Απαιτήσεις Προγράμματος

Το πρόγραμμα στηρίζεται στο σύστημα συσσώρευσης ευρωπαϊκών πιστωτικών μονάδων ECTS. Στους φοιτητές απονέμεται το Πτυχίο Ηλεκτρολόγου Μηχανικού με τη συμπλήρωση 240 πιστωτικών μονάδων. Οι μονάδες αυτές κατανείμονται σε υποχρεωτικά και επιλεγόμενα μαθήματα. Στους πιο κάτω πίνακες φαίνονται οι διάφορες κατηγορίες μαθημάτων και οι λίστες με τα μαθήματα της κάθε κατηγορίας.

Κατηγορία Μαθημάτων ECTS
Υποχρεωτικά Μαθήματα 203
Επιλεγόμενα Μαθήματα Κατεύθυνσης 30
Ελεύθερης Επιλογής 7
ΣΥΝΟΛΟ 240

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 203 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:

No. Κωδικός Όνομα ECTS Ώρες / εβδ.
1 AEEE161 Ηθική και Επαγγελματισμός στη Μηχανική 3 2
2 AEEE170 Εισαγωγή στην Ηλεκτρολογική Μηχανική 5 3 + 1
3 AEEE191 Ψηφιακά Κυκλώματα Ι 6 3 + 2
4 AEEE192 Ψηφιακά Κυκλώματα ΙΙ 6 3 + 2
5 AEEE195 Αρχές Προγραμματισμού 5 1 + 2
6 AEEE222 Ανάλυση Κυκλωμάτων Ι 6 3 + 2
7 AEEE223 Ανάλυση Κυκλωμάτων ΙΙ 6 3 + 2
8 AEEE225 Όργανα και Μετρήσεις 5 3 + 2
9 AEEE238 Ηλεκτρονικά Ι 6 3 + 2
10 AEEE239 Ηλεκτρονικά ΙΙ 6 3 + 2
11 AEEE294 Αρχιτεκτονική Υπολογιστών 5 3
12 AEEE298 Εργαστήριο Ηλεκτρολογίας 6 3 + 2
13 AEEE299 Συγγραφή Τεχνικής Έκθεσης 3 2
14 AEEE309 Υπολογιστικές Μέθοδοι και Αλγόριθμοι για Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς 5 3
15 AEEE310 Σήματα, Συστήματα και Μετασχηματισμοί 5 3
16 AEEE312 Εισαγωγή στον Ηλεκτρομαγνητισμό 5 3
17 AEEE313 Γραμμές Μεταφοράς και Κυματική 6 3 + 2
18 AEEE321 Συστήματα Τηλεπικοινωνιών Ι 7 3 + 2
19 AEEE323 Επίλυση Προβλημάτων Ηλεκτρολογίας με Χρήση Matlab και Simulink 5 3 + 2
20 AEEE345 Συστήματα Ελέγχου 6 3 + 2
21 AEEE350 Εισαγωγή στα Συστήματα Ισχύος 5 3
22 AEEE351 Ανάλυση Συστημάτων Ισχύος 5 3 + 1
23 AEEE352 Ηλεκτρικές Μηχανές 6 3 + 1
24 AEEE396 Ενσωματωμένα Συστήματα 5 3
25 AEEE414 Αυτοματισμοί και Ρομποτική 5 3
26 AEEE415 Συστήματα Αυτοματισμών Πραγματικού Χρόνου 5 3 + 2
27 AEEE422 Συστήματα Τηλεπικοινωνιών ΙΙ 7 3 + 2
28 AEEE424 Επεξεργασία Ψηφιακών Σημάτων 5 3
29 AEEE438 Ψηφιακά Ολοκληρωμένα Κυκλώματα Ι 5 3
30 AEEE498 Εισαγωγή στην Πτυχιακή Εργασία 1 1
31 AEEE499 Πτυχιακή Εργασία 7 1
32 AMAT111 Απειροστικός Λογισμός και Αναλυτική Γεωμετρία Ι 5 3
33 AMAT122 Απειροστικός Λογισμός και Αναλυτική Γεωμετρία ΙI 5 3
34 AMAT181 Γραμμική Άλγεβρα με τη Χρήση «MATLAB» 5 3
35 AMAT204 Διαφορικές Εξισώσεις 5 3
36 AMAT223 Λογισμός ΙΙΙ 5 3
37 AMAT300 Πιθανότητες και Στατιστική 5 3
38 APHY111 Μηχανική, Θερμότητα και Κύματα με Εργαστήριο 5 3 + 2
39 APHY112 Ηλεκτρομαγνητισμός και Οπτική με Εργαστήριο 5 3 + 2

Επιλεγόμενα Μαθήματα Κατεύθυνσης

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 30 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:

No. Κωδικός Όνομα ECTS Ώρες / εβδ.
1 ACES103 Στατική 5 3
2 ACOE243 Διασύνδεση Υπολογιστών 5 3 + 1
3 ACOE347 Συλλογή Δεδομένων και Συστήματα Αυτοματισμών 5 2 + 2
4 AEEE295 Αρχιτεκτονική Μικροεπεξεργαστών 6 3 + 1
5 AEEE419 Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας 5 3
6 AEEE423 Μηχανική Ραδιοσυχνοτήτων 5 3
7 AEEE425 Κεραίες και Ραντάρ 5 3
8 AEEE426 Εργαστήριο Κεραίων 5 0 + 3
9 AEEE431 Ανάλυση Μοντέρνων Συστημάτων Ελέγχου 5 3
10 AEEE432 Εργαστήριο Συστημάτων Δυναμικού Ελέγχου 5 0 + 3
11 AEEE433 Συστήματα Διακριτού Ελέγχου 5 3
12 AEEE434 Εισαγωγή στις μεθόδους Βελτιστοποίησης και Εφαρμογές 5 3
13 AEEE435 Προγραμματιζόμενοι Λογικοί Ελεγκτές και Βιομηχανικές Εφαρμογές 5 3
14 AEEE439 Ψηφιακά Ολοκληρωμένα Κυκλώματα ΙΙ 5 3
15 AEEE444 Ασύρματες Επικοινωνίες 5 3
16 AEEE450 Κανονισμοί Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων Ι 5 3
17 AEEE451 Κανονισμοί Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων ΙΙ 5 3
18 AEEE452 Σχεδιασμός Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων και Εφαρμογές 5 3
19 AEEE453 Ανάλυση Προηγμένων Συστημάτων Ισχύος 5 3
20 AEEE454 Βασική Προστασία Συστημάτων Ισχύος 5 3
21 AEEE455 Έλεγχος Συστημάτων Ισχύος και Σταθερότητα 5 3
22 AEEE456 Ηλεκτρονικά Ισχύος 5 3
23 AEEE457 Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας 5 3
24 AEEE493 Επικοινωνίες με Οπτικές Ίνες 5 3
25 AMEM417 Διαχείριση Έργου για Μηχανικούς 5 3