Απαιτήσεις Προγράμματος

Κατηγορία Μαθημάτων ECTS
Υποχρεωτικά Μαθήματα 60
Υποχρεωτικά Μαθήματα Κατεύθυνσης 30
ΣΥΝΟΛΟ 90

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 60 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:

No. Κωδικός Όνομα ECTS Ώρες / εβδ.
1 MACOM01 Θεωρία των Αποκαταστάσεων 5 2
2 MACOM02 Κατασκευαστική Ανάλυση (ιστορία, τυπολογία, παθολογία, τρωτότητα) Ιστορικών Δομικών Συστημάτων Ι 10 3 + 1
3 MACOM03 Μέθοδοι Τεκμηρίωσης Υφιστάμενης Κατάστασης και Παθολογίας 5 1 + 1
4 MACOM04 Μέθοδοι και Τεχνικές Επεμβάσεων Αποκατάστασης Ι 10 3 + 1
5 MACOM14 Ερευνητική Εργασία 10 1 + 3
6 MACOM15 Μεταπτυχιακή Διατριβή 20 1 + 7

Υποχρεωτικά Μαθήματα Κατεύθυνσης

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 30 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:

No. Κωδικός Όνομα ECTS Ώρες / εβδ.
1 MACOM10 Μηχανική της Τοιχοποιίας και Τεχνολογία Υλικών 10 2 + 2
2 MACOM11 Στατική και Αντισεισμική Ανάλυση Ιστορικών Δομικών Συστημάτων 10 2 + 2
3 MACOM12 Θεμελιώσεις Ιστορικών Κτιρίων 5 1 + 1
4 MACOM13 Εξειδικευμένα Θέματα Συντήρησης και Αποκαταστάσεων 5 2