Προφίλ Προγράμματος Σπουδών

Τίτλος Σπουδών Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Συντήρηση και Αποκατάσταση Ιστορικών Κατασκευών και Μνημείων
Επίπεδο Τίτλου Μεταπτυχιακό
Τμήμα ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
Τύπος Φοίτησης Μερική ή πλήρης
Γλώσσα Διδασκαλίας Ελληνική

 

ΣΚΟΠΟΣ

Το Πανεπιστήμιο Frederick, αναγνωρίζοντας την επιτακτική ανάγκη εξειδίκευσης επιστημόνων που θα αναλάβουν υπεύθυνα και μεθοδικά τη διατήρηση, προστασία και ανάδειξη του μοναδικού μνημειακού πλούτου της Κύπρου, προσφέρει Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών που έχει ως στόχο την εκπαίδευση επιστημόνων διάφορων ειδικοτήτων στον τομέα αυτό.

Στόχος του προγράμματος είναι η άρτια κατάρτιση των σπουδαστών, τόσο στο θεωρητικό σκέλος της δεοντολογίας και της μεθοδολογίας που διέπει την προστασία των μνημείων και την αποκατάσταση ιστορικών κατασκευών, όσο και στο πρακτικό επίπεδο των υλικών και των τεχνολογιών που εφαρμόζονται σήμερα διεθνώς στις μελέτες αποκατάστασης.

 

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το πρόγραμμα είναι αναγνωρισμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού και ο τίτλος σπουδών αναγνωρίζεται από το Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών (ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ.).

 

ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΑΠΟΚΤΗΘΟΥΝ

Oι εκπαιδευόμενοι ειδικεύονται στα παρακάτω θέματα:

  • Tη μεθοδολογία της ιστορικής τεκμηρίωσης της κατασκευής,
  • Tην αναζήτηση και αποδελτίωση ιστορικών πηγών,
  • Tη χρονολόγηση του μνημείου,
  • Tην αναγνώριση μιας δομικής κατασκευής ως προς την ιστορική περίοδο, το δομικό τύπο, την τυπολογική και μορφολογική κατάταξη,
  • Tην κατασκευαστική ανάλυση, την καταγραφή παθολογίας και τρωτότητας,
  • Tην οπτική και ενόργανη αποτίμηση των τυπικών μορφών παθολογίας,
  • Tη μηχανική της τοιχοποιίας,
  • Tην τεχνολογία των υλικών,
  • Tη στατική και αντισεισμική ανάλυση κλπ.

Στόχος είναι, μέσα από την παραπάνω διαδικασία εμβάθυνσης και αναγνώρισης του αντικειμένου, να αποκτήσει ο εκπαιδευόμενος τα κατάλληλα εφόδια που θα του επιτρέψουν να διατυπώσει συμβατές προτάσεις για την επισκευή, ενίσχυση, αποκατάσταση και τυχόν αλλαγή χρήσης μιας ιστορικής κατασκευής.

 

ΠΕΔΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Οι απόφοιτοι του Προγράμματος, με τη γνωσιολογική κατάρτιση και την εμπειρία που θα αποκτήσουν στο αντικείμενο των επεμβάσεων Συντήρησης και Αποκατάστασης Ιστορικών Κατασκευών και Μνημείων, θα μπορούν να εργαστούν τόσο στον ιδιωτικό τομέα, σε μελέτες εξειδικευμένων έργων, όσο και στο δημόσιο τομέα, στα τμήματα αρχαιοτήτων, πολεοδομίας και οικήσεως, δημόσιων έργων, τεχνικές υπηρεσίες υπουργείων, τεχνικά τμήματα επαρχιακών διοικήσεων και δήμων κλπ. της Κύπρου και του εξωτερικού. Θα μπορούν επίσης να συμμετέχουν σε ερευνητικά προγράμματα συναφών αντικειμένων.

 

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΤΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε λειτουργούς του κρατικού και ευρύτερου δημόσιου τομέα, και επαγγελματίες Αρχιτέκτονες, Πολιτικούς Μηχανικούς, Τοπογράφους, Αρχαιολόγους και Ιστορικούς. Τα μαθήματα γίνονται απογευματινές ώρες ώστε να μπορούν να μετέχουν στο Πρόγραμμα οι εργαζόμενοι.

 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Τη διδασκαλία αναλαμβάνει επιτελείο Καθηγητών με μεγάλη εμπειρία και διεθνή αναγνώριση στον τομέα της αποκατάστασης και προστασίας της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς, τόσο στο επίπεδο της έρευνας και της διδασκαλίας, όσο και στο επίπεδο της εφαρμογής. Οι διδάσκοντες είναι μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Frederick, επισκέπτες καθηγητές και ειδικοί επιστήμονες της Κύπρου και του εξωτερικού, προσωπικότητες με πολυετή διδακτική και εφαρμοσμένη εμπειρία ανάλυσης, αποτίμησης και αποκατάστασης ιστορικών και μνημειακών κατασκευών.