Περιγραφή Προγράμματος

Η σημασία της αποτελεσματικής οργάνωσης και διοίκησης σχολικών μονάδων αλλά και των εκπαιδευτικών συστημάτων έχει πολλαπλασιαστεί κατά τα τελευταία 25-30 χρόνια. Σε μια εποχή όπου οι κοινωνικές, πολιτικές και οικονομικές αλλαγές είναι συνεχείς  και ραγδαίες και ταυτόχρονα οι απαιτήσεις για παροχή ποιοτικής εκπαίδευσης μεγαλύτερες από ποτέ, η ανάγκη για προετοιμασία κατάλληλων διοικητικών στελεχών έχει φτάσει στο υψηλότερο της σημείο. Η αναγνώριση της σημασίας της αποτελεσματικής σχολικής ηγεσίας είναι πλέον καθολική από ερευνητές, ακαδημαϊκούς, εκπαιδευτικούς και γονείς. Πρόσφατα ερευνητικά αποτελέσματα στο εξωτερικό καταδεικνύουν πως η ηγεσία σχολικής μονάδας είναι ο δεύτερος σχολικός παράγοντας σε θετική επίδραση στα αποτελέσματα μαθητών.

Ο σχολικός ηγέτης του σήμερα δεν μπορεί να αντεπεξέλθει με επιτυχία στο δύσκολο έργο του χωρίς την κατάλληλη προετοιμασία. Χρήσιμη μεν η επαγγελματική εμπειρία αλλά εξίσου χρήσιμη είναι και η θεωρητική/επιστημονική κατάρτιση. Το εξ’αποστάσεως μεταπτυχιακό πρόγραμμα στην Διοίκηση Σχολικών Μονάδων έχει ως στόχο να βοηθήσει τους τωρινούς αλλά και μελλοντικούς σχολικούς ηγέτες στην προσπάθεια τους για αποτελεσματική διοίκηση σχολείου. Το πρόγραμμα είναι σχεδιασμένο ώστε να εξοπλίσει τους φοιτητές με ένα ευρύ φάσμα γνώσεων και δεξιοτήτων όσον αφορά τη θεωρία και την πρακτική της εκπαιδευτικής διοίκησης και της εκπαιδευτικής ηγεσίας.

Αναμένεται ότι με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος οι απόφοιτοι θα είναι σε θέση να:

 • Έχουν αποκτήσουν ένα στερεό υπόβαθρο στην θεωρία αλλά και την πρακτική της εκπαιδευτικής διοίκησης και εκπαιδευτικής ηγεσίας
 • Ερμηνεύουν και να εξηγούν την δράση και λειτουργία των σχολικών μονάδων
 • Κατανοούν τις διαδικασίες μάθησης και διδασκαλίας ώστε να διαμορφώνουν τις κατάλληλες συνθήκες εργασίας για το προσωπικό και τους μαθητές
 • Αναλύουν τις αρχές της κουλτούρας του σχολείου και να λαμβάνουν τις σωστές αποφάσεις για εισαγωγή, ανάπτυξη και διατήρηση κουλτούρας
 • Γνωρίζουν τα χαρακτηριστικά της ποιοτικής ομαδικής εργασίας και να οργανώνουν αποτελεσματικές κοινότητες μάθησης για τους εκπαιδευτικούς
 • Κατανοούν τις χρήσεις της τεχνολογίας στην ηγεσία
 • Δουλεύουν αποτελεσματικά με εκπαιδευτικούς, γονείς και μαθητές για την επίτευξη όσο το δυνατόν καλύτερων αποτελεσμάτων
 • Χρησιμοποιούν την αξιολόγηση διδασκαλίας και διδακτικού έργου ως αποτελεσματικό εργαλείο ηγεσίας.
 • Επιλέγουν και να εφαρμόζουν ηγετικά και διοικητικά στυλ και πρακτικές αποτελεσματικής ηγεσίας ανάλογα με την κατάσταση
 • Αναλύουν και να αξιολογούν την έρευνα για την διοίκηση και ηγεσία
 • Αναλύουν και να αξιολογούν εκπαιδευτικές πολιτικές όσον αφορά τη σημασία και τις προεκτάσεις που έχουν για το προσωπικό και την εκπαίδευση
 • Διαμορφώνουν το κατάλληλο σχολικό περιβάλλον για όλους τους μαθητές
 • Βοηθούν στην επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών στα σχολεία.
 • Συγγράφουν επιστημονικές εργασίες που να είναι σε θέση να δημοσιευθούν σε έγκυρα επιστημονικά περιοδικά και να παρουσιαστούν σε τοπικά και διεθνή επιστημονικά συνέδρια.
Κατηγορία Μαθημάτων ECTS
Υποχρεωτικά 30
Επιλεγόμενα 60
ΣΥΝΟΛΟ 90

Υποχρεωτικά

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 30 ECTS, παρακολουθώντας τα πιο κάτω υποχρεωτικά μαθήματα:

No. Κωδικός Όνομα ECTS
1 DLEDA051 Θεωρίες και Αρχές Εκπαιδευτικής Διοίκησης Ηγεσίας 10
2 DLEDA052 Αξιολόγηση και Διασφάλιση Ποιότητας στην Εκπαίδευση 10
3 DLEDA053 Εκπαιδευτική Έρευνα 10

 

Επιλεγόμενα

Ο φοιτητής επιλέγει 2 από τις 3 ενότητες μαθημάτων. Επιλέγει για παρακολούθηση 3 μαθήματα σε κάθε μία από τις δύο ενότητες μαθημάτων που έχει επιλέξει.

Νo. Κωδικός Όνομα

ECTS

Ενότητα Μαθημάτων 1Διοίκηση, Εκπαίδευση και Πολιτική

1 DLEDA101 Εκπαίδευση Ηγεσία και Τεχνολογία

10

2 DLEDA102 Αποτελεσματική Ηγεσία και Μάθηση

10

3 DLEDA103 Ζητήματα Εκπαιδευτικής Πολιτικής

10

4 DLEDA104 Διοίκηση και Ενιαία Εκπαίδευση

10

Ενότητα Μαθημάτων 2 – Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού

5 DLEDA201 Διοίκηση και Λήψη Αποφάσεων

10

6 DLEDA202 Διαχείριση και Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού

10

7 DLEDA203 Οργανωσιακή Συμπεριφορά

10

8 DLEDA204 Ηγεσία Ομάδων στην Εκπαίδευση

10

Ενότητα Μαθημάτων 3 – Μεταπτυχιακή διατριβή

9 DLEDA301 Μεταπτυχιακή Διατριβή I

10

10 DLEDA302 Μεταπτυχιακή Διατριβή II

10

Μάθημα από Ενότητα Μαθημάτων 1,2 ή 3

10

Το μάθημα “Θεωρίες και Αρχές Εκπαιδευτικής Διοίκησης και Ηγεσίας” είναι ένα από τα τρία υποχρεωτικά μαθήματα του προγράμματος και έχει ως στόχο την εισαγωγή των φοιτητών σε θεμελιώδεις θεωρίες διοίκησης και ηγεσίας οι οποίες έχουν επηρεάσει τον χώρο της εκπαίδευσης και τη διοίκηση σχολικών μονάδων.

Η σημασία της εκπαιδευτικής διοίκησης και της εκπαιδευτικής ηγεσίας θεωρείται πλέον δεδομένη όσον αφορά την πετυχημένη λειτουργία των σχολικών μονάδων αλλά και γενικότερα των εκπαιδευτικών συστημάτων ανά το παγκόσμιο. Πρόσφατα διεθνή ερευνητικά αποτελέσματα τοποθετούν τον παράγοντα “διοίκηση σχολικής μονάδας” ως ένα από τους σημαντικότερους σχολικούς παράγοντες όσον αφορά τα αποτελέσματα σε επίπεδο μαθητή. Σε μια εποχή μάλιστα η οποία χαρακτηρίζεται από συνεχείς αλλαγές και ανατροπές σε κοινωνικό, πολιτικό και οικονομικό επίπεδο η ανάγκη για συνετή και αποτελεσματική διοίκηση των σχολικών μονάδων καθίσταται κάτι περισσότερο από επιτακτική. Επίσης, οι απαιτήσεις για συνεχή βελτίωση της παρεχόμενης εκπαίδευσης και κατ’επέκταση για βελτίωση των μαθησιακών επιδόσεων αυξάνουν περισσότερο τις πιέσεις στους σχολικούς ηγέτες για ποιοτικότερη διοίκηση και άσκηση ηγεσίας.

Μία ακόμη πρόσφατη εξέλιξη αποτελεί η αναγνώριση των διακριτών διαφορών ανάμεσα σε εκπαιδευτική διοίκηση και εκπαιδευτική ηγεσία. Έχει γίνει πλέον κατανοητό πως τα διοικητικά στελέχη στον χώρο της εκπαίδευσης θα πρέπει να είναι όχι μόνοι αποτελεσματικοί στα διοικητικά τους καθήκοντα αλλά θα πρέπει να παρουσιάζονται ως ηγέτες τόσο για το προσωπικό του σχολείου όσο και για τους μαθητές. Η αποτελεσματική διοίκηση είναι μία σημαντική παράμετρος της σχολικής επιτυχίας αλλά η άσκηση αποτελεσματικής ηγεσίας φαίνεται να είναι εξίσου (αν όχι περισσότερο) σημαντική για τη σύγχρονη κοινωνική πραγματικότητα.

Ο σημερινός διευθυντής σχολικής μονάδας έχει δύσκολο έργο να επιτελέσει και για να είναι επιτυχημένος θα πρέπει να γνωρίζει και να κατανοεί όχι μόνο τις βασικές θεωρίες και αρχές της εκπαιδευτικής διοίκησης αλλά και να συμπεριφέρεται ως ηγέτης. Ως αποτελεσματικό διοικητικό στέλεχος θα πρέπει να επιλύει προβλήματα, να ασκεί έλεγχο, να δημιουργά και να στηρίζει τις κατάλληλες δομές για τη σχολική επιτυχία. Ως αποτελεσματικός ηγέτης θα πρέπει να είναι σε θέση να διαμορφώνει βραχυπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους και οράματα, να ενισχύει και να ενδυναμώνει το προσωπικό για επίτευξη των υψηλών στόχων που τίθενται και να λειτουργεί ως πρότυπο για όλους. Το μάθημα “Θεωρίες και Αρχές Εκπαιδευτικής Διοίκησης και Ηγεσίας” θα παρουσιάσει τις βασικές θεωρίες από τον χώρο της διοίκησης και της ηγεσίας, παρέχοντας το κατάλληλο υπόβαθρο για την επιτυχή παρακολούθηση των υπόλοιπων μαθημάτων του μεταπτυχιακού προγράμματος “Διοίκηση Σχολικών Μονάδων”.

ΣΚΟΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Το μάθημα έχει ως απώτερο στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των φοιτητών σε θέματα θεωριών διοίκησης και ηγεσίας στην εκπαίδευση. Θα καλύψει τις σημαντικότερες θεωρίες διοίκησης και ηγεσίας όπως έχουν αναπτυχθεί στο χώρο της οργάνωσης και διοίκησης της εκπαίδευσης και παράλληλα θα αναδείξει την σημασία τους για τη σύγχρονη εκπαιδευτική πραγματικότητα. Το συγκεκριμένο μάθημα έχει σκοπό να βοηθήσει τους φοιτητές να αποκτήσουν ένα λειτουργικό ρεπερτόριο δεξιοτήτων και γνώσεων βασισμένες στις θεωρίες αυτές ώστε να είναι σε θέση να επιτελέσουν αποτελεσματικό τον ρόλο του σχολικού ηγέτη μέσα στο σημερινό πολύπλοκο κοινωνικό και εκπαιδευτικό συγκείμενο.

Το μάθημα “Εκπαιδευτική Αξιολόγηση ως Εργαλείο Ηγεσίας” είναι επιλεγόμενο μάθημα και ανήκει στην ενότητα μαθημάτων “Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού”. Το θέμα του είναι η αξιοποίηση των διαδικασιών αξιολόγησης από τον σχολικό ηγέτη για την βελτίωση της παρεχόμενης εκπαίδευσης. Η αξιολόγηση στα πλαίσια της σχολικής μονάδας αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο στα χέρια του σχολικού ηγέτη αλλά για να αξιοποιηθεί επαρκώς θα πρέπει οι διευθυντές να έχουν λειτουργική γνώση βασικών αρχών εκπαιδευτικής αξιολόγησης.

Το μάθημα αποτελείται από δυο βασικές ενότητες: την αξιολόγηση διδασκαλίας και την αξιολόγηση προσωπικού. Στη πρώτη ενότητα καλύπτουμε βασικές έννοιες αξιολόγησης και αρχές αποτελεσματικής διδασκαλίας τις οποίες προσπαθούμε να ενισχύσουμε μέσω της αξιολόγησης. Στη δεύτερη ενότητα στρέφουμε τη προσοχή μας στην αξιολόγηση εκπαιδευτικών με θέματα όπως αρχές αξιολόγησης προσωπικού, προβλήματα στην αξιολόγηση εκπαιδευτικών, πολλαπλές πηγές δεδομένων στην αξιολόγηση εκπαιδευτικών, διαστάσεις της αξιολόγησης εκπαιδευτικών διεθνώς και σχέση ηγεσίας και αξιολόγησης προσωπικού.

ΣΚΟΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Το μάθημα έχει ως απώτερο στόχο την ενημέρωση και εξοικείωση των φοιτητών γύρω από τα θέματα της αξιολόγησης διδασκαλίας και της αξιολόγησης διδακτικού προσωπικού. Μέσα από τις παρουσιάσεις αναμένεται πως οι φοιτητές θα αποκτήσουν τα απαιραίτητα εφόδια τόσο για αξιολόγηση διδασκαλιας όσο και για αξιολόγηση προσωπικού ενώ θα αποκτήσουν και γνωσεις για τις σύγχρονες και μελλοντικές κατευθύνσεις της εκπαιδευτικής αξιολόγησης.

Σε κάθε μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών οι φοιτητές/φοιτήτριες αναμένεται να καταστούν ικανοί να μελετούν με κριτικό πνεύμα επιστημονικές έρευνες στο γνωστικό αντικείμενο της εκπαιδευτικής διοίκησης. Εξ ορισμού ένας επιστήμονας με μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών πρέπει να είναι σε θέση να σχεδιάζει ένα ερευνητικό σχέδιο και να το υλοποιεί ακολουθώντας τις σύγχρονες μεθόδους συλλογής και ανάλυσης δεδομένων. Είναι σημαντικό να αντιληφθούν οι μεταπτυχιακοί φοιτητές ότι οι μέθοδοι που μαθαίνουν σήμερα βρίσκονται σε μία δυναμική διαδικασία εξέλιξης και προσαρμογής στις δυνατότητες που κυρίως προσφέρει η τεχνολογία. Για παράδειγμα σήμερα έχουν αναπτυχθεί διάφοροι τρόποι συλλογής δεδομένων που δεν υπήρχαν στο παρελθόν και σίγουρα στο μέλλον θα υπάρχουν κάποιοι άλλοι που δεν μπορούμε να προβλέψουμε σήμερα. Ως εκ τούτου θα πρέπει να αναπτύξει μηχανισμούς αυτό-μόρφωσης στο συγκεκριμένο θέμα και υιοθέτησης μέσω κριτικής αντίληψης προσεγγίσεων που θα παρουσιάζονται στην επιστημονική κοινότητα.

Κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής είτε επιλέξει να αναπτύξει διατριβή επιπέδου μάστερ είτε όχι πρέπει να καταστεί ικανός να παρακολουθεί επιστημονικά συνέδρια στο αντικείμενο σπουδών του, αλλά κυρίως να οργανώνει την επιστημονική δουλειά του με τρόπο που να μπορεί να παρουσιαστεί σε επιστημονικά συνέδρια.

ΣΚΟΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Το μάθημα έχει ως κύριο σκοπό την κατανόηση από μέρους των μεταπτυχιακών φοιτητών του προγράμματος “Εκπαίδευση Διοίκηση» βασικών μεθόδων σχεδιασμού, διεξαγωγής και κριτικής ανάλυσης της έρευνας και ειδικότερα της εκπαιδευτικής έρευνας σε θέματα διοίκησης των σχολικών μονάδων. Αναμένεται ότι οι φοιτητές θα μπορούν, μετά το τέλος του μαθήματος, να μελετούν κριτικά έρευνες ως προς τη μεθοδολογία που έχει ακολουθηθεί, θα θέτουν ερευνητικά ερωτήματα, θα δομούν τα στοιχεία της βιβλιογραφικής ανασκόπησης, θα σχεδιάζουν έρευνα επιλέγοντας την κατάλληλη μεθοδολογία, θα συλλέγουν δεδομένα επιλέγοντας το κατάλληλο εργαλείο, θα αναλύουν τα δεδομένα που θα έχουν συλλέξει και θα καταγράφουν με επιστημονικά ενδεδειγμένο τρόπο τα συμπεράσματά τους και γενικότερα μία επιστημονική έρευνα. Θα πρέπει μετά το τέλος του μαθήματος να είναι σε θέση να σχεδιάζουν και να αναπτύσσουν είτε ποιοτική είτε ποσοτική έρευνα. Ειδικότερα όσον αφορά στην ποσοτική έρευνα θα πρέπει να είναι σε θέση να αναλύουν τα δεδομένα τους χρησιμοποιώντας ένα στατιστικό πακέτο ανάλυσης δεδομένων (π.χ. SPSS) και να ερμηνεύουν τα αποτελέσματα της ανάλυσης εφόσον θα είναι γνώστες δεικτών στατιστικής ανάλυσης.

Είναι ευρύτατα διαδεδομένο ότι η σημερινή εποχή χαρακτηρίζεται από τις επαναστατικές αλλαγές που έχει φέρει σε διάφορους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας η δυναμική εισβολή της Πληροφοριακής και Επικοινωνιακής Τεχνολογίας. Συγκεκριμένα, με τη νέα τάξη πραγμάτων αλλάζει ριζικά ο τρόπος με τον οποίο οι άνθρωποι συγκεντρώνουν, αναλύουν, αναπαριστούν, παρουσιάζουν και μεταφέρουν την πληροφορία. Η σημερινή εποχή της Κοινωνίας της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών χαρακτηρίζεται από το έντονο στοιχείο της ενσωμάτωσης και χρήσης της τεχνολογίας στην καθημερινότητα μας για διάφορους σκοπούς. Από ένα τέτοιο γεγονός δε θα μπορούσε να μείνει ανεπηρέαστη με άμεσο ή με έμμεσο τρόπο η εκπαίδευση. Η εισαγωγή των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στο εκπαιδευτικό σύστημα θεωρούνται σήμερα ως ο φορέας αλλαγών στα σχολεία, ο οποίος μπορεί να οδηγήσει σε σημαντικά εκπαιδευτικά και παιδαγωγικά αποτελέσματα και να υποστηρίξει τους μαθητές στην ανάπτυξη των γνώσεων και των δεξιοτήτων που χρειάζονται για να επιτύχουν στην κοινωνία του 21 ου αιώνα. Οι μαθητές και μελλοντικοί πολίτες της Κοινωνίας της Πληροφορίας χρειάζεται να αναπτύξουν ένα πολυδύναμο προφίλ προσόντων, το οποίο θα τους καθιστά ικανούς να αντεπεξέλθουν με αποτελεσματικότητα και επιτυχία στις απαιτήσεις του 21 ου αιώνα. Συγκεκριμένα, η τεχνολογία χρησιμοποιείται ως εργαλείο στην εκπαιδευτική πραξη για την επίτευξη συγκεκριμένων σκοπών όπως: διοίκησης και οργάνωσης, προετοιμασίας και ως μαθησιακό εργαλείο.

Για να μπορούν όμως το πιο πάνω να γίνουν πραγματικότητα και όντως η τεχνολογία να χρησιμοποιείται στο σχολικό περιβάλλον για την επίτευξη διαφόρων σκοπών χρειάζεται η καταλυτική επίδραση, η καθοδήγηση και ο όραμα ενός εκπαιδευτικού ηγέτη. Ο διευθυντής ενός σχολείου έχει σημαντικότατο και καθοριστικό ρόλο να παίξει στην ενσωμάτωση της τεχνολογίας στο εκπαιδευτικό περιβάλλον. Το συγκεκριμένο μάθημα επικεντρώνεται στο να εξετάσει διάφορα σύγχρονα θέματα που αφορούν τον εκπαιδευτικό ηγέτη και την ενσωμάτωση της τεχνολογίας. Το μάθημα αποτελείται από 5 θεματικές ενότητες: 1) Εισαγωγή: Εκπαιδευτική Διοίκηση και Τεχνολογία; 2) Δεξιότητες 21 ου αιώνα, Σχεδιασμός Μαθησιακών Περιβαλλόντων για Μάθηση 21 ου αιώνα, και Κριτήρια Αξιολόγησης Μαθησιακών Περιβαλλόντων για Μάθηση 21 ου αιώνα; 3) Χαρακτηριστικά και δεξιότητες ενός εκπαιδευτικού ηγέτη του 21 ου αιώνα για προώθηση της τεχνολογίας; 4) Παράγοντες που επηρεάζουν την ενσωμάτωση της τεχνολογίας στην εκπαιδευτική πράξη και 5) O Ρόλος τη Εκπαιδευτικής Διοίκησης στη Σχολική Μεταρρύθμιση και Συστημένη Αλλαγή σε σχέση με την Ενσωμάτωση της Τεχνολογίας στην Εκπαιδευτική Πράξη.

ΣΚΟΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Το συγκεκριμένο μάθημα έχει σκοπό να αναπτύξει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες των φοιτητών έτσι ώστε να είναι σε θέση να κατανοήσουν το σημαντικό και καταλυτικό ρολο του εκπαιδευτικού ηγέτη στην ενσωμάτωση της τεχνολογίας στο σχολικό περιβάλλον και στην εκπαιδευτική πράξη. Οι φοιτητές θα αποκτήσουν ένα ισχυρό επιστημονικό και παιδαγωγικό υπόβαθρο σε σχέση με το ρόλο, τις ενέργειες, τα χαρακτηριστικά που θα πρέπει να διαθέτει και θα πρέπει να κάνει ο εκπαιδευτικός ηγέτης του 21 ου αιώνα και συγκεκριμένα έχοντας ως απώτερο σκοπό την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων του 21 ου αιώνα για τους μαθητές. Συγκεκριμένα, με το τέλος του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να μπορούν να σχεδιάσουν σχολικά περιβάλλοντα ενισχυμένα με τεχνολογία κάτω από το πρίσμα της ανάπτυξης δεξιοτήτων του 21 ου αιώνα.

Μέσα στα πλαίσια του μαθήματος οι φοιτητές καλούνται να εξετάσουν θεωρητικά,, να κατανοήσουν την πρακτική αλλά και να κάνουν κριτική ανάλυση του ρόλου, των γνώσεων και δεξιοτήτων, των ενεργειών, των χαρακτηριστικών ενός εκπαιδευτικού ηγέτη και γενικά της όλης του δραστηριότητας όσον αφορά θέματα που σχετίζονται με την τεχνολογία. Τέλος, ζητείται από τους φοιτητές μέσα στα πλαίσια του συγκεκριμένου μαθήματος να σχεδιάσουν και να αναπτύξουν ένα πλάνο μέσα στα πλαίσια