Απαιτήσεις Προγράμματος

Το πρόγραμμα στηρίζεται στο σύστημα συσσώρευσης ευρωπαϊκών πιστωτικών μονάδων ECTS. Στους φοιτητές απονέμεται το Πτυχίο Μηχανολόγου Μηχανικού με τη συμπλήρωση 240 πιστωτικών μονάδων. Οι μονάδες αυτές κατανείμονται σε υποχρεωτικά και επιλεγόμενα μαθήματα. Στους πιο κάτω πίνακες φαίνονται οι διάφορες κατηγορίες μαθημάτων και οι λίστες με τα μαθήματα της κάθε κατηγορίας.

Κατηγορία Μαθημάτων ECTS
Υποχρεωτικά Μαθήματα 171
Υποχρεωτικά Μαθήματα 60
Ελεύθερης Επιλογής 9
ΣΥΝΟΛΟ 240

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 171 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:

No. Κωδικός Όνομα ECTS Ώρες / εβδ.
1 ACES103 Στατική 5 3
2 ACSC104 Προγραμματισμός Η/Υ για Μηχανικούς 5 2 + 2
3 AEEE103 Ηλεκτροτεχνία I 5 3 + 1
4 AMAT111 Απειροστικός Λογισμός και Αναλυτική Γεωμετρία Ι 5 3
5 AMAT122 Απειροστικός Λογισμός και Αναλυτική Γεωμετρία ΙI 5 3
6 AMAT181 Γραμμική Άλγεβρα με τη Χρήση «MATLAB» 5 3
7 AMAT204 Διαφορικές Εξισώσεις 5 3
8 AMAT300 Πιθανότητες και Στατιστική 5 3
9 AMAT314 Αριθμητικές Μέθοδοι 5 3
10 AMEE200 Θερμοδυναμική I 5 3 + 1
11 AMEE202 Μηχανική Ρευστών I 5 3 + 1
12 AMEE304 Μεταφορά Θερμότητας 6 3 + 1
13 AMEE310 Υδραυλικά και Πνευματικά Συστήματα 5 3 + 1
14 AMEE407 Εναλλακτικές Μορφές Ενέργειας 5 3 + 1
15 AMEE410 Ανάλυση Τεχνολογιών Παραγωγής Ενέργειας 5 3
16 AMEE431 Μηχανές Εσωτερικής Καύσης 5 3 + 1
17 AMEG103 Μηχανολογικό Σχέδιο 4 3
18 AMEG202 Μηχανολογικός Σχεδιασμός με Η/Υ 5 1 + 3
19 AMEG408 Θέρμανση, Ψύξη, Κλιματισμός 6 3 + 1
20 AMEM100 Εισαγωγικά Μαθήματα για Μηχανολόγους 4 3
21 AMEM107 Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υλικών 5 3 + 1
22 AMEM110 Τεχνολογία Υλικών 5 3 + 1
23 AMEM201 Μηχανουργικές Κατεργασίες και Μορφοποιήσεις 5 3
24 AMEM203 Οικονομικά για Μηχανικούς 5 3
25 AMEM208 Δυναμική 5 3 + 1
26 AMEM211 Μετρητικά ‘Οργανα και Συστήματα Λήψης Δεδομένων 5 3 + 1
27 AMEM214 Αντοχή Υλικών & Μηχανολογικών Κατασκευών 6 3 + 2
28 AMEM316 Στοιχεία Μηχανών I 6 3 + 1
29 AMEM323 Ταλαντώσεις και Δυναμική Μηχανών 6 3 + 1
30 AMEM327 Ανάλυση και Σχεδιασμός Συστημάτων Ελέγχου 6 3 + 1
31 AMEM414 Σχεδιασμός και Βελτιστοποίηση Μηχανολογικών Κατασκευών 5 3
32 AMEW101 Μηχανολογικό Εργαστήριο 2 0 + 3
33 APHY111 Μηχανική, Θερμότητα και Κύματα με Εργαστήριο 5 3 + 2

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 60 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:

No. Κωδικός Όνομα ECTS Ώρες / εβδ.
1 ASOG100 Χημεία Υδρογονανθράκων 5 3
2 ASOG200 Γεωλογία Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου και Χαρακτηρισμός Ταμιευτήρων 5 3
3 ASOG300 Ισοζύγιο Μάζας και Ενέργειας 5 3
4 ASOG301 Στοιχεία Μηχανών και Μηχανές στη Βιομηχανία Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου 6 3
5 ASOG302 Εξερεύνηση Επεξεργασία και Εκμετάλλευση Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου 5 3
6 ASOG400 Τεχνολογίες Ανάντη Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου 5 3
7 ASOG401 Παραγωγή, Αποθήκευση, Μεταφορά και Χρήση Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου 5 3
8 ASOG402 Βασικές Αρχές Σχεδιασμού Σωληναγωγών 5 3
9 ASOG403 Βιομηχανικές Διεργασίες 5 3
10 ASOG404 Βιομηχανική Μοντελοποίηση και Προσομοίωση 6 3 + 2
11 ASOG405 Πτυχιακή εργασία στην Τεχνολογία Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου 8 3