Προφίλ Προγράμματος Σπουδών

Τίτλος Σπουδών Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στις Εφαρμοσμένες Τέχνες
Επίπεδο Τίτλου Μεταπτυχιακό
Τμήμα ΤΜΗΜΑ ΚΑΛΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
Τύπος Φοίτησης Μερική ή πλήρης
Γλώσσα Διδασκαλίας Αγγλική*
* Το Πρόγραμμα σπουδών προσφέρεται στην Αγγλική γλώσσα για να προετοιμάσει καλύτερα τους φοιτητές για περαιτέρω σπουδές και να τους προσφέρει επιπλέον εφόδια για την αγορά εργασίας. Για φοιτητές που δεν έχουν την Αγγλική ως μητρική γλώσσα ή αντιμετωπίζουν δυσκολίες ή ελλείψεις, το Πανεπιστήμιο Frederick παρέχει διάφορα μέτρα στήριξης ώστε να μπορέσουν να αντεπεξέλθουν στις απαιτήσεις του προγράμματος.

 

ΣΚΟΠΟΣ

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στις Εφαρμοσμένες Τέχνες έχει ως σκοπό να ενθαρρύνει τους φοιτητές να προκαλέσουν και παράλληλα να εξερευνήσουν τα συμβατικά όρια των διάφορων επιστημονικών κλάδων τέχνης και σχεδιασμού και να πειραματιστούν δημιουργικά. Οι διεπιστημονικές μέθοδοι έρευνας έχουν ως στόχο την πρόοδο και την ανάπτυξη νέων και καινοτόμων σχεδιαστικών τεχνικών. Το πρόγραμμα επικεντρώνεται στον τομέα του σχεδιασμού, δίνοντας την ευκαιρία στους φοιτητές να ακολουθήσουν μία από τις δύο κατευθύνσεις εξειδίκευσης που προέρχονται από δύο μεγάλες σχολές/ρεύματα και αντικατοπτρίζουν τις ανάγκες της σημερινής βιομηχανίας:

  1. Δημιουργική πρακτική για Εφαρμοσμένο Σχεδιασμό
  2. Δημιουργική πρακτική για Σχεδιασμό Οπτικής Επικοινωνίας

Στην κατεύθυνση της Δημιουργικής Πρακτικής για Εφαρμοσμένο Σχεδιασμό, οι φοιτητές θα έρθουν σε επαφή με την έννοια του χώρου και των εναλλακτικών του μορφών, την πρακτική επιμέλειας, το σχεδιασμό εκθέσεων, το αντικείμενο, την εγκατάσταση στο χώρο και την αισθητική της τέχνης. Στην κατεύθυνση της Δημιουργικής Πρακτικής για Σχεδιασμό Οπτικής Επικοινωνίας οι φοιτητές θα ασχοληθούν με τα νέα μέσα επικοινωνίας, την κινούμενη εικόνα, τα κινούμενα σχέδια και το σχεδιασμό ιστοσελίδας, τις εναλλακτικές μεθόδους απεικόνισης και τη διαδραστικότητα.

 

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το πρόγραμμα έχει εγκριθεί από την Επιτροπή Αξιολόγησης Ιδιωτικών Πανεπιστημίων (Ε.Α.Ι.Π.) και είναι αναγνωρισμένο από το Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών (ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ.).

 

ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΑΠΟΚΤΗΘΟΥΝ

Με την ολοκλήρωση του μεταπτυχιακού αυτού προγράμματος, οι φοιτητές αναμένεται:

  • Να γνωρίσουν τη φιλοσοφία και τις αξίες που διέπουν το διεπιστημονικό σχεδιασμό και να κατανοήσουν τις διεργασίες και τους παράγοντες που οδηγούν στην ανάπτυξή του.
  • Να κατανοήσουν τα σύγχρονα παγκόσμια, περιφερειακά και εθνικά θέματα σχεδιασμού και να αναπτύξουν κριτική και δημιουργική σκέψη σχετικά με τις επιπτώσεις τους στην αισθητική και πολιτιστική δραστηριότητα.
  • Να είναι ικανοί να συλλέγουν πληροφορίες για τοπικές και διεθνείς ευκαιρίες και να μπορούν να διοχετεύουν τις επαγγελματικές εμπειρίες τους σε μοναδικά και καινοτόμα έργα.
  • Να είναι σε θέση να χρησιμοποιούν τα αποτελέσματα της έρευνάς τους στον τομέα της εκπαίδευσης, στα πλαίσια του επαγγελματικού τους περιβάλλοντος και της κοινωνίας.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το μεταπτυχιακό αυτό πρόγραμμα έχει αναπτυχθεί με τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί στις αυξανόμενες ανάγκες της Κύπρου για περαιτέρω εκπαίδευση στον τομέα του Διεπιστημονικού Σχεδιασμού, παρέχοντας στους φοιτητές όλες τις απαραίτητες δεξιότητες που απαιτείται να έχει ένας σωστός επαγγελματίας, ο οποίος θα εργαστεί στον ιδιωτικό ή δημόσιο τομέα, σε τοπικές αρχές ή ως ελεύθερος επαγγελματίας.

Πιο συγκεκριμένα, τα άτομα τα οποία μπορούν να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα αυτό είναι:

  • Σχεδιαστές/εικαστικοί/αρχιτέκτονες που έχουν ολοκληρώσει τις προπτυχιακές σπουδές τους και αισθάνονται πάθος για το σχέδιο και την τέχνη, με δημιουργικότητα και ενθουσιασμό, με νέες και καινοτόμες αντιλήψεις που επιδιώκουν μεγαλύτερη ποικιλία στην εκπαίδευση πριν από την είσοδό τους στην αγορά εργασίας.
  • Επαγγελματίες με εμπειρία στον τομέα, που επιθυμούν να επαναπροσανατολίσουν τη σταδιοδρομία τους και να δώσουν έμφαση στις νέες και καινοτόμες προσεγγίσεις για το σύγχρονο σχέδιο.