Απαιτήσεις Προγράμματος

Κατηγορία Μαθημάτων ECTS
Υποχρεωτικά Μαθήματα 60
Υποχρεωτικά Μαθήματα Κατεύθυνσης 25
Επιλεγόμενα Μαθήματα 5
ΣΥΝΟΛΟ 90

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 60 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:

No. Κωδικός Όνομα ECTS Ώρες / εβδ.
1 MACOM01 Θεωρία των Αποκαταστάσεων 5 2
2 MACOM02 Κατασκευαστική Ανάλυση (ιστορία, τυπολογία, παθολογία, τρωτότητα) Ιστορικών Δομικών Συστημάτων Ι 10 3 + 1
3 MACOM03 Μέθοδοι Τεκμηρίωσης Υφιστάμενης Κατάστασης και Παθολογίας 5 1 + 1
4 MACOM04 Μέθοδοι και Τεχνικές Επεμβάσεων Αποκατάστασης Ι 10 3 + 1
5 MACOM14 Ερευνητική Εργασία 10 1 + 3
6 MACOM15 Μεταπτυχιακή Διατριβή 20 1 + 7

Υποχρεωτικά Μαθήματα Κατεύθυνσης

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 25 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:

No. Κωδικός Όνομα ECTS Ώρες / εβδ.
1 MACOM05 Κατασκευαστική Ανάλυση (ιστορία, τυπολογία, παθολογία, τρωτότητα) Ιστορικών Δομικών Συστημάτων ΙΙ 10 2 + 2
2 MACOM06 Μέθοδοι και Τεχνικές Επεμβάσεων Αποκατάστασης ΙΙ 10 2 + 2
3 MACOM07 Επεμβάσεις Αποκατάστασης σε Οικιστικά Σύνολα 5 1 + 1

Επιλεγόμενα Μαθήματα

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 5 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:

No. Κωδικός Όνομα ECTS Ώρες / εβδ.
1 MACOM08 Διαχείριση και Ανάδειξη Αρχαιολογικών Χώρων 5 1 + 1
2 MACOM09 Προστασία και Επανάχρηση Κτιρίων Βιομηχανικής Κληρονομιάς 5 1 + 1