Απαιτήσεις Προγράμματος

Το πρόγραμμα στηρίζεται στο σύστημα συσσώρευσης ευρωπαϊκών πιστωτικών μονάδων ECTS .Στους φοιτητές απονέμεται ο μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στην Κοινοτική φροντίδα Υγείας με τη συμπλήρωση 90 πιστωτικών μονάδων. Από τις 90 πιστωτικές μονάδες, 51 κατανέμονται σε υποχρεωτικά μαθήματα, 14 σε μαθήματα επιλογής και 25 μονάδες κατανέμονται στη διπλωματική εργασία. Τα υποχρεωτικά μαθήματα και τα μαθήματα επιλογής του προγράμματος σπουδών παρατίθενται παρακάτω.

Κατηγορία Μαθημάτων ECTS
Υποχρεωτικά Μαθήματα 76
Επιλεγόμενα Μαθήματα 14
ΣΥΝΟΛΟ 90

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 76 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:

No. Κωδικός Όνομα ECTS Ώρες / εβδ.
1 MCHC101 Βιοστατιστική /Επιδημιολογία 8 3
2 MCHC102 Αρχές Δημόσιας /Κοινοτικής Υγείας 8 3
3 MCHC107 Πρόληψη και Φροντίδα Τραύματος 7 3 + 1
4 MCHC108 Διαχείριση Οξέων Τραυμάτων 7 4 + 1
5 MCHC109 Διαχείριση Χρόνιων Τραυμάτων 8 4 + 2
6 MCHC110 Βιοπαθολογία της Επούλωσης 8 4
7 MCHC201 Μεταπτυχιακή Εργασία 25 0
8 MCHC202 Κλινικό Εργαστήριο 5 3

Επιλεγόμενα Μαθήματα

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 14 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:

No. Κωδικός Όνομα ECTS Ώρες / εβδ.
1 MCHC106 Πολιτικές Υγείας/Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας 7 3
2 MCHC111 Πληροφορική Υγείας και Επικοινωνία στην Κοινότητα 7 3
3 MCHC112 Σχεδιασμός και Μεθοδολογία της Έρευνας 7 3
4 MCHC116 Βιολογία της Επούλωσης 7 3
5 MCHC117 Αισθητική Πλαστική Χειρουργική και Επούλωση Τραύματος και Ελκών 7 3