Απαιτήσεις Προγράμματος

Το πρόγραμμα στηρίζεται στο σύστημα συσσώρευσης ευρωπαϊκών πιστωτικών μονάδων ECTS. Στους φοιτητές απονέμεται το Πτυχίο Μηχανολόγου Μηχανικού με τη συμπλήρωση 240 πιστωτικών μονάδων. Οι μονάδες αυτές κατανείμονται σε υποχρεωτικά και επιλεγόμενα μαθήματα. Στους πιο κάτω πίνακες φαίνονται οι διάφορες κατηγορίες μαθημάτων και οι λίστες με τα μαθήματα της κάθε κατηγορίας.

Κατηγορία Μαθημάτων ECTS
Υποχρεωτικά Μαθήματα 211
Επιλεγόμενα Μηχανολογίας 20
Ελεύθερης Επιλογής 9
ΣΥΝΟΛΟ 240

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 211 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:

No. Κωδικός Όνομα ECTS Ώρες / εβδ.
1 ACES103 Στατική 5 3
2 ACSC104 Προγραμματισμός Η/Υ για Μηχανικούς 5 2 + 2
3 AEEE103 Ηλεκτροτεχνία I 5 3 + 1
4 AMAT111 Απειροστικός Λογισμός και Αναλυτική Γεωμετρία Ι 5 3
5 AMAT122 Απειροστικός Λογισμός και Αναλυτική Γεωμετρία ΙI 5 3
6 AMAT181 Γραμμική Άλγεβρα με τη Χρήση «MATLAB» 5 3
7 AMAT204 Διαφορικές Εξισώσεις 5 3
8 AMAT300 Πιθανότητες και Στατιστική 5 3
9 AMAT314 Αριθμητικές Μέθοδοι 5 3
10 AMEE200 Θερμοδυναμική I 5 3 + 1
11 AMEE202 Μηχανική Ρευστών I 5 3 + 1
12 AMEE304 Μεταφορά Θερμότητας 6 3 + 1
13 AMEE310 Υδραυλικά και Πνευματικά Συστήματα 5 3 + 1
14 AMEE403 Αεροστρόβιλοι 5 3
15 AMEE407 Εναλλακτικές Μορφές Ενέργειας 5 3 + 1
16 AMEE410 Ανάλυση Τεχνολογιών Παραγωγής Ενέργειας 5 3
17 AMEE431 Μηχανές Εσωτερικής Καύσης 5 3 + 1
18 AMEG103 Μηχανολογικό Σχέδιο 4 3
19 AMEG202 Μηχανολογικός Σχεδιασμός με Η/Υ 5 1 + 3
20 AMEG408 Θέρμανση, Ψύξη, Κλιματισμός 6 3 + 1
21 AMEM100 Εισαγωγικά Μαθήματα για Μηχανολόγους 4 3
22 AMEM107 Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υλικών 5 3 + 1
23 AMEM110 Τεχνολογία Υλικών 5 3 + 1
24 AMEM201 Μηχανουργικές Κατεργασίες και Μορφοποιήσεις 5 3
25 AMEM203 Οικονομικά για Μηχανικούς 5 3
26 AMEM208 Δυναμική 5 3 + 1
27 AMEM211 Μετρητικά ‘Οργανα και Συστήματα Λήψης Δεδομένων 5 3 + 1
28 AMEM214 Αντοχή Υλικών & Μηχανολογικών Κατασκευών 6 3 + 2
29 AMEM219 Εισαγωγή στη Μέθοδο των Πεπερασμένων Στοιχείων για Μηχανολογικές Κατασκευές 5 3
30 AMEM316 Στοιχεία Μηχανών I 6 3 + 1
31 AMEM317 Στοιχεία Μηχανών II 6 3 + 1
32 AMEM323 Ταλαντώσεις και Δυναμική Μηχανών 6 3 + 1
33 AMEM327 Ανάλυση και Σχεδιασμός Συστημάτων Ελέγχου 6 3 + 1
34 AMEM400 Οργάνωση και Διοίκηση Παραγωγικών Συστημάτων 5 3
35 AMEM405 Μηχανουργικές Κατεργασίες με τη χρήση Συστημάτων CAD/CAM 6 3 + 1
36 AMEM413 Μηχατρονική 5 3
37 AMEM414 Σχεδιασμός και Βελτιστοποίηση Μηχανολογικών Κατασκευών 5 3
38 AMET400 Διπλωματική Εργασία 8 1
39 AMEW101 Μηχανολογικό Εργαστήριο 2 0 + 3
40 APHY111 Μηχανική, Θερμότητα και Κύματα με Εργαστήριο 5 3 + 2
41 APHY112 Ηλεκτρομαγνητισμός και Οπτική με Εργαστήριο 5 3 + 2

Επιλεγόμενα Μηχανολογίας

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 20 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:

No. Κωδικός Όνομα ECTS Ώρες / εβδ.
1 AMEE303 Διαχείριση Ενεργειακών Πόρων 5 3
2 AMEE401 Αεροδυναμική 5 3
3 AMEE402 Στροβιλομηχανική 5 3
4 AMEE432 Εξερεύνηση, Κατεργασία και Εκμετάλλευση Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου 5 3 + 1
5 AMEE433 Μηχανικές Διεργασίες 5 3
6 AMEE434 Φαινόμενα Μεταφοράς 5 3
7 AMEG203 Μηχανολογικός Σχεδιασμός με Η/Υ II 5 1 + 3
8 AMEM411 Ειδικά Κεφάλαια Μορφοποιήσεων 5 3
9 AMEM415 Σχεδιασμός Αεροσκαφών 5 3
10 AMEM416 Προσδιορισμός Πτητικών Επιδόσεων 5 3
11 AMEM417 Διαχείριση Έργου για Μηχανικούς 5 3
12 AMEM418 Υπολογιστική Ρευστοδυναμική Μεθοδολογία και Εφαρμογές 5 3 + 1
13 AMEM419 Νανοτεχνολογία και Προηγμένα Υλικά 5 3
14 AMEM420 Βιοϊατρική Τεχνολογία 5 3
15 AMEM421 Βιομηχανικοί Αυτοματισμοί 5 3
16 AMEM422 Αεροδυναμική Αεροσκαφών 5 3
17 AMEM423 Ελαφρές Κατασκευές: Σχεδιασμός και Μοντελοποίηση 5 3 + 1