Προφίλ Προγράμματος Σπουδών

Τίτλος Σπουδών Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στο Engineering Management
Επίπεδο Τίτλου Μεταπτυχιακό
Τμήμα ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τύπος Φοίτησης Μερική ή πλήρης
Γλώσσα Διδασκαλίας Αγγλική*
* Το Πρόγραμμα σπουδών προσφέρεται στην Αγγλική γλώσσα για να προετοιμάσει καλύτερα τους φοιτητές για περαιτέρω σπουδές και να τους προσφέρει επιπλέον εφόδια για την αγορά εργασίας. Για φοιτητές που δεν έχουν την Αγγλική ως μητρική γλώσσα ή αντιμετωπίζουν δυσκολίες ή ελλείψεις, το Πανεπιστήμιο Frederick παρέχει διάφορα μέτρα στήριξης ώστε να μπορέσουν να αντεπεξέλθουν στις απαιτήσεις του προγράμματος.

ΣΚΟΠΟΣ

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα MSc in Engineering Management είναι ένα διατμηματικό πρόγραμμα της Σχολής Μηχανικής και Εφαρμοσμένων Επιστημών και στηρίζεται και από τα τέσσερα Τμήματα της Σχολής. Στη στήριξη του προγράμματος συμβάλλουν επίσης και μέλη της Σχολής Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης.

Το πρόγραμμα είναι ένα καινοτόμο πρόγραμμα διοίκησης, το οποίο παρουσιάζει ραγδαία ανάπτυξη διεθνώς και ιδιαίτερα στις Η.Π.Α. και απευθύνεται σε μηχανικούς όλων των ειδικοτήτων, καθώς και σε επιστήμονες που εργάζονται σε τεχνολογικούς οργανισμούς.

Το πρόγραμμα, λαμβάνοντας υπόψη τις εξελίξεις και τις ευκαιρίες που αναπτύσσονται στον τομέα της Ενέργειας, αλλά και τις σημαντικές προκλήσεις που εμφανίζονται, έχει καθιερώσει μια νέα κατεύθυνση, την εξειδίκευση στην Ενεργειακή Διαχείριση και Διαχείριση Υδρογονανθράκων.

Σκοπός του προγράμματος είναι να αναδείξει αποφοίτους εφοδιασμένους με βαθιά κατανόηση, αλλά και δεξιότητες στις τελευταίες τεχνολογίες και πρακτικές στον τομέα διοίκησης τεχνολογικών συστημάτων και μηχανικής. Κεντρικό στοιχείο του προγράμματος είναι η έμφαση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και στις ιδιαιτερότητες των τεχνολογικών οργανισμών της Κύπρου και της ευρύτερης περιοχής, αλλά επίσης και στις νέες απαιτήσεις στο χώρο της Ενεργειακής Διοίκησης που αναπτύσσονται με την εξεύρεση υδρογονανθράκων εντός της Κυπριακής ΑΟΖ.

 

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το πρόγραμμα έχει εγκριθεί από την Επιτροπή Αξιολόγησης Ιδιωτικών Πανεπιστημίων (Ε.Α.Ι.Π.) και είναι αναγνωρισμένο από το Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών (ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ.).

 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Για τη στήριξη του προγράμματος παρέχεται σειρά σύγχρονων λογισμικών πακέτων τελευταίας τεχνολογίας. Λογισμικά εργαλεία όπως AIMMS, @RISK, Arena, GANET, και Matlab Global Optimization Aspen+ και Neural Network Toolbox, δίνουν στους φοιτητές μοναδική ευκαιρία να εφαρμόζουν τις θεωρίες που αναπτύσσονται και να αποκτούν έτσι και την ανάλογη εμπειρία που μπορούν μετά να μεταφέρουν στο εργασιακό περιβάλλον.

 

ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΑΠΟΚΤΗΘΟΥΝ

Μερικές από τις κύριες ικανότητες και δεξιότητες που θα αποκτήσουν οι απόφοιτοι είναι:

  • Να επιδεικνύουν ευρεία γνώση στο χώρο του Engineering Management, ώστε να μπορούν να υποστηρίζουν τη λήψη αποφάσεων και την ανάλυση των επιλογών.
  • Να αξιολογούν τη σημασία της καινοτομίας και του κινδύνου σε τεχνολογικούς οργανισμούς.
  • Να αναγνωρίζουν και να περιγράφουν προβλήματα στο πλαίσιο του Engineering Management και να εφαρμόζουν προηγμένα εργαλεία και τεχνολογίες για να τα επιλύουν.
  • Να ενσωματώνουν την απαιτούμενη γνώση για τη διοίκηση και διαχείριση τεχνολογικών έργων, λειτουργιών, προϊόντων και υπηρεσιών.
  • Να μπορούν να διεξάγουν ανεξάρτητη έρευνα και να επεκτείνουν τις γνώσεις τους σε σχετικούς τομείς.
  • Σημειώνεται ότι σε σχέση με τους φοιτητές που θα επιλέξουν την εξειδίκευση στην Ενεργειακή Διαχείριση και Διαχείριση Υδρογονανθράκων, οι πιο πάνω δεξιότητες θα επικεντρώνονται στο συγκεκριμένο τομέα ενδιαφέροντος.

ΠΕΔΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Οι απόφοιτοι του προγράμματος εργοδοτούνται από μεγάλους τεχνολογικούς και επιστημονικούς οργανισμούς σε αρχικές και μεσαίες διευθυντικές θέσεις, καθώς και σε διευθυντικές θέσεις σε τεχνολογικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Μπορούν επίσης να εργοδοτηθούν ως σύμβουλοι σε επιχειρήσεις παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών, καθώς και στο δημόσιο τομέα ως λειτουργοί ή διευθυντές τμημάτων που να σχετίζονται με τεχνικά θέματα.