΟΛΟ 90

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 62 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:

No. Κωδικός Όνομα ECTS Ώρες / εβδ.
1 MEM501 Ποσοτικές Μέθοδοι στο Engineering Management 7 3
2 MEM502 Οικονομικά για Μηχανική 7 3
3 MEM503 Διαχείριση Έργων 7 3
4 MEM504 Αρχές Διοίκησης σε τεχνολογικούς οργανισμούς 7 3
5 MEM551 Μεταπτυχιακά Σεμινάρια I 2 0
6 MEM552 Μεταπτυχιακά Σεμινάρια ΙΙ 2 0
7 MEM589 Ανάπτυξη Ερευνητικής πρότασης 7 3
8 MEM590 Μεταπτυχιακή Διατριβή 23 0

Επιλεγόμενα Μαθήματα

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 28 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:

No. Κωδικός Όνομα ECTS Ώρες / εβδ.
1 MEM511 Σχεδιασμός Προϊόντων και Καινοτομία 7 3
2 MEM512 Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας 7 3
3 MEM513 Διαχείριση Περιβάλλοντος 7 3
4 MEM514 Διαχείριση Ενεργειακής Ζήτησης 7 3
5 MEM515 Διαχείριση Λειτουργιών και Εφοδιαστικής Αλυσίδας 7 3
6 MEM516 Διαχείριση Επενδύσεων και Ρίσκου 7 3
7 MEM517 Εξόρυξη Δεδομένων 7 3
8 MEM519 Αειφόρο Δομημένο Περιβάλλον 7 3
9 MEM523 Διαχείριση Πληροφορικών Συστημάτων 7 3