Προφίλ Προγράμματος Σπουδών

Τίτλος Σπουδών Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα σε Ενεργειακά Συστήματα και το Δομημένο Περιβάλλον
Επίπεδο Τίτλου Μεταπτυχιακό
Τμήμα ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τύπος Φοίτησης Μερική ή πλήρης
Γλώσσα Διδασκαλίας Αγγλική*
* Το Πρόγραμμα σπουδών προσφέρεται στην Αγγλική γλώσσα για να προετοιμάσει καλύτερα τους φοιτητές για περαιτέρω σπουδές και να τους προσφέρει επιπλέον εφόδια για την αγορά εργασίας. Για φοιτητές που δεν έχουν την Αγγλική ως μητρική γλώσσα ή αντιμετωπίζουν δυσκολίες ή ελλείψεις, το Πανεπιστήμιο Frederick παρέχει διάφορα μέτρα στήριξης ώστε να μπορέσουν να αντεπεξέλθουν στις απαιτήσεις του προγράμματος.

 

ΣΚΟΠΟΣ

Το Μεταπτυχιακό πρόγραμμα στα Ενεργειακά Συστήματα και το Δομημένο Περιβάλλον (MES) στοχεύει στην κατάρτιση νέων αλλά και έμπειρων μηχανικών σε καίριους τομείς της ενέργειας. Συγκεκριμένα το πρόγραμμα προσφέρει ειδικές και ολοκληρωμένες γνώσεις στα θέματα παραγωγής και διαχείρισης ενέργειας, καθώς και σε θέματα που αφορούν την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων. Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται αντικείμενα σχετικά με σύγχρονες τεχνολογίες παραγωγής και διαχείρισης ενέργειας, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, την ενεργειακή απόδοση κτιρίων, τους ενεργειακούς ελέγχους και τις ενεργειακές και περιβαλλοντικές πολιτικές. Στο πρόγραμμα εντάσσονται επίσης και ειδικότερα αντικείμενα, όπως θέματα ενεργειακής οικονομίας και αγοράς ενέργειας, περιβαλλοντικής διαχείρισης ενεργειακών εγκαταστάσεων, εργαλεία ενεργειακής και περιβαλλοντικής αποτίμησης, θέματα αειφορίας του δομημένου περιβάλλοντος, αλλά και εξειδίκευση στη διαχείριση της ζήτησης ενέργειας και σε θέματα διαχείρισης φυσικού αερίου.

Στα πλαίσια του προγράμματος προσφέρονται δύο κατευθύνσεις τις οποίες ο φοιτητής μπορεί να ακολουθήσει ανάλογα με τα ενδιαφέροντά του. Συγκεκριμένα, στηρίζονται οι κατευθύνσεις εξειδίκευσης:

  • Τεχνολογίες Ενέργειας
  • Ενεργειακός Σχεδιασμός Κτιρίων.

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το πρόγραμμα έχει εγκριθεί από την Επιτροπή Αξιολόγησης Ιδιωτικών Πανεπιστημίων (Ε.Α.Ι.Π.) και είναι αναγνωρισμένο από το Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών (ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ.).

Το Πρόγραμμα είναι αναγνωρισμένο από το ΕΤΕΚ και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για σκοπούς ικανοποίησης της απαίτησης για πρόσθετη εκπαίδευση και εγγραφή στο ΕΤΕΚ σε συναφή κλάδο σπουδών.

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το πρόγραμμα είναι διατμηματικό και στηρίζεται από τα Τμήματα Μηχανολόγων, Ηλεκτρολόγων και Πολιτικών Μηχανικών της Σχολής Μηχανικής και Εφαρμοσμένων Επιστημών του Πανεπιστημίου. Εκτός από μόνιμα μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού, στο πρόγραμμα διδάσκουν και επιφανείς Επισκέπτες Καθηγητές από πανεπιστήμια του εξωτερικού με πολύχρονη πείρα σε θέματα ενέργειας, καθώς και τεχνοκράτες από το δημόσιο και ιδιωτικό τομέα με εξειδίκευση σε συγκεκριμένα θέματα. Επιπλέον, τα μαθήματα υποστηρίζονται από σύγχρονα εξειδικευμένα λογισμικά εργαλεία και εργαστηριακό εξοπλισμό για την απόκτηση των κατάλληλων δεξιοτήτων. Έτσι το πρόγραμμα καταφέρνει να παρέχει τον κατάλληλο συνδυασμό θεωρητικής και εφαρμοσμένης γνώσης, ώστε να εφοδιαστούν κατάλληλα οι απόφοιτοί του.

 

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΣΕ

  • νέους μηχανικούς, αρχιτέκτονες, ή άλλους επιστήμονες (π.χ. πολεοδόμους) με συναφή εκπαίδευση, που ενδιαφέρονται να αποκτήσουν πιο εξειδικευμένη εκπαίδευση στον τομέα της Ενέργειας πριν μπουν στην αγορά εργασίας,
  • επαγγελματίες με εμπειρία στον τομέα, που θέλουν να εμβαθύνουν τις γνώσεις τους σε θέματα που εμπίπτουν στο Πρόγραμμα, ή/και δημόσιους λειτουργούς που ασχολούνται με την ανάπτυξη και εφαρμογή πολιτικών σε σχέση με την ενέργεια και το περιβάλλον,
  • επαγγελματίες στους τομείς της παραγωγής ενέργειας, της κατασκευαστικής βιομηχανίας και της βιομηχανίας υλικών.